Migrationsverket logotyp

Gränsarbetare

Om du är brittisk medborgare som vid övergångsperiodens slut och fortsättningsvis bor i ett annat land men arbetar i Sverige, genom att vara anställd eller genom att ha eget företag, anses du vara en gränsarbetare.

Som gränsarbetare kan du inte få uppehållsstatus eftersom du inte bor i Sverige. Du har däremot rätt att ansöka om att få ett bevis på att du är gränsarbetare enligt utträdesavtalet. Till skillnad från brittiska medborgare som bor i Sverige finns det ingen tidsgräns för när du måste lämna in din ansökan för detta bevis, det kan du göra när som helst från och med 1 december 2020.

Du ansöker om ett bevis på att du är gränsarbetare hos Migrationsverket. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med intyg på att du

  • bor i en annat land, till exempel bostadskontrakt eller motsvarande folkbokföring
  • arbetar eller är egen företagare i Sverige, vilket styrks på samma sätt som vid ansökan om uppehållsstatus
  • bodde i en annat land och arbetade i Sverige vid övergångsperiodens slut
  • samt kopia på pass eller nationellt id-kort.

Du kommer att få ett kort som bevis på att du är gränsarbetare. Kortet är giltigt i fem år och kan förlängas.

Länk till webbansökan

Här hittar du en länk till ansökan från och med den 1 december klockan 08.00.

Om du inte kan göra en webbansökan fyller du i blanketten, som du hittar en länk till nedan, och skickar in den till Migrationsverket.

Här hittar du blanketten för ansökan om uppehållsstatus

Länk till blan­kett

Här hittar du en länk till blanketten för ansökan om uppehållsstatus från och med den 1 december klockan 08.00.

Du som bor i Sverige men som arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. I dessa fall kan du troligtvis ha uppehållsrätt genom tillräckliga medel. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?