Om du får stanna

Du som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige.

På de här sidorna finns information till dig som har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. (En del av sidorna finns inte på alla språk.)

Om du har fått ett uppehållstillstånd som flykting gäller ditt tillstånd i tre år.

Läs mer om uppehållstillstånd som flykting

Om du har fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gäller ditt tillstånd i 13 månader.

Läs mer om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Om du har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter kan du ha rätt till familjeåterförening.

Läs mer om möjligheten för dig att återförenas med din familj

Om du inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass kan du ansöka om ett pass från Migrationsverket.

Läs mer om främlingspass

Läs mer om provisoriskt främlingspass

Läs mer om resedokument

Om du vill stanna i Sverige efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla måste du ansöka om förlängning.

Läs mer om vem som kan få förlängt uppehållstillstånd

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd i samband med en ansökan om förlängning

Sidan senast uppdaterad: