Att ansöka om asyl

Du kan söka asyl i Sverige om du är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i ditt hemland.

På dessa sidor kan du läsa om hur det går till att ansöka om asyl i Sverige, vem som kan få asyl och hur en ansökan prövas.

Du måste vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige för att kunna söka asyl här.

Det enda undantaget gäller kvotflyktingar som kan söka asyl genom UNHCR i ett annat land.

Läs mer om kvotsystemet

Sidan senast uppdaterad: