Till dig som har kommit till Sverige på grund av familjeanknytning och behandlas illa

I Sverige är det ett brott att utsätta någon för våld eller andra kränkningar. Att kränka någon innebär att man behandlar en person dåligt genom att till exempel hota eller skada honom eller henne. Det gäller alla som vistas här. Det gäller även den som i ett förhållande har utsatt sin partner för våld eller om det är ett barn som har blivit utsatt.

Det är polisen som utreder om ett brott har begåtts och åklagare som bestämmer om den som anklagas för ett brott ska ställas inför domstol. Om en domstol anser att den som anklagas för ett brott är skyldig så dömer domstolen den anklagade till ett straff.
 
Om du har utsatts för våld eller annan kränkning i ditt förhållande, av din arbetsgivare eller av någon annan, bör du anmäla det till polisen. Detsamma gäller om ditt barn har drabbats.  

Exempel

Personer som utsätter någon som saknar permanent uppehållstillstånd för våld säger ibland att de kan få den drabbade personen utvisad ur Sverige eller att socialtjänsten kommer att ta den drabbades barn om han eller hon berättar om våldet. Det är inte sant. Det är Migrationsverket som beslutar om uppehållstillstånd. Socialtjänsten tar inte barnen ifrån en person för att han eller hon är utsatt för våld. Tvärtom kan socialtjänsten fungera som stöd och hjälpa den drabbade.

Om förhållandet tar slut

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person bosatt i Sverige och förhållandet tar slut är huvudregeln att du inte får fortsatt uppehållstillstånd och att du ska utvisas. Men det finns tre undantag från denna regel:

  • Om förhållandet har tagit slut främst på grund av allvarliga eller upprepade kränkningar. Förhållandet ska ha varit seriöst från början och inte helt kortvarigt. Det måste framstå som sannolikt att kränkningarna har ägt rum. För att visa att kränkningar har ägt rum kan det hjälpa att hänvisa till polisanmälningar, läkarintyg, intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer.
  • Om du har en anknytning till Sverige. Det kan vara till ditt barn som har rätt att vistas i Sverige, till en ny partner eller till arbetsmarknaden om du har arbetat.
  • Om du riskerar att bli socialt utstött om du återvänder till ditt hemland eller om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.

Om du behöver stöd

Om du har hamnat i en utsatt situation och behöver stöd kan du vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour.

Här finns några användbara telefonnummer och länkar.
 
Om du behöver akut hjälp av polis ringer du 112 och ber att få tala med polis. Annars ringer du 114 14. 
Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjourernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Systerjouren Somayalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvinnors nätverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dina rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mansjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors information om att bli gift mot sin viljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hedersrelaterat förtryck och våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringskansliets information om tvångsäktenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.