Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus upphörde den 31 december 2021. Vissa grupper har fortfarande möjlighet att ansöka om uppehållsstatus. Här kan du läsa om de nu gällande villkoren för att få uppehållsstatus och vad som gäller för gränsarbete.

Ansök­ningar efter den 31 december 2021

Från och med 1 januari 2022 har följande grupper möjlighet att ansöka om uppehållsstatus:

  • Familjemedlem till brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus.
  • Barn som föds eller adopteras och minst en förälder är brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus.

I dessa fall behöver ansökan ha kommit in till Migrationsverket inom tre månader från ankomsten till Sverige. För barn som föds i Sverige innebär det tre månader från födseln.

En ansökan efter 31 december 2021 från dig som inte tillhör någon av grupperna ovan kan i vissa fall godtas enligt utträdesavtalet om det finns rimliga skäl till att ansökan lämnas in för sent. För att avgöra om rimliga skäl finns behöver en individuell bedömning göras. Förutom rimliga skäl till att ansökan lämnats in för sent ska du

  • vara brittisk medborgare, nuvarande familjemedlem till en brittisk medborgare, eller tidigare familjemedlem till en brittisk medborgare
  • ha vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut, det vill säga före den 31 december 2020
  • fortsätta bo kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och även fortsättningsvis uppfylla villkoren för uppehållsrätt, det vill säga som arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor.

Om du har ansökt före den 31 december 2021 men inte har hunnit få beslut i din ansökan om uppehållsstatus har du rätt att bo, arbeta och studera i Sverige fram till dess att du får beslut.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus i Sverige

Läs mer om vad som gäller för dig som är familjemedlem till en brittisk medborgare

Om du har bevis om uppe­hålls­status eller perma­nent uppe­hålls­status och vill förnya ditt uppe­hålls­sta­tus­kort

En brittisk medborgare och familjemedlemmar till brittiska medborgare som har bevis om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus har fått ett uppehållsstatuskort. Kortets giltighetstid är fem år.

Du som vill förlänga giltighetstiden på uppehållsstatuskortet, behöver boka tid hos Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad på nytt. När du har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad kommer ditt nya uppehållsstatuskort att skickas till din adress inom en vecka.

Du som har bevis om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus men inte har förnyat ditt uppehållsstatuskort har kvar din status så länge som du uppfyller kraven för uppehållsrätt. Observera att det underlättar inresor och utresor till och från Sverige om du förnyar ditt uppehållsstatuskort innan det har slutat gälla.

Om du har bevis om uppe­hålls­status och vill ansöka om bevis om perma­nent uppe­hålls­status

Om du har bevis om uppehållsstatus kan du – om du vill – ansöka om bevis om permanent uppehållsstatus. Permanent uppehållsstatus inträder efter minst fem år i Sverige med uppehållsrätt. För att få bevis om din permanenta uppehållsstatus behöver du ansöka om det.

Läs mer om vad som gäller för ansökan om bevis om permanent uppehållsstatus

Särskilda regler för gräns­ar­be­tare

Om du, som är brittisk medborgare, vid övergångsperiodens slut och fortsättningsvis bor i ett annat land men arbetar i Sverige genom att vara anställd eller genom att ha eget företag anses du vara en gränsarbetare. Som gränsarbetare behöver du inte ansöka om uppehållsstatus för att arbeta i Sverige, däremot har du rätt att få ett bevis på att du är gränsarbetare. Det finns ingen tidsgräns för att få ansöka om detta bevis.

Läs mer om vad som gäller för dig som är gränsarbetare

Du som bor i Sverige men arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet.

Om du har ansökt om svenskt medbor­gar­skap men ännu inte fått ett beslut

Om du har ansökt om svenskt medborgarskap men ännu inte fått något beslut behöver du legalisera din vistelse i Sverige. Det gör du genom att ansöka om tillstånd på någon annan grund, i avvaktan på beslutet i ditt medborgarskapsärende. Om du har ansökt om uppehållsstatus före 31 december 2021 men inte har hunnit få beslut i den ansökan har du rätt att bo, arbeta och studera i Sverige fram till dess att du får beslut.

Du som har perma­nent uppe­hålls­rätt, perma­nent uppe­hålls­kort, perma­nent uppe­hålls­till­stånd eller svensk medbor­gar­skap

Intyg om permanent uppehållsrätt är ogiltiga efter 31 december 2021 för dig som är brittisk medborgare. Detsamma gäller uppehållsrätt eller permanent uppehållskort på grund av anknytning till en brittisk medborgare. Du behöver därför ansöka om uppehållstillstånd för att legalisera din vistelse i Sverige.

Du som har permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap måste inte ha uppehållsstatus, men om du även har uppehållsstatus kan fler än enbart din make/maka/sambo och minderåriga barn ansöka om att få flytta till dig. Det gäller till exempel föräldrar eller barn över 21 år som är ekonomiskt beroende av dig. Detsamma gäller även de familjemedlemmar som inte är EU-/EES-medborgare och som vill besöka dig och vanligtvis ansöker om visum för att komma till Sverige. I deras fall är ansökan också kostnadsfri till skillnad från om du enbart har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap.

Du som planerar att flytta till Sverige

Du som vill bo, arbeta eller studera i Sverige och som inte har rätt till uppehållsstatus kan ansöka om uppehållstillstånd enligt den nationella lagstiftningen. Huvudregeln är att du som vill bo i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Om du är familjemedlem till en svensk medborgare som utnyttjat sin fria rörlighet i Storbritannien innan den 31 december 2020 kan du ansöka om uppehållskort.

Läs mer om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för studier eller forskning

Du som vill resa

Brittiska medborgare är viseringsfria och behöver enbart pass eller nationellt id-kort vid inresa i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: