Gränsarbetare

Om du är brittisk medborgare som bor i ett annat land men arbetar i Sverige som anställd eller egen företagare, anses du vara en gränsarbetare.

Som brittisk medborgare och gränsarbetare kan du ansöka om att få ett bevis på att du är gränsarbetare i Sverige enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Utträdesavtalet är det avtal som brittiska regeringen och Europeiska rådet kom överens om i samband med att Storbritannien gick ur EU, vilket gjorde det möjligt för brittiska medborgare och deras familjer att bo kvar i Sverige. Det finns ingen tidsgräns för när du måste lämna in din ansökan för detta bevis, det kan du göra när som helst från och med 1 december 2020.

Du ansöker om ett bevis på att du är gränsarbetare hos Migrationsverket. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med intyg på att du

 • bor i en annat land, till exempel bostadskontrakt eller motsvarande folkbokföring
 • arbetar eller är egen företagare i Sverige, vilket styrks på samma sätt som vid ansökan om uppehållsstatus
 • bodde i en annat land och arbetade i Sverige vid övergångsperiodens slut
 • samt kopia på pass eller nationellt id-kort.

Du kommer att få ett kort som bevis på att du är gränsarbetare. Kortet är giltigt i fem år och kan förlängas.

Vad du ska skicka med din ansökan beror på vem du är. Välj den rubrik som passar dig.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • anställningsbevis med uppgifter om arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer, lön, anställningens varaktighet och omfattning i timmar per vecka, och när anställningen inleddes. Om anställningsbeviset är äldre än tre månader behöver lönespecifikation för den senaste månaden bifogas.
 • handling som visar att du är bosatt i annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • handlingar som visar att du är egenföretagare, till exempel F-skattsedel och redovisningsbevis, senaste momsredovisningen till Skatteverket eller utdrag från skattekontot, eller bevis på att du driver verksamheten, som fakturor till kunder, kvitton eller hyreskontrakt
 • handlingar som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

Om du håller på att starta upp din verksamhet i Sverige men ännu inte har någon verksamhet kan du skicka in kopior av:

 • handlingar som visar vilken planering som finns för företaget och vilka förberedelser som gjorts
 • uppdragsavtal, uppgifter om kundkontakter eller hyreskontrakt
 • överlåtelseavtal och den senaste årsredovisningen
 • handlingar som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

Om du inte kan göra en webbansökan fyller du i blanketten, som du hittar en länk till nedan, och skickar in den till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om bevis för brittisk gränsarbetare, blankett 274011 Pdf, 880.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som bor i Sverige men som arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. I dessa fall kan du troligtvis ha uppehållsrätt genom tillräckliga medel. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Sidan senast uppdaterad: