پناهندگی – از درخواست تا تصمیم

Asyl – från ansökan till beslut – dari

1

درخواست

 • شما باید به سوالات مثلا درباره نام، تابعیت و فامیل خود، جواب بدهید.
 • شما باید پاسپورت یا دیگر اسناد هویتی خود را به منظور اثبات هویت ارائه دهید.
 • Migrationsverket(ادارۀ مهاجرت) از شما عکس و اثر انگشت می گیرد. اثر انگشت به منظور اثبات این موضوع است که آیا شما به کشور اروپایی دیگری درخواست پناهندگی یا ویزه داده اید یا خیر و یا آیا اجازه یا منعی برای زندگی در کشور اروپایی دیگری دارید یا خیر.
 • با کمک ترجمان به ما بیشتر درباره خودتان، اینکه از کجا آمده اید، چرا وطن خود را ترک کرده اید و چگونه به سویدن آمده اید خواهید گفت.
 • اگر شما به کدام کمک خاص در جریان مصاحبه یا انترویو یا برای از عهده برآمدن امور روزمره خود ضرورت دارید، باید اینرا بیان کنید. در بعضی حالات اداره مهاجرت میتواند به شما کمک کند، در غیر این صورت برایتان معلومات داده میشود که به کجا مراجعه کنید.
 • اگر پول ندارید، می توانید برای دریافت مساعدت مالی درخواست دهید. شما یک کارت بدهی به همراه معلوماتی درباره کمک هزینه ماهانه و کمک هزینه ویژه دریافت خواهید کرد.
 • به شما معلوماتی درباره پروسه پناهندگی، اینکه قدم بعدی چیست و چه کاری باید انجام بدهید داده خواهد شد. همچنین به شما معلوماتی درباره موضوعات عملی همچون حق داشتن مسکن، خدمات صحی و مکتب برای اطفال تان ارائه خواهد شد.

2

احضاریه به بررسی پناهندگی

 • در ارتباط با واگذارنمودن درخواست پناهندگی، شما یک احضاریه به بررسی پناهندگی، را بدست می آورید. شما این احضاریه را یا در جریان صحبت اولی تان با اداره مهاجرت بدست می آورید یا بعد از صحبت اولی بوسیله پوسته برایتان ارسال میگردد. در این احضاریه ذکر میشود که شما چه وقت و در کجا با یک مامور بررسی ملاقات خواهید کرد. این مهم است که در صورت تغییر آدرس تان به اداره مهاجرت اطلاع دهید برای اینکه ما بتوانیم با شما تماس بگیریم.

3

اجرا آت قبل از بررسی پناهندگی

 • پس از ارائه درخواست خود، یک کمک کننده اجتماعی همه اسناد، گفته ها و نتیجه تفتیش ها درباره اثر انگشتتان را بررسی خواهد کرد.
 • کمک کننده اجتماعی بر مبنای معلوماتی که ارائه داده اید تعیین می کند که تا چه حد درخواست شما ضرورت به رسیدگی دارد. درخواست ها با هم متفاوت هستند و به همین خاطر زمان رسیدگی به آنها با هم فرق دارد.
 • یک کمک کننده اجتماعی، درخواست شما را برای بررسی بیشتر آماده می کند. این کار ممکن است شامل دریافت معلومات از دیگر مؤسسات دولتی باشد.
 • اگر کمک کننده این کار را ضروری اعلام کرد، آنها وکیلی عمومی را برای شما تعیین می کنند.

4

رسیدگی به پناهندگی

 • مأمور رسیدگی، با توضیح موضوع صحبت و حقوق و تعهدات شما کار خود را آغاز می کند. مثلاً شما متعهد به بیان حقیقت و عدم پنهانکاری هستید. مأمور رسیدگی کننده و ترجمان متعهد به رعایت اصول محرمیت هستند.
 • اگربه وکیل عمومی ضرورت داشته باشید، این وکیل در رسیدگی حضور خواهد داشت. وکیل عمومی نیز مکلفیت حفظ اسرار را دارد.
 • با کمک مترجم می توانید بگویید که کی هستید، از کجا آمده اید، چرا می خواهید پناهنده شوید و تصور می کنید که در صورت عودت به وطن چه اتفاقی برایتان اتفاق خواهد افتاد. همچنین از شما درباره فامیل، وضعیت صحی و اوضاع در کشور تان، سؤال می شود.
 • پاسپورت و اسناد دیگر هویت را به بررسی پناهندگی همراه خود بیاورید، اگر هنوز آنها را واگذار نکرده اید.
 • شما موظف به توضیح تمام دلایل خود برای پناهندگی و ارائه اسنادی، در صورت دارا بودن، که می خواهید به ادارۀ مهاجرت نشان دهید هستید.
 • مأمور رسیدگی گفته های شما را مکتوب می کند. شما امکان اینرا خواهید داشت که پروتوکول را منظور کنید، بعد از این، پروتوکول و تمام اسنادی که شما واگذار نموده ایند، حفظ میگردند.
 • در پایان رسیدگی، به شما فرصت پرسیدن سؤالاتی درباره پروسه پناهندگی یا هر چیز دیگری که در ارتباط با تماس شما با ادارۀ مهاجرت سویدن است داده می شود.

رسیدگی به اطفال

همه اطفال حق سخن گفتن و شنیده شدن را دارند. اطفال پناهجو حق ملاقات مأمور رسیدگی مربوط به ادارۀ مهاجرت را همراه با پدر و مادر خود دارند. دلایل اساسی اطفال برای پناهندگی به طور ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت - ممکن است طفل دلایلی متفاوت با پدر و مادر خود داشته باشد. هنگامی که رسیدگی به ادعای پناهندگی طفل انجام می شود، مأمور رسیدگی ادارۀ مهاجرت، تا جای ممکن، بررسی ها را با سن، میزان بلوغ و وضعیت صحی طفل برابر می دهد. طفل این حق را دارد که در طول رسیدگی با فرد کلان سالی همراه باشد. این فرد می تواند پدر و مادر، سرپرست یا وکیل عمومی باشد. اطفالی که بی سرپرست هستند همیشه مستحق به داشتن سرپرستی با خود در طول رسیدگی هستند.

5

تصمیم

 • بعد از اینکه اداره مهاجرت در مورد درخواستی تان فیصله نمود، ما میتوانیم به طریقه های گوناگون به شما اطلاع بدهیم. ما میتوانیم فیصله را در یک ملاقات با یک مامور اجرایوی برای تان بخوانیم، یا از طریق پوسته آنرا به اطلاع تان برسانیم.
 • این فیصله به سویدنی نوشته شده است، اما حتی اگر فیصله تان بوسیله پوسته به شما ارسال گردیده است شما به یک ملاقات در بخش پذیرش دعوت میگردید و معلومات شفاهی از طریق ترجمان به شما داده میشود.
 • این فیصله به اساس بیانات تان در مورد هویت و دلایل پناهندگی تان و اسنادی که شما واگذار نموده اید اتخاذ میگردد، و همچنان اطلاعات اداره مهاجرت در مورد اوضاع کشور تان. مامور اجرایوی برای تان تشریح میکند که چرا فیصله ما فیصله درست در دوسیه تان بود.
 • اگر به درخواستی تان جواب مثبت داده شد، شما اجازه اقامت برای یک مدت محدود بدست می آورید و این به این معناست که شما میتوانید در سویدن زندگی و کار کنید. اگر به درخواستی تان جواب منفی داده شد، شما میتوانید یا به کشور خود برگردید و یا اگر به این نظر هستید که این فیصله درست نیست به آن شکایت نمائید.

Last updated: