Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande

Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. Om du fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet slutar gälla kan du få förlängt uppehållstillstånd.

Ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige i 13 månader. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ett giltigt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Folk­bokför dig

När du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få läsa svenska för invandrare (sfi) och ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling, som behövs till exempel för att öppna ett bankkonto och skaffa en e-legitimation.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket som registrerar var du bor, ditt civilstånd (om du är gift eller inte), ditt medborgarskap och din födelseort. När du går till Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopian ska vara undertecknad av en person som intygar att kopian stämmer överens med originalet. Personen ska också skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etable­rings­in­satser

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta här kan ha rätt till etableringsinsatser för att komma ut i arbete. Etableringsinsatser är aktiviteter som ska stödja dig att bland annat lära dig svenska, komma ut i arbete och klara din egen försörjning. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsinsatserna och för arbetssökande i Sverige. På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du mer information. Informationen finns på flera språk.

Läs mer om etableringsstödet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att hitta arbete fram tills du fyller 65 år, som är den vanligaste pensionsåldern i Sverige. Personer som kommer till Sverige sent i livet får ofta låg eller ingen pension. Om du inte har en pension som du kan leva på kan du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om så kallat äldreförsörjningsstöd.

Läs mer om äldreförsörjningsstödet hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeta i Sverige

Du som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för 13 månader får arbeta i Sverige.

När du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du har anställts.

Famil­jeå­ter­för­e­ning

Om du har uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd kan din familj ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig.

Det är bara din närmaste familj som kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Din familj kan få uppehållstillstånd under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller.

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Läs mer om familjeåterförening och försörjningskravet

Uppe­hålls­till­ståndet kan åter­kallas

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.

Förläng­ning av tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. Efter tre år kan du även ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd och att ansöka om permanent uppehållstillstånd

Över­kla­gande

Du kan överklaga beslutet om status som alternativt skyddsbehövande om du anser att du borde ha fått status som flykting.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: