Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om uppehållsstatus

På den här sidan hittar du information om hur du gör för att ansöka om uppehållsstatus. Ansökan öppnar 1 december.

Migrationsverkets webbansökan gör det lätt för dig att göra rätt från början. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med, vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare. Du kan också ansöka för din familj tillsammans med dig i din webbansökan.

Länk till webbansökan

Här hittar du en länk till ansökan från och med den 1 december klockan 08.00.

Om du inte kan göra en webbansökan fyller du i blanketten, som du hittar en länk till nedan, och skickar in den till Migrationsverket. Om din familj ansöker samtidigt som dig ska varje familjemedlem fylla i en egen ansökan.

Här hittar du blanketten för ansökan om uppehållsstatus

Länk till blan­kett

Här hittar du en länk till blanketten för ansökan om uppehållsstatus från och med den 1 december klockan 08.00.

Det här ska du skicka med din ansökan:

 • Kopia av ditt pass eller nationella id-kort.
 • Handlingar som visar att du har haft uppehållsrätt före den 31 december 2020 och att du fortsatt har det därefter. Sådana handlingar kan exempelvis vara
  • anställningsbevis om du är arbetstagare
  • antagningsbevis till utbildning och du är studerande
  • F-skattsedel och registreringsbevis för företaget om du är egen företagare
  • pensionsbesked om du är pensionär
  • bankutdrag om du planerar att försörja dig på din förmögenhet

Mer detaljerad information om vilka handlingar du kan skicka in finns i ansökningsunderlaget.

Du som har permanent uppehållsrätt som Migrationsverket beslutat om eller permanent uppehållskort utfärdat av Migrationsverket behöver endast skicka in kopia av ditt pass eller kopia av ditt nationella id-kort, inga andra handlingar behövs.

Om din familj ska stanna med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka med

 • kopior av varje familjemedlems pass eller nationella id-kort
 • dokument som visar familjerelationen
  • till exempel vigselbevis om ni make och maka eller motsvarande handling om ni är registrerade partner
  • gemensamma konton, försäkringar, räkningar eller liknande om ni är sammanboende utan att vara gifta eller registrerade partner
 • födelsebevis för barn
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • andra handlingar som visar att ni är släkt med varandra om ni inte är barn och förälder
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

När vi har tagit emot din ansökan

Du kommer att få ett intyg på att du har lämnat in en ansökan om uppehållsstatus. Under tiden som du väntar på beslut har du samma rättigheter som en unionsmedborgare och kan fortsätta att bo, arbeta och studera i Sverige.

Handläggningen av ansökningar inleds i januari

Migrationsverket börjar handlägga ansökningar om uppehållsstatus i januari 2021. Det innebär att väntetiden till en början kan bli några veckor längre. En komplett ansökan är det viktigaste för att få sitt ärende avgjort snabbt. Det viktigaste för att få sitt ärende avgjort snabbt är en komplett ansökan.

Om du inte har ansökt om uppe­hålls­status före ansök­nings­pe­ri­o­dens slut

Din rätt att vistas i Sverige efter den 30 september 2021 upphör om du inte har ansökt om uppehållsstatus innan dess. I vissa fall kan Migrationsverket godta en ansökan om uppehållsstatus som har kommit in efter detta datum. Det förutsätter att det finns rimliga skäl till varför du inte har ansökt i tid. Det sker en prövning av varje enskilt ärende.

Personer med permanent uppehållstillstånd har dock rätt att fortsätta vistas i Sverige som vanligt även efter detta datum. Personer som har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige kan däremot behöva ansöka om arbetstillstånd för att fortsätta ha möjlighet att arbeta i Sverige efter ansökningsperiodens utgång.

Vissa familjemedlemmar kan ansöka i efterhand. För dem gäller att deras ansökan ska ha kommit in inom tre månader från det att de kommit till Sverige.

Läs mer om vad som gäller för dina familjemedlemmar

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?