Magangelyo – laga bilaabo codsiga illaa go’aanka laa gaarayo

Asyl – från ansökan till beslut – somaliska

1

Dalbashada

 • Waxaad ka jaawabi su’aalo sida tusaale ahaan magacaada, dhalashadaada, qoyskaada.
 • Waxaad dhiibaneysaa baasaboorkaada ama dokumentiyo kale oo tusinaya qofka aad tahay.
 • Hey’adda laanta socdaalka sawir ayey kaa qaadeysaa farahana weey kaa qaadeysaa. Faraha waxaa loo isticmaalaa si loo fiiriyo haddii aad wadan kale oo yurub ka mid ah aad ka dalbatay magangalyo ama fiiso, ama haddii aad ogolaansho ama diidmo ka heysatid wadan kale oo yurub ku yaal.
 • Adigoo caawimaad ka helaya turjumaanka ayaad ka warameysaa qofka aad tahay, sababta aad wadankaada uga soo safarteen iyo sida aad ku timid Iswiidhan.
 • Adiga waa noo sheegan haddii aad ubaahantahay kaalmo gaar oo inta lagu guda jiro arrinta magangelyodoonida ama aad isku filneen nolol maalmeedkeeda. Hey’adda laanta socdaalka xaaladaha qaarkood wey ku caawinkarta, haddii kale waxa lagu siin warbixin oo meesha aad la xiriireysid.
 • Haddii aadan heysan lacag waxaad dalbaneysaa kaalmo dhaqaale. Waxaa lagu siinayaa kaar bangi iyo warbixin ku saabsan kaalmada maalinlaha iyo kaalmo gaar ah.
 • Waxaa lagu siinayaa warbixin ku saabsan boroseeska magangalyo dalbashada, waxa soo socdo oo aad sameyneeysid iyo waxa eey tahay inaad sameysid. Waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan su’aalaha baraktikalka ah, sida xaqa aad u leedahay meel aad degtid, daryeelid caafimaad iyo iskool eey carruurta dhigtaan.

2

Wakhtiga ballanta oo baaritaan magangelyo

 • Marka aad noo soo gudbisid codsiga magangelyodoonida waxaa lagu siin wakhti ballan oo baaritaan codsigaada magangelyada. Wakhtiga ballanta adiga waxaa lagu siin marka aad Hey’adda laanta socdaalka la leedahay kulanka wada hadalka koowad ama waxaa laguugu soo diri bostada kulanka koowad kadib. Warqada ballanta waxaa ku qoran xilliga iyo meesha aad kula kulmeysid shaqaalaha. Aad bey muhiim u tahay inaa Hey’adda laanta socdaalka soo ogeysiisid meesha lagaa la soo xiriiri haddii cinwaanka aad badashid.

3

Ka shaqeynta baaritaan magangelyo

 • Marka aad codsigaada xareysid waxaa codsigaa dulmarid ku sameynaya shaqaale gacanhaye ah oo eegaya in dokumentiyadii lagaa rabay eey dhanyihiin, waxuu kaloo eegayaa waxa aad kasoo hadashay iyo faraha lagaa qaaday waxa lagu arkay.
 • Iyadoo la fiirinayo warbixinta aad dhiibtay ayaa waxuu gacanhayaha go’aaminayaa inta uu la ekaanayo baaritaanka lagu sameynayo codsigaada. Codsiyada weey kala duwanyihiin sidaas darteedna waqtiyadooda baaritaan weey kala duwan yihiin.
 • Gacanhayaha waxuu sii diyaarinayaa codsigaada si loo sii baaro. Waxeey noqon kartaa in warbixin laga keeno xafiisyo kale.
 • Haddii uu gacanhayaha u arko inaad u baahan tahay kaaliye sharci, waa laguu qabanayaa.

4

Baaritaan magangelyo

 • Baaruhu waxuu wax ka billaabayaa in ka warramo waxa uu wadahadalku ku saabsanyahay iyo xuquuqda aad leedahay iyo waajibaadka ku saaran. Tusaale ahaan waxaa waajib kugu ah inaad run ka sheegtid waxa aad dhaheysid iyo inaadan wax qarinin. Baaraha iyo turujumaanka waxaa saaran waajibka sir xajinta.
 • Haddii aad u baahantahay kaaliye sharci wuu ka qeyb qaadan karaa kulanka baaritaanka. Kaaliye sharci waxaa waajib ku ah sharciga dhowrida sirta.
 • Adigoo caawimaad ka helaya turjumaanka ayaad ka warameysaa qofka aad tahay, meesha aad ka timid, sababta aad u dalbaneysid magangelyo iyo waxa aad u maleyneysid ineey kugu dhacayaan haddii eey qasab noqoto in wadankaaga laguugu celiyo. Waxaa lagu weydiinayaa su’aalo ku saabsan qoyskaada, caafimaadkaada iyo xaalada wadanka hooyo.
 • Soo qaado baasaaboor iyo wixii dukumentiyo kale marka aad imaaneysid kulanka baaritanka, waa haddii dukumentiyada aadan horeyba noo siin.
 • Adiga ayaa ka mas’uul ah inaad ka warbixisid sababaha aad u dalbaneysid magangelyada oo dhan iyo inaad hey’adda laanta socdaalka ula timaadid caddeymo aad dooneysid in eey fiiriyaan, waa haddii eey jiraan.
 • Baaruhu waxuu waxa la sheegayo ku qorayaa borotokool. Adiga waxaa heli fursad aad ku ansaxisid protokolka, kadibna waxaa lala xafidayaa dokumentiyada kale ee aad xareeysay.
 • Baaritaanka gabagabadiisa waxaad fursad u heleysaa inaad Hey’adda laanta socdaalka weeydiiso su’aalo boroseeska magangelyo dalbashada ama waxyaabo kale oo khuseeya xiriika aad la leedahay Hey’adda laanta socdaalka.

Baaritaan carruur

Carruur kasta waxuu xaq u leeyahay inuu hadlo iyo in la dhageysto. Carruurta magangelyada la dalbaneyso waalidiintooda waxeey xaq u leeyihin ineey la kulmaan baaraha Hey’adda laanta socdaalka. Si gaar ah ayaa loogu kuur galiyaa carruurta sababta eey magangelo u dalbanayaan – carruurta waxaa laga yaabaa inuu leeyahay sababo magangelyo oo ka duwan kuwa waalidiintooda. Marka la baarayo codsiga magangalyo ee carruurta waxeey Hey’adda laanta socdaalka inta karaankeeda ah u sameyneysaa baaritaanka qaab eey da’da carruurta iyo caafimaadkooda la jaanqaadi karto. Ilmuhu waxuu xaq u leeyahay inuu weyn weheliyo marka uu baaritaanka socdo. Waxuu noqon karaa waalid, qof haya mas’uuliyadda sharci ee ilmaha ama kaaliye sharci. Carruurta kaligood imaadka ah waxeey aalaaba xaq u leeyihiin ineey soo wataan qofka wakiilka ka ah marka baaritaanka la sameynayo.

5

Go’aan

 • Markay Hey'adda laanta socdaalku go'aan ka gaarto codsigaaga, waxaanu kugu wargelin karnaa go'aanka siyaabo kala duwan. Waxaanu go'aanka kuugu sheegi karnaa shir aad kula kulanto qofka kiiskaaga gacanta ku haya, ama boostada ayaanu kuugu soo diri karnaa.
 • Go'aanku wuxuu ku qoran yahay luqadda Iswiidhishka, laakiin xitaa haddii go'aanka laguugu soo diro boostada, waxaa laguugu yeeri doonaa kulan lagu qabto qaybta qaabbilaada (mottagningsenheten) halkaas oo aad ka heli doonto warbixin afka lagaaga sheego oo ku saabsan go'aanka iyada oo la kaashanayo turjumaan.
 • Go'aanku wuxuu ku salaysan yahay wixii aad sheegtay iyo dukumeentiyada aad keentay ee taageerayey wixii aad ka sheegtay aqoonsigaaga iyo sababahaaga magangelyo doonimada, iyo sidoo kale waxyaabaha ay Hey’adda laanta socdaalku ka ogtahay xaalada waddankaaga. Qofka kiiska gacanta ku haya ayaa kuu sharxi doona sababta aanu u gaarnay in go'aankaasi uu yahay kii saxda ahaa ee kiiskaaga.
 • Haddii codsigaaga la oggolaado, waxaad heli doontaa sharci ku meelgaar ah, taas oo macnaheedu ay tahay inaad xaq u leedahay inaad ku noolaato oo aad ka shaqsyso Iswiidhan. Haddii codsigaaga la diido, waxaad dib ugu noqon kartaa waddankaagii ama waxaad racfaan ka qaadan kartaa go'aanka haddii aad u aragto in la beddelo.

Last updated: