Migrationsverket logotyp

Tillstånd för familjemedlem till brittisk medborgare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och är familjemedlem till en brittisk medborgare kan du få uppehållsstatus.

Som familjemedlem räknas make, maka, registrerad partner, sambo och ogifta barn under 21 år. Barn som är över 21 år och andra nära släktingar kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

För att kunna ansöka om uppehållsstatus ska du uppfylla kraven för uppehållsrätt före övergångsperiodens slut och även fortsätta att göra det efter den 31 december 2020, då övergångsperioden slutar.

Du som inte har bott i Sverige innan övergångsperiodens slut

I vissa fall kan du ansöka om uppehållsstatus även om du inte bott i Sverige innan övergångsperiodens slut. Det gäller om du är under 21 år och har en förälder i Sverige, eller om du är över 21 år och ekonomiskt beroende av en familjemedlem i Sverige. Det gäller även för andra nära släktingar som är ekonomiskt beroende av familjemedlemmen i Sverige. Du ska ha som avsikt att förenas med din familjemedlem i Sverige och ansöka senast tre månader från det att du kom till Sverige.

Du som tidigare har haft en relation med en brittisk medborgare

Även du som tidigare har varit familjemedlem till en brittisk medborgare, men vars relation till denne tagit slut, kan ansöka om uppehållsstatus för att fortsätta bo i Sverige. En förutsättning är att du vistas i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut och att du fortsätter att göra det.

Barn som fötts eller adopterats efter övergångsperiodens slut

Barn som fötts eller adopterats efter övergångsperiodens slut kan också få uppehållsstatus. Då gäller att

  • båda föräldrarna är brittiska medborgare och uppfyller kraven för uppehållsrätt eller
  • en av föräldrarna är brittisk medborgare och uppfyller kraven för uppehållsrätt och den andra föräldern är svensk medborgare eller
  • en av föräldrarna är brittisk medborgare och uppfyller kraven för uppehållsrätt och har ensam eller gemensam vårdnad om barnet.

Ansökan ska lämnas in inom tre månader från att barnet föddes eller kom till Sverige.

Så ansöker du

Ansökan görs enklast via Migrationsverkets webbsida. Där finns möjlighet att göra ansökan för hela familjen samtidigt eller att ansöka enskilt. Om ni inte kan ansöka via webben ska ni lämna in en pappersansökan. Varje familjemedlem fyller då i en egen ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?