Skyddsstatus

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Enligt flyktingkonventionen har flyktingar rätt att få en rättslig förklaring för att kunna styrka sin status.

Den svenska utlänningslagen är också anpassad till EU:s skyddsgrundsdirektiv som ger alla som får uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov rätt att också få en statusförklaring.

Du som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring – en internationell statusförklaring som grundar sig på både regler i Genèvekonventionen och EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Läs om uppehållstillstånd för den som får status som flykting

Du som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring – en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Läs om uppehållstillstånd för den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande

Ansökan om status i efter­hand

Du som har fått uppehållstillstånd i Sverige men inte har fått någon statusförklaring kan ansöka om en sådan i efterhand. Det gäller även dig som har fått en alternativ skyddsstatusförklaring men vill ha en flyktingstatusförklaring.

Du ansöker om status i efterhand genom att fylla i blanketten Ansökan om skyddsstatus, 158011.

Ansökan om skyddsstatus, blankett 158011 Pdf, 688.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att över­klaga

En statusförklaring kan överklagas separat från beslutet om uppehållstillstånd. Detta innebär att även den som har fått uppehållstillstånd kan överklaga ett beslut att inte ge honom eller henne någon form av status.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Statusen kan åter­kallas

Din skyddsstatus kan återkallas, till exempel om du inte längre är i behov av skydd. Det krävs dock att omständigheterna som gjorde att du fick en viss skyddsstatus inte längre är aktuella eller har förändrats på ett väsentligt och bestående sätt.

Din flyktingstatusförklaring kan även återkallas om du visar att du på nytt tänker använda dig av ditt hemlands skydd, till exempel genom att ansöka om ett nytt hemlandspass eller begära att få tillbaka ditt gamla hemlandspass av Migrationsverket.

En återkallelse av status behöver inte betyda att uppehållstillståndet påverkas. Om du har ett resedokument måste du lämna tillbaka det om statusen återkallas. 

Läs mer om flyktingkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs utlänningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs skyddsgrundsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: