Gränsarbetare

Om du är brittisk medborgare som bor i ett annat land men arbetar i Sverige som anställd eller egen företagare, anses du vara en gränsarbetare.

Som brittisk medborgare och gränsarbetare kan du ansöka om att få ett bevis på att du är gränsarbetare i Sverige enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Utträdesavtalet är det avtal som brittiska regeringen och Europeiska rådet kom överens om i samband med att Storbritannien gick ur EU, vilket gjorde det möjligt för brittiska medborgare och deras familjer att bo kvar i Sverige. Det finns ingen tidsgräns för när du måste lämna in din ansökan för detta bevis, det kan du göra när som helst från och med 1 december 2020.

Du ansöker om ett bevis på att du är gränsarbetare hos Migrationsverket. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med intyg på att du

 • bor i en annat land, till exempel bostadskontrakt eller motsvarande folkbokföring
 • arbetar eller är egen företagare i Sverige, vilket styrks på samma sätt som vid ansökan om uppehållsstatus
 • bodde i en annat land och arbetade i Sverige vid övergångsperiodens slut
 • samt kopia på pass eller nationellt id-kort.

Du kommer att få ett kort som bevis på att du är gränsarbetare. Kortet är giltigt i fem år och kan förlängas.

På grund av ett planerat underhåll kan det vara störningar i våra e-tjänster söndagen den 26 maj klockan 10.00–12.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

Det här ska du skicka med din ansökan

Vad du ska skicka med din ansökan beror på vem du är. Välj den rubrik som passar dig.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • anställningsbevis med uppgifter om arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer, lön, anställningens varaktighet och omfattning i timmar per vecka, och när anställningen inleddes. Om anställningsbeviset är äldre än tre månader behöver lönespecifikation för den senaste månaden bifogas.
 • handling som visar att du är bosatt i annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • handlingar som visar att du är egenföretagare, till exempel F-skattsedel och redovisningsbevis, senaste momsredovisningen till Skatteverket eller utdrag från skattekontot, eller bevis på att du driver verksamheten, som fakturor till kunder, kvitton eller hyreskontrakt
 • handlingar som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

Om du håller på att starta upp din verksamhet i Sverige men ännu inte har någon verksamhet kan du skicka in kopior av:

 • handlingar som visar vilken planering som finns för företaget och vilka förberedelser som gjorts
 • uppdragsavtal, uppgifter om kundkontakter eller hyreskontrakt
 • överlåtelseavtal och den senaste årsredovisningen
 • handlingar som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

Om du inte kan göra en webbansökan fyller du i blanketten, som du hittar en länk till nedan, och skickar in den till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om bevis för brittisk gränsarbetare, blankett 274011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Du som bor i Sverige men som arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. I dessa fall kan du troligtvis ha uppehållsrätt genom tillräckliga medel. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Sidan senast uppdaterad: