Berätta vem du är

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du har rätt till asyl behöver du visa vem du är och var du kommer ifrån. Du ska klarlägga din identitet genom att lämna in identitetshandlingar och genom att lämna tillförlitliga och trovärdiga uppgifter.

Det bästa sättet att visa vem du är och var du kommer ifrån är att lämna in pass eller identitetskort från ditt hemland. Ditt pass eller identitetskort ska vara utfärdat av myndigheter i ditt hemland och innehålla foto på dig. En identitetshandling ska visa ditt namn, ditt medborgarskap och när du är född. Du ska lämna in dina identitetshandlingar när du ansöker om asyl.

Om du inte har pass eller iden­ti­tets­kort

Om du inte lämnar in pass eller identitetskort när du ansöker om asyl kommer vi att ge dig i uppdrag att skaffa identitetshandlingar. I uppdraget skriver vi vilka handlingar som vi vill att du lämnar in och hur lång tid du har på dig att göra det.

Om du har andra handlingar där din identitet framgår, till exempel körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok, ska du lämna in dem. Sådana handlingar kan inte var för sig bevisa vem du är, men flera handlingar kan, tillsammans med din berättelse om din bakgrund och ditt hemland, hjälpa till att göra din identitet sannolik.

Om du medverkar till att klarlägga din identitet har du möjlighet att arbeta under tiden som din asylansökan prövas. Du får då ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Läs mer om att arbeta under tiden du ansöker om asyl

Det är ditt ansvar att skaffa handlingar som visar din identitet. Om du har svårt att få fram identitetshandlingar måste du visa för Migrationsverket att du försöker. Om du inte kan visa att du har försökt få fram handlingar som visar vem du är kan Migrationsverket sänka din dagersättning.

Läs mer om dagersättning och ekonomiskt stöd

Om du inte kan klar­lägga din iden­titet

Det är möjligt att få asyl i Sverige även om du inte har klarlagt din identitet. Det kan räcka med att du lämnar tillförlitliga och trovärdiga uppgifter om vem du är och var du kommer ifrån.

Men om du inte har ett pass eller identitetskort från ditt hemland kommer du att få vänta längre på att bli svensk medborgare eftersom det är högre krav på att styrka sin identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap.

Läs mer om att styrka sin identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap

Det är olagligt att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet. Om det visar sig att du har lämnat falska identitetshandlingar eller oriktiga uppgifter om din identitet kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd och besluta att du ska utvisas ur Sverige.

Sidan senast uppdaterad: