در طی مدتی که منتظر تصمیم استید

Medan du väntar – dari

برای آنعده کسانی که در سویدن درخواست پناهندگی کرده اند اما هنوز پاسخ درخواست را دریافت نکرده اند، در اینجا معلومات جمع آوری شده است.

شما می توانید در باره طی مراحل بعد از ارائه درخواست پناهندگی و حقوق خود راجع به کار، تحصیل، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، بیشتر بخوانید.

انتظار به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی

تا اینکه شما به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی فراخوانده شوید، امکان دارد وقت زیادی بگیرد. آن هنگام باید به شما فرصت داده می شود تا شرح دهید که چرا خواهان پناهندگی در سویدن هستید، سرگذشت خود را تعریف کنید و اینکه شما چه گمان دارید که در صورتی که مجبوراً به کشور اصلی خود بازگشت نمایید، به چه شرایط احتمالی مواجه خواهید شد. مدت انتظار می تواند از فرد تا فرد دیگر نیز تفاوت کند.

قبل از اتخاذ تصمیم در پرونده تان احتمال دارد شما به چندین مصاحبه خواسته شوید. از شما انتظار می رود که به اوقات مراجعه که ادارهٔ امور مهاجرت برایتان اختصاص داده است، حاضر شوید. ما در قسمت وقت به کمبود مواجه استیم و از این رو اگر وقت ملاقات تان را مجبوراً تغییر دهیم، امکان دارد شما به تصمیم در پرونده تان بیشتر انتظار بکشید.

از آدرس خود اطلاع دهید

اگر نقل مکان کنید باید اداره مهاجرت را از آدرس جدید تان در جریان بگذارید تا بتوانیم وقتی که نوبت مصاحبه بررسی یا دیگر ملاقات تان فرا برسد با شما تماس برقرار نمایم. پست خود را باقاعده بخوانید تا کدام اطلاع از ادارهٔ امور مهاجرت را از دست ندهید.

سازمان های که از پناهجویان حمایت می نمایند

سازمان عفو بین الملل External link, opens in new window.

کاریتاس سویدن External link, opens in new window. 

شورای گروه های مهاجرین و کمیته های پناهجویان External link, opens in new window.

سازمان حقوقی مشورتی برای پناهجویان و مهاجرین External link, opens in new window.

سازمان نجات کودکان External link, opens in new window.

صلیب سرخ External link, opens in new window.

مرکز معالجوی صلیب سرخ برای قربانیان جنگ و شکنجه (به زبان سوئدی) External link, opens in new window. 

سازمان خیریه اجتماعی External link, opens in new window.

RFSL-Newcomers External link, opens in new window.

معلومات در مورد اجتماع سوئدی در زبان های مختلف در آدرس ذیل درج گردیده است
Information om Sverige External link, opens in new window.

Last updated: