Instruktioner för webbansökan för dig som planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige

På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige som du planerar att gifta dig, bli registrerad partner eller sambo med.

Att göra en webbansökan gör det lätt för dig att göra rätt från början. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med, vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Läs om vilka krav som måste vara uppfyllda för att bo med någon i Sverige som du planerar att gifta dig eller bli sambo med

Din anhö­rige kan ansöka åt dig på webben

Din familjemedlem i Sverige kan göra en webbansökan åt dig om du ger hen fullmakt. En kopia av fullmakten ska då bifogas webbansökan.

Läs mer om fullmakt

Om din anhörige ska göra en webbansökan åt dig ska hen först fylla i webbansökan för dig och sedan fylla i ett frågeformulär själv. Instruktioner för frågeformuläret skickas till din anhörige via mejl när ansökan har tagits emot av Migrationsverket.

1

Fyll i ansökan

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du vill flytta till. Du ska även skicka med olika dokument. Förutom adress, telefonnummer och mejladress till familjemedlemmen i Sverige behöver du också hans eller hennes svenska personnummer.

Innan du ansöker bör du kontrollera om personen som du ska flytta till i Sverige omfattas av, och i så fall uppfyller, försörjnings- och bostadskravet.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Du ska också ange vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju. Du ska besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

För att kunna ansöka på webben ska

 • du och personen som du ska flytta till i Sverige vara 21 år eller äldre
 • du ha en giltig mejladress
 • du kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard-kort
 • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas.

Läs mer om kraven för webbansökan

2

Bifoga dokument

Doku­ment du ska skicka med:

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du är ogift ska du också bifoga

 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift.

Om du väntar barn ska du också bifoga

 • graviditetsintyg.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverige
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Medgi­vande

I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämnar sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att hen lämnar sitt godkännande till att barnet flyttar.

Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning och namnförtydligande av föräldern som ger medgivandet.

Alla dokument du skickar med bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

3

Betala avgift

I de flesta fall betalar du en avgift. Du betalar avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan. Beroende på vilka uppgifter du fyller i om dig själv och din familjemedlem känner ansökan av om du behöver betala eller inte.

Avgifter för uppehållstillstånd

4

Frågeformulär till familjemedlemmen i Sverige

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan får din familjemedlem ett mejl. I mejlet finns instruktioner för inloggning till ett formulär med frågor om hans eller hennes inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom 14 dagar. Om det inte kommit något mejl kan det vara bra att kontrollera så att det inte har hamnat i mappen för skräppost.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

5

Boka tid på ambassaden eller generalkonsulatet

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan och frågeformuläret får du ett mejl där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6

Intervju

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Passet och originalhandlingarna kommer att kontrolleras på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

7

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om Migrationsverket behöver mer information från dig

Migrationsverket kommer kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket. Om du har ansökt på webben och Migrationsverket ber dig komplettera din ansökan ska du göra det via mejl. Du ska inte skicka dokument till Migrationsverket med vanlig post. Du kan läsa mer om hur du kompletterar ditt ärende i mejlet Migrationsverket skickar om du behöver skicka in mer uppgifter.

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige.

Du ska ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. I de länder där Sverige inte har en egen ambassad eller generalkonsulat samarbetar Sverige med andra medlemsstater. När andra medlemsstater representerar Sverige gäller det landets regler. Andra länder kan ha en annan praxis som gör att du inte kan få visum under tiden du väntar.

Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Migrationsverket rekommenderar dig inte att ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller för vistelser över 90 dagar i Sverige då du inte kan beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Migrationsverket tar beslut i det ärende som är mest fördelaktigt för dig. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Om förlängningen av ditt besök i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till din familjemedlem återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

8

Du får beslutet

När beslutet är färdigt får du ett mejl. Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Hen ska meddela dig vad som står i beslutet.

Läs mer om vad som händer efter beslut


OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.

Påbörja ansökan

Jag befinner mig


Du kan inte göra en webbansökan om att få flytta till en anhörig om du befinner dig i Sverige. Du måste återvända till ditt hemland, eller ett annat land där du har tillstånd att bo, och göra din ansökan därifrån.

Sidan senast uppdaterad: