بیان کن که چه کسی هستی

Berätta vem du är – persiska

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند تصمیم گیری کند که آیا حق دریافت پناهندگی را دارید می بایست نشان دهید که چه کسی و اهل کجا هستید. شما می بایست هویت خود را از طریق ارائه مدارک شناسایی و از طریق ارائه اطلاعات قابل اطمینان و معتبر نشان دهید.

 بهترین شیوه برای اینکه نشان دهید چه کسی و اهل کجا هستید این است که گذرنامه و کارت شناسیی کشورتان را تحویل دهید. گذرنامه و یا کارت شناسایی شما می بایست از سوی مقامات کشور موطنتان صادر شده باشد و دارای عکسی از شما باشد. یک مدرک شناسایی می بایست نام شما، تابعیت شما و تاریخ تولدتان را نشان دهد. شما می بایست مدارک شناسایی خود را در زمان تسلیم تقاضای پناهندگی تحویل دهید.

اگر گذرنامه یا کارت شناسایی ندارید

اگر در زمان درخواست پناهندگی گذرنامه یا کارت شناسیی تحویل ندهید ما به شما ماموریت خواهیم داد که مدارک شناسایی تهیه کنید. در این ماموریت خواهیم نوشت که مایلیم شما چه مدارکی را تحویل دهید و بابت آن چقدر فرصت دارید.

اگر مدارک دیگری دارید که نشان دهنده هویتتان است، برای مثال گواهینامه رانندگی، مدرک تولد، مدرک تابعیت یا دفترچه نظام، می بایست آنها را تحویل دهید. اینگونه مدارک نمی توانند هر کدام بتنهایی ثابت کنند که چه کسی هستید، اما چندین مدرک می توانند، به همراه توضیحات شما در رابطه با پیشینه تان و کشورتان، جهت محتمل نمودن هویت شما کمک کنند.

در صورتی که جهت اثبات هویت خود همکاری کنید این امکان را دارید که در زمان انتظار برای بررسی پرونده پناهندگی تان کار کنید. در اینصورت از شرط دارای بودن اجازه کار معاف می شوید (AT-UND).

اشتغال در زمانی که متقاضی پناهندگی هستید

مسئولیت تهیه مدارکی که هویتتان را نشان دهد بر عهده شماست. اگر تهیه مدارک شناسایی برای شما مشکل است می بایست به اداره مهاجرت نشان دهید که تلاش می کنید. اگر نتوانید نشان دهید که تلاش می کنید مدارکی تهیه کنید که نشان بدهد چه کسی هستید اداره مهاجرت می تواند کمک هزینه روزانه شما را کاهش دهد.

در مورد کمک هزینه روزانه و کمک اقتصادی بیشتر بخوانید

اگر نمی توانید هویت خود را نشان دهید

امکان دریافت پناهندگی در سوئد حتی اگر هویت خود را احراز نکرده باشید ممکن است. این می تواند کافی باشد که اطلاعات قابل اطمینان و معتبر در رابطه با اینکه چه کسی و اهل کجا هستید تحویل دهید.

اما اگر گذرنامه و کارت شناسایی کشورتان را نداشته باشید مدت زمان بیشتری جهت دریافت تابعیت سوئد در انتظار خواهید ماند چون شرط احراز هویت در زمان تقاضای تابعیت سوئدی سختگیرانه تر است.

در مورد احراز هویت در زمان تقاضای تابعیت سوئدی بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

ارائه اطلاعات غلط در رابطه با هویت غیر قانونی است. چنانچه مشخص شود که مدارک شناسایی جعلی و یا اطلاعات غلط در رابطه با هویت خود ارائه کرده اید اداره مهاجرت می تواند اجازه اقامت دائم شما را لغو کرده و تصمیم بگیرد که از سوئد اخراج شوید.

Last updated: