Om du får stanna

Du som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige.

På de här sidorna finns information till dig som har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. (En del av sidorna finns inte på alla språk.)

Om du har fått ett uppehållstillstånd som flykting gäller ditt tillstånd i tre år.

Läs mer om uppehållstillstånd som flykting

Om du har fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gäller ditt tillstånd i 13 månader.

Läs mer om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd gäller ditt uppehållstillstånd så länge du bor i Sverige.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd

Om du har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med status som flykting eller som alternativt skyddsbehövande kan du ha rätt till familjeåterförening.

Läs mer om möjligheten för dig att återförenas med din familj

Om du inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass kan du ansöka om ett pass från Migrationsverket.

Läs mer om främlingspass

Läs mer om provisoriskt främlingspass

Läs mer om resedokument

Om du vill stanna i Sverige efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd löper ut måste du ansöka om förlängning.

Läs mer om vem som kan få förlängt uppehållstillstånd

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig själv genom anställning eller eget företag i Sverige kan du ansöka om att få ett permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven och hur du ansöker om ett permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-15