پناهندگی – از تقاضا تا تصمیم

Asyl – från ansökan till beslut – persiska

1

تقاضا

 • شما فرم مربوط به پرسش هایی که در مورد نام، تبعیت و خانواده  و غیره هستند پر می کنید.
 • گذرنامه و یا مدارک شناسایی دیگری که هویت شما را تعیین می کند باید تحویل دهید.
 • اداره مهاجرت از شما عکسبرداری کرده و اثر انگشت شما را می گیرد. اثر انگشت برای این گرفته می شود که معلوم شود که آیا در یک کشور اروپایی دیگر تقاضای پناهندگی داده اید، و یا این که در کشور دیگر اروپایی اجازه و یا ممنوعیت اقامت دارید یا نه.
 • با کمک یک مترجم باید توضیح دهید که نامتان چیست، چرا کشور خود را ترک کرده اید و چگونه به سوئد آمده اید.
 • اگر با خود پولی به همراه ندارید می توانید تقاضای دریافت کمک مالی کنید. یک کارت بانکی و اطلاعات لازم در باره کمک هزینه روزانه و کمک فوق العاده ویژه به شما داده خواهد شد.
 • اطلاعاتی در باره روند پناهندگی، قدم بعدی و کارهایی که باید انجام دهید به شما داده خواهد شد. اطلاعاتی نیز در مورد مسائل عملی، مانند حق مسکن، خدمات پزشکی و آموزش برای کودکان دریافت می کنید.

2

آماده سازی برای رسیدگی به پرونده

 • پس از تحویل تقاضانامه، یک کارمند اداره مهاجرت مدارک، آنچه گفته اید و نتیجه ی انگشت نگاری را مورد بررسی قرار می دهد.
 • مامور رسیدگی به پرونده شما بر اساس اطلاعاتی که هنگام تقاضا ارائه کرده اید میزان رسیدگی را تعیین می کند. تقاضانامه ها با هم متفاوتند و به همین خاطر رسیدگی به آنان زمان های مختلفی را می برد.
 • مامور رسیدگی، پرونده شما را برای تحقیقات و بررسی آماده می کند. بخشی از این آماده سازی می تواند برای مثال جمع کردن اطلاعات از ادارات دیگر باشد.
 • اگر مامور رسیدگی به پرونده تشخیص بدهد که شما به وکیل احتیاج دارید، یک وکیل تسخیری هم برای شما تعیین خواهد شد.
 • اگر نیاز به تکمیل پرونده باشد مسئول پرونده با شما تماس خواهد گرفت. برای مثال ممکن است که هنگام تقاضا مدارک شناسایی خود را تحویل نداده باشید.

3

در انتظار بررسی

 • صف انتظار اداره مهاجرت طولانی است و ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا نوبت به رسیدگی به پرونده پناهندگی شما برسد. زمان انتظار برای افراد مختلف نیز متفاوت است.

4

احضاریه برای بررسی پناهندگی

 • وقتی که نوبت به بررسی پرونده شما رسیده باشد احضاریه ای از طریق پست به شما فرستاده می شود. در این احضاریه نوشته شده که چه وقت و کجا باید کارمند اداره مهاجرت را ملاقات کنید. مهم است که در صورت نقل مکان آدرس جدید خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید تا ما بتوانیم احضاریه را به نشانی پستی صحیح برایتان بفرستیم.

5

بررسی پناهندگی

 • کارمند مامور رسیدگی به شما  توضیح می دهد که این مکالمه در باره چیست و این که شما چه حقوق و وظایفی دارید. یکی از وظایف شما این است که حقیقت را بگویید و چیزی را پنهان نکنید. هم کارمند و هم مترجم مشمول وظیفه‌ حفظ اسرار هستند.
 • در صورت وجود وکیل تسخیری، وکیل شما نیز می تواند در جریان بررسی با شما باشد.
 • شما با کمک یک مترجم توضیح می دهید که که هستید، اهل کجایید، چرا تقاضای پناهندگی می کنید و فکر می کنید که در صورت بازگشت به کشور خود چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. سئوالاتی نیز در باره خانواده شما، وضعیت سلامتیتان و تجربیات شغلی از شما خواهد شد.
 • مسئولیت بیان تمام دلایل برای پناهدگی و ارائه مدارکی که می خواهید تا اداره مهاجرت در رسیدگی به پرونده شما از آن ها استفاده کند بر عهده خود شما می باشد.
 • کارمند اداره مهاجرت گفته های شما را یادداشت می کند. اگر وکیل تسخیری داشته باشید او باید این یاداشت ها را تایید کند. سپس این یاداشت ها همراه با دیگر مدارکی که تحویل داده اید ثبت می شود.
 • در پایان جلسه می توانید سئوالات خود را در مورد روند رسیدگی به تقاضای پناهدگی و مسائل دیگری که در رابطه با پرونده شماست مطرح کنید.

رسیدگی به پرونده کودکان

همه کودکان حق صحبت دارند و باید حرف های آنان را شنید. کودکانی که همراه با پدر و مادر خود تقاضای پناهندگی می کنند حق دارند با کارمند اداره مهاجرت که مسئول رسیدگی به پرونده است ملاقات کنند. دلایل پناهندگی کودکان باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد – کودکان می توانند دلایلی متفاوت با دلایل پدر و مادر خود داشته باشند. هنگامی که درخواست پناهندگی کودکی در حال بررسی است، کارمند اداره مهاجرت باید تا جایی که ممکن است، تحقیقات خود را با سن، میزان بلوغ و سلامتی کودک تطبیق دهد. کودک حق دارد در این جلسه فرد بزرگسالی را همراه خود داشته باشد. این فرد می تواند پدر یا مادر، سرپرست و یا یک وکیل تسخیری باشد. کودکانی که به تنهایی تقاضای پناهندگی می کنند همیشه حق دارند که ولی خود را با خود در این جلسات داشته باشند.

6

تصمیم

 • تصمیم در پرونده شما بر اساس گفته هایتان،  مدارکی که در تصدیق گفته های خود در مورد هویت و دلایل پناهندگی  به اداره مهاجرت تحویل داده اید و نیز آن چه اداره مهاجرت در مورد کشور شما می داند اتخاذ خواهد شد.
 • پس از اتخاذ تصمیم شما به اداره مهاجرت می آیید و در اینجا یکی از کارمندان ما به اطلاع شما خواهد رساند که آیا جواب مثبت گرفته اید یا نه. وی همچنین در مورد وضعیت پناهجویی شما و اقدامات بعدی به شما توضیخاتی خواهد داد.
 • متن این تصمیم به سوئدی می باشد اما این تصمیم شفاهن و با کمک یک مترجم به اطلاع شما خواهد رسید. در این جلسه به شما گفته خواهد شد که اداره مهاجرت چه تصمیمی اتخاذ کرده و این که چه دلایلی باعث شده تا این تصمیم گرفته شود.

Last updated: