Migrationsverket logotyp

Skyddsstatus

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Enligt flyktingkonventionen har flyktingar rätt att få en rättslig förklaring för att kunna styrka sin status.

Den svenska utlänningslagen är också anpassad till EU:s skyddsgrundsdirektiv som ger alla som får uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov rätt att också få en statusförklaring.

Du som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring – en internationell statusförklaring som grundar sig på både regler i Genèvekonventionen och EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Du som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring – en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Det finns en tredje typ av skyddsstatusförklaring, för övrigt skyddsbehövande. Den statusförklaringen gäller bara i Sverige och används som regel inte efter 20 juli 2016. I och med den lag som infördes 20 juli 2016 kan denna skyddsstatus bara ges till barn och barnfamiljer som sökte asyl senast 24 november 2015, förutsatt att barnet fortfarande är under 18 år när beslutet fattas.

Perma­nent eller tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

Den som fick uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande före 20 juli 2016 fick permanent uppehållstillstånd.

Den som bedöms vara flykting och får beslut om detta efter 20 juli 2016 får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år.

Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och får beslut om detta efter 20 juli 2016 får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd

Läs mer om tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år

Läs mer om tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader

Ansökan om status i efter­hand

Du som har fått uppehållstillstånd i Sverige men inte har fått någon statusförklaring kan ansöka om en sådan i efterhand. Det gäller även dig som har fått en övrig skyddsstatusförklaring, men vill ha en alternativ skyddsstatusförklaring eller flyktingstatusförklaring, och dig som har fått en alternativ flyktingstatusförklaring men vill ha en flyktingstatusförklaring.

Du ansöker om status i efterhand genom att fylla i blanketten Ansökan om skyddsstatus, blankett nummer 158011.

Ansökan om skyddsstatus, blankett nummer 158011PDF

Att över­klaga

En statusförklaring kan överklagas separat från beslutet om uppehållstillstånd. Detta innebär att även den som har fått uppehållstillstånd kan överklaga ett beslut att inte ge honom eller henne någon form av status.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Statusen kan åter­kallas

Din skyddsstatus kan återkallas, till exempel om du inte längre är i behov av skydd. Det krävs dock att omständigheterna som gjorde att du fick en viss skyddsstatus inte längre är aktuella eller har förändrats på ett väsentligt och bestående sätt.

Din flyktingstatusförklaring kan även återkallas om du visar att du på nytt tänker använda dig av ditt hemlands skydd, till exempel genom att ansöka om ett nytt hemlandspass eller begära att få tillbaka ditt gamla hemlandspass av Migrationsverket.

En återkallelse av status behöver inte betyda att uppehållstillståndet påverkas. Om du har ett resedokument måste du lämna tillbaka det om statusen återkallas. 

Läs mer om flyktingkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs utlänningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs skyddsgrundsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?