پناهندگی – از تقاضا تا تصمیم

Asyl – från ansökan till beslut – persiska

1

درخواست

 • شما به پرسشهایی برای مثال درمورد، نام خود، تابعیت، خانواده خود پاسخ دهید.
 • گذرنامه و یا مدارک شناسایی دیگری که هویت شما را تعیین می کند باید تحویل دهید.
 • اداره مهاجرت از شما عکسبرداری کرده و اثر انگشت شما را می گیرد. اثر انگشت برای این گرفته می شود که معلوم شود که آیا در یک کشور اروپایی دیگر تقاضای ویزا یا پناهندگی داده اید، و یا این که در کشور دیگر اروپایی اجازه و یا ممنوعیت اقامت دارید یا نه.
 • با کمک یک مترجم درمورد اینکه چه کسی هستید توضیح میدهید،و اینکه چرا کشور خود را ترک کرده اید و چگونه به سوئد آمده اید.
 • اگر چنانچه در روند پناهندگی یا برای از عهده زندگی روزمره بر آمدن خود به کمک ویژه یی نیاز دارید، میتوانید درباره آن توضیح دهید. اداره مهاجرت می تواند در برخی موارد به شما کمک کند، درغیراین صورت در مورد مکانی که می توانید به آنجا مراجعه کنید اطلاعاتی دریافت خواهید کرد.
 • اگر با خود پولی به همراه ندارید می توانید درخواست کمک مالی کنید. یک کارت بانکی و اطلاعات لازم در باره کمک هزینه روزانه و کمک فوق العاده ویژه به شما داده خواهد شد.
 • اطلاعاتی در باره روند پناهندگی، قدم بعدی و کارهایی که باید انجام دهید به شما داده خواهد شد. اطلاعاتی نیز در مورد مسائل عملی، مانند حق مسکن، خدمات پزشکی و آموزش برای کودکان دریافت می کنید.

2

احضار به تحقیقات پناهندگی

 • در ارتباط با ارائه درخواست پناهندگی خود، احضاریه ای برای تحقیقات پناهندگی دریافت خواهید کرد. برای اولین گفتگوی خود با اداره احضاریه را دریافت خواهید کرد ویا اینکه پس از اولین تماس شما احضاریه از طریق پست ارسال خواهد شد. احضاریه توضیح میدهد که چه زمانی و در کجا باید مأمور رسیدگی به پرونده را ملاقات کنید. اگر چنانچه تغییر آدرس میدهید، مهم است که آدرس جدید خود را به اداره مهاجرت اطلاع داده تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.

3

مراحل بررسی پناهندگی

 • پس از تحویل تقاضانامه، یک کارمند اداره مهاجرت مدارک، آنچه گفته اید و نتیجه ی انگشت نگاری را مورد بررسی قرار می دهد.
 • مامور رسیدگی به پرونده شما بر اساس اطلاعاتی که هنگام تقاضا ارائه کرده اید میزان رسیدگی را تعیین می کند. تقاضانامه ها با هم متفاوتند و به همین خاطر رسیدگی به آنان زمان های مختلفی را می برد.
 • مامور رسیدگی، پرونده شما را برای تحقیقات و بررسی آماده می کند. بخشی از این آماده سازی می تواند برای مثال جمع کردن اطلاعات از ادارات دیگر باشد.
 • اگر مامور رسیدگی به پرونده تشخیص بدهد که شما به وکیل احتیاج دارید، یک وکیل تسخیری هم برای شما تعیین خواهد شد.

4

بررسی پناهندگی

 • کارمند مامور رسیدگی به شما توضیح می دهد که این گفتگو در باره چیست و این که شما چه حقوق و وظایفی دارید. یکی از وظایف شما این است که حقیقت را بگویید و چیزی را پنهان نکنید. هم کارمند و هم مترجم مشمول وظیفه‌ حفظ اسرار دارند.
 • در صورت نیاز وکیل تسخیری، وکیل شما نیز می تواند در جریان بررسی با شما باشد. وکیل نیز وظیفه حفظ اسرار دارد.
 • شما با کمک یک مترجم توضیح می دهید که چه کسی هستید، اهل کجایید، چرا تقاضای پناهندگی می کنید و فکر می کنید که در صورت بازگشت به کشور خود چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. سئوالاتی نیز در باره خانواده شما، سلامتی و وضعیت شما در کشورتان از شما خواهد شد.
 • گذرنامه و سایر مدارک هویتی را برای تحقیقات پناهندگی همراه داشته باشید، اگر چنانچه قبلا آنها را تحویل نداده اید.
 • مسئولیت بیان تمام دلایل برای پناهدگی و ارائه مدارکی که می خواهید تا اداره مهاجرت در رسیدگی به پرونده شما از آن ها استفاده کند بر عهده خود شما می باشد.
 • مأمور بررسی از آنچه گفته شده صورتجلسه می نویسد. شما این فرصت را خواهید داشت که صورتجلسه را خوانده و تأیید کنید و سپس به همراه همه مدارکی که تحویل داده اید ذخیره میشوند.
 • در پایان جلسه می توانید سئوالات خود را در مورد روند رسیدگی به تقاضای پناهدگی و مسائل دیگری که در رابطه با پرونده شماست مطرح کنید.

رسیدگی به پرونده کودکان

همه کودکان حق صحبت دارند و باید حرف های آنان را شنید. کودکانی که همراه با پدر و مادر خود تقاضای پناهندگی می کنند حق دارند با کارمند اداره مهاجرت که مسئول رسیدگی به پرونده است ملاقات کنند. دلایل پناهندگی کودکان باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد – کودکان می توانند دلایلی متفاوت با دلایل پدر و مادر خود داشته باشند. هنگامی که درخواست پناهندگی کودکی در حال بررسی است، کارمند اداره مهاجرت باید تا جایی که ممکن است، تحقیقات خود را با سن، میزان بلوغ و سلامتی کودک تطبیق دهد. کودک حق دارد در این جلسه فرد بزرگسالی را همراه خود داشته باشد. این فرد می تواند پدر یا مادر، سرپرست و یا یک وکیل تسخیری باشد. کودکانی که به تنهایی تقاضای پناهندگی می کنند همیشه حق دارند که ولی خود را با خود در این جلسات داشته باشند.

5

تصمیم

 • زمانی که اداره مهاجرت در مورد درخواست شما تصمیم‌گیری می‌کند ما ممکن است به روش‌های مختلفی شما را تصمیمی که گرفته شده باخبر نماییم. ممکن است ما در یک جلسه که در آن با یک کارمند مسئول ملاقات می‌کنید تصمیم را اطلاع دهیم، یا از طریق پست شما را مطلع نماییم.
 • تصمیم به زبان سوئدی نوشته شده است، اما حتی اگر تصمیم را از طریق پست دریافت نمایید به جلسه‌ای در واحد پذیرش مربوطه فراخوانده خواهید شد که در آن با کمک یک مترجم اطلاعات شفاهی در مورد آن تصمیم دریافت خواهید نمود.
 • تصمیم مذکور برمبنای مطالبی که بیان نموده‌اید و مدارکی که جهت اثبات آنچه پیرامون هویت و دلیل پناهندگی خود تسلیم نموده‌اید، و همچنین اطلاعات اداره مهاجرت در مورد کشور شما، استوار خواهد بود. کارمند مسئول شرح خواهد داد که ما چگونه به این نتیجه رسیدیم که تصمیم مذکور، تصمیمی درست در پرونده شما بوده است.
 • اگر پاسخ مثبت به درخواست خود بگیرید، یک اجازه اقامت موقت دریافت خواهید نمود که دربرگیرنده آن است که اجازه زندگی و کار در سوئد را دارید. اگر پاسخ منفی به درخواست خود بگیرید، ممکن است یا به کشور خود بازگردید و یا در صورتی که معتقدید تصمیم مذکور باید تغییر نماید، از آن شکایت کنید.

Last updated: