Webban­sökan för att förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

Om din famil­je­medlem tidi­gare har sökt asyl

Du ska inte använda den här webbansökan om din familjemedlem tidigare har sökt asyl och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Läs om hur du ansöker om förlängning av tillstånd om din familjemedlem tidigare sökt asyl

Var vänlig och besvara följande frågor:

Är du folkbokförd i Sverige?*

Har du och din partner gemensamma barn?*

Har du barn under 18 år som söker tillsammans med dig?*

Är dessa barn folkbokförda i Sverige?*


När går ditt nuvarande uppehållstillstånd ut?*

Fyll i alla uppgifter för att gå vidare till nästa steg


Sidan senast uppdaterad: