خدمات صحی و درمانی برای پناهجویان

Hälso- och sjukvård för asylsökande – dari

شما که از سویدن تقاضای پناهنده گی می نمایید، حق دارید از خدمات عاجل صحی و تداوی عاجل دندان و خدمات صحی که نمی توان آنرا به تأخیر انداخت، مستفید شوید.

در سویدن خدمات صحی و درمانی از طرف شورای ولایتی یا حوزه اجرایی ادارهٔ منطقه تأمین و اداره می گردد. این تسهیلات در تمام نقاط کشور وجود دارند.

هر گاه شما مبتلا به بیماری شوید یا آسیب ببینید، در قدم نخست به مرکز خدمات اولیه صحی باید مراجعه کنید. قبل از مراجعه به مرکز خدمات اولیه صحی معمولاً نیاز به نوبت گرفتن دارید. هنگام گرفتن نوبت مراجعه در میان بگذارید که شما به مترجم نیاز دارید. هنگام مریضی عاجل و نیاز به امبولانس به شمارهٔ اضطراری 112 زنگ بزنید.

در قسمت پایین این متن، معلومات در بارهٔ اینکه چطور می توانید به خدمات صحی مورد نیاز دست یابید و مشوره های مفید یا معلومات بیشتر را از کجا دریافت کرده می توانید، ارائه شده است.

حق استفاده از خدمات صحی

هر گاه شما از کشور سویدن تقاضای پناهنده گی نمایید، حق دارید از خدمات عاجل صحی و تداوی عاجل دندان و خدمات صحی که نمی توان آنرا به تأخیر انداخت، مستفید شوید. این شورای ولایتی/حوزه اجرایی ادارهٔ منطقه است که تصمیم می گیرد که شما از چه نوع خدمات صحی مستفید شده میتوانید. شما حق دارید از مراقبت هنگام ولادت طفل، مراقبت در رابطه به سقط حمل، مشوره دهی در مورد مواد جلوگیری از حاملگی، مراقبت نسائی ولادی و نیز تداوی طبق قانون مصؤنیت از امراض ساری (یک قانون که هدف آن پیشگیری از گسترش امراض ساری است) نیز مستفید شوید.

اطفال و نوجوان پناهجو کمتر از سن 18 سال حق دارند از همان خدمات صحی و تداوی دندان بهره مند شوند که به سایر اطفال که در سویدن زنده گی می کنند، عرضه می گردند. خدمات صحی برای کودکان تا حد زیادی رایگان است ولی این امر منوط به محل سکونت ممکن تفاوت داشته باشد. ادویه برای کودکان در صورتیکه از طرف داکتر از طریق نسخه تجویز شده باشد، بطور رایگان فراهم می شود.

هنگام ملاقات با کارمندان بخش صحی شما حق دارید از خدمات مترجم بهره مند گردید. هنگام نوبت گرفتن برای ملاقات نیاز به خدمات مترجم را درمیان بگذارید.

 معائینه صحی

همه پناهجویان یک نامهٔ حاوی پیشکش در بارهٔ معائینه صحی دریافت می کنند. بعد از آنکه شما به تقاضای پناهنده گی اقدام کنید یک نامهٔ فراخوانی جهت یک آزمائش صحی رایگان به زودترین فرصت به شما فرستاده می شود.

معاینه صحی بر درخواست پناهنده گی تان تأثیر گذار نمی باشد. مقصود معاینه اینست که شما در صورت نیازمندی به مراقبت صحی در مرحلهٔ شروع به کمک لازم دست یابید. در هنگام معاینه صحی شما مشوره های مفید در مورد مسائل مربوط به صحت و سلامت، پیشکش نمونه برداری جهت معاینات و معلومات در بارهٔ بخش خدمات صحی و درمانی در سویدن دریافت می کنید. کارمندان تأسیسات خدمات صحی و درمانی به نفع ادارهٔ امور مهاجرت کار نمی کنند و وظیفهٔ رازنگهداری را مراعات می کنند.

خشونت و تجاوز جنسی

شمار زیادی از پناهجویان یا در کشور اصلی و یا در جریان سفر به سویدن در معرض خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. این گونه تجربات ممکن است باعث ناراحتی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی شوند. علاوه بر صدمات جسمانی، سایر مشکلات همچو افسرده گی، اضطراب و مشکلات خواب ممکن دامنگیر این انسان ها شوند. هنگام معاینه صحی ناراحتی های را که دامنگیر شما شده اند، با کارمندان تأسیسات خدمات صحی و درمانی در میان بگذارید تا شما را در راستای نائل شدن به خدمات صحی و درمانی درست، یاری رسانند.

در سویدن همه انواع خشونت و تجاوز جنسی غیرقانونی است. مسئولیت همیشه بر گردن و دوش کسی است که به شما ضرر رسانده باشد و شما هرگز نمی توانید بنابر اینکه شما در معرض خشونت یا تجاوز جنسی قرار گرفته اید، به مجازات محکوم شوید. این اصول صرف نظر از اینکه شما به یک دیگر چه نسبت و رابطه دارید، اطلاق می کند و این برای تجاوز جنسی مابین زوجین و جزایی کردن اطفال نیز صدق می کند. اگر شما در معرض خطر قرار دارید، با پولیس در تماس شوید.

ختنهٔ زنان

ما می دانیم که ختنهٔ زنان در بسیاری از نقاط جهان مروج است. این عمل عبارت از بریدن آلت تناسلی یک دختر یا زن است. در سویدن ختنهٔ زنان کاملا ممنوع است و یک جرم سنگین پنداشته می شود. کسی که دچار این عمل شده باشد، ممکن است با مشکلات صحی اعم بدنی و روانی مواجه شود. اگر کسی شما یا دختر تان را وادار به این عمل ساخته است و در اثر آن شما یا دختر تان با مشکلات روبرو هستید، می توانید از بخش خدمات صحی و درمانی کمک دریافت کنید. هنگام معاینه صحی یا نزدیکترین مرکز خدمات صحی اولیه با کارمندان صحی در این مورد صحبت کنید.

امراض ساری مقاربتی

شما حق دارید تا بدانید که چطور خود را از مبتلا شدن به امراض ساری مقاربتی حفظ کنید و چطور از گسترش امراض ساری به دیگران جلوگیری کنید. کلامیدیا، هپاتیت، سوزاک و ویروس ایدز از امثال امراض ساری مقاربتی اند. اگر شما می دانید که شما به اینگونه بیماری مبتلا هستید، از روی قانون سویدن مکلف هستید تا پرسونل خدمات صحی و درمانی را در جریان بگذارید تا شما تداوی لازم دریافت کنید و باعث انتشار بیماری به کس دیگری نشوید. هنگام انجام آزمایش صحی با پرسونل مربوطه صحبت کنید. اگر شما مطمئن نیستید که آیا شما آلوده هستید، پرسونل خدمات صحی و درمانی می توانند جهت آزمایش نمونه برداری نمایند.

وسایل جلوگیری از حاملگی و خدمات صحی نسائی ولادی

در سویدن خدمات نسائی ولادی به پناهجویان بطور رایگان عرضه می گردد. این برای مراقبت در رابطه به سقط جنین نیز صدق می کند. شما حق دارید از مشوره دهی رایگان در مورد وسائل جلوگیری از حمل نیز مستفید شوید تا شما به خودی خود انتخاب کنید که آیا می خواهید طفل به دنیا بیاورید. اعم دختران و پسران حق دارند تا بدانند که چطور خود و دیگران را از بوجود آمدن حمل محافظت کنند.

اقسام مختلف وسایل جلوگیری از حاملگی وجود دارند. کاندم ها را می توانید در دواخانه یا مغازه خوراکه فروشی بخرید. اگر می خواهید یکی از سایر گزینه های وسایل جلوگیری از حاملگی را استفاده کنید، یک داکتر یا قابله یک نسخه آن گونه وسیله را که به نظر تان جوابگوی نیازهای تان است، می نویسد. وسایل جلوگیری از حاملگی قابل خرید با نسخه برای کسانی که سن شان کمتر از 18 سال است، بطور رایگان عرضه می گردند و در.

اگر شما که زن هستید، باردار باشید می توانید هنگام انجام دادن معاینه صحی با کارمندان تأسیسات خدمات صحی و درمانی صحبت کنید یا با شعبهٔ نسائی ولادی در نزدیکترین شفاخانه در تماس شوید تا در مورد مراقبت که مورد نیاز است، صحبت کنید.

 عوارض روانى

احساس نگرانی در بارهٔ سرنوشت خود و اینکه در آینده چه اتقاقی خواهد افتاد، در بین افراد که منتظر تصمیم پناهنده گی هستند، شایع است. بسیاری از پناهجویان به دلیل رویدادهای پیشینی شان و نگرانی در مورد اعضای خانواده شان در وضعیت بدی قرار دارند. اضطراب داشتن، دچار مشکلات خواب بودن و خود را افسرده و ناتوان احساس کردن ممکن از مثال های علایم اینکه کسی در وضعیت بدی قرار دارد، پنداشته شوند.

شما می توانید از تأسیسات خدمات صحی در منطقهٔ یی که شما زنده گی می کنید، کمک و حمایت دریافت کنید. هنگام انجام آزمایش صحی با پرسونل خدمات صحی صحبت کنید. اگر این فکر که فرزند تان در وضعیت بدی قرار دارید، شما را وادار به نگرانی ساخته است، می توانید با پرسونل مرکز خدمات صحی اطفال یا پرسونل مکتب صحبت کنید.

 معلولیت

هنگام معاینه صحی از این فرصت نیز برخوردار هستید که در مورد اینکه شما معلولیت دارید یا به این باور هستید که دچار معلولیت هستید، صحبت کنید. به عبارت دیگر اگر توانایی عملکرد جسمی، روانی یا فکری تان ضعیف باشد‎، می توانید آنرا در میان بگذارید.

اگر شما مصاب یکی از انواع معلولیت هستید که در اثر آن با مشکلات در برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی در هنگام تقاضای پناهنده گی، مواجه باشید می توانید در این قسمت از حمایت و کمک لازم بهره مند شوید. داشتن معلولیت موانعی برای دریافت اجازه اقامت ایجاد نمی کند.

اگر شما دارای معلولیت باشید و اجازه اقامت در سویدن را کسب کنید، حق دارید از حمایتی که ادغام با جامعه سویدن را تسهیل می نماید، برخوردار شوید.

خدمات تداوی دندان

شما که بزرگسال هستید از حق استفاده از خدمات تداوی دندان برخوردار هستید. این داکتر دندان است که تعیین می نماید که آیا نیاز که شما در عرصه تداوی دندان دارید، عاجل است یا خیر و اینکه شما چه نوع تداوی را دریافت خواهید کرد. کودکان حق دارند اعم از تداوی عاجل و وقایوی نزد دکتور دندان مستفید شوند. تداوی دندان برای همه کودکان که در سویدن زنده گی می نمایند، رایگان است.

هنگام نیاز به تداوی دندان به کلینیک خدمات عمومی تداوی دندان یا دیگر دکتور دندان که از طرف شورای ولایتی/حوزه اجرایی اداره منطقه معرفی شده باشد، مراجعه کنید.

معاینه چشم و عینک

اگر شما گمان میکنید که شما به عینک نیاز دارید پس درین رابطه باید با پذیرش در تماس شوید و در مورد یک هزینه کمکی مخصوص درخواست دهید. تصمیم پرداخت هزینه را مأمور اداره مهاجرت میگیرید که ایا برای شما این هزینه پرداخته شود یا خیر. زمانیکه درخواست هزینه برای معاینات چشم شما پذیرفته شد، پس از ان میتوانید با داکتر چشم وقت بگیرید و خود را باید در طی سه هفته معاینه کنید. اگر داکتر چشم به این نتیجه رسید که شما به عینک نیاز دارید پس داکتر برای شما عینک سفارش میدهد و اداره مهاجرت پول انرا میپردازد.

 ادویه

در دواخانه می توانید انواع مختلف ادویه و دیگر محصولات صحی را بخرید. ادویه را که داکتر بواسطه نسخه برای تان تجویز کرده باشد، نیز از آنجا تسلیم می شوید. وقتی که ادویه تجویز شده توسط داکتر را تسلیم می شوید باید کارت ایل ایم آ خود را نشان دهید. برای ادویه که یک دکتور آنرا تجویز کرده باشد، شما یک قیمت تخفیف شده را پرداخت می کنید.

معلومات بیشتر در مورد صحت و خدمات صحی

 • در وبسایت www.1177.se External link, opens in new window. معلومات در مورد امراض و اینکه تسهیلات خدمات و درمانی در سویدن چگونه کار می کند، به چندین زبان ارائه شده است. در آنجا شما نیز می توانید شمارهٔ تیلفون مراکز خدمات صحی اولیه و داکتر دندان را در منطقه یی که شما زندگی می کنید، بیابید.
 • شما می توانید به مرکز مشوره دهی صحی توسط شماره 1177 نیز زنگ بزنید. سپس با یک نرس صحبت خواهید کرد که می تواند به پاسخ های تان جوب بدهد و در مورد صحت و سلامت مشوره های مفید فراهم نماید. نرس می تواند نیاز مراقبت صحی تان را ارزیابی نماید و اگر ضرورتی وجود داشته باشد شما را به مرکز صحی دقیق رهنمایی نماید.
 • فلم‌های معلوماتی کوتاهی برای شما وجود دارد که می‌خواهید بیشتر در https://www.rfsu.se/upos External link, opens in new window.
  در سایت
  مورد بدن، مسائل جنسی و سلامتی بدانید. این فلمها به زبانهای بسیاری وجود دارند. در اینجا از جمله فلمهایی در مورد لوازم پیشگیری از بارداری، زایمان و ‌حاملگی پیدا کرده می‌توانید.
 • در وبسایت http://www.youmo.se External link, opens in new window. معلومات برای نوجوانان در مورد صحت و سلامت، روابط، روابط جنسی و شمار زیاد مطالب دیگر به چندین زبان ها تهیه شده است.
 • خط کمکی بانوان مشوره دهی و حمایت لازم را برای شما که زن هستید و در معرض تهدید و خشونت جسمی، روانی و خشونت جنسی قرار گرفته اید، ارائه می دارد..d.
  توسط شمارهٔ 50 50 50‑020 در تماس شوید. آنها می توانند یک مترجم را در ظرف چند دقیقه مهیا سازند. معلومات بیشتر در این مورد را در kvinnofridslinjen نیز خوانده می توانید. اطلاعات به زبان های مختلف موجود است.
 • کارمندان در مرکز صحی مربوطه یا پرسونل کمپ می توانند شما را کمک کند تا معلومات بیشتر کسب کنید و بدانید که مراقبت دقیق را در کجا در منطقه یی که شما زنده گی می کنید، حاصل کرده می توانید.

 خدمات حمل و نقل مریضان

اگر شما به دلیل وضع صحی تان نمی توانید به خودی خود به تأسیسات خدمات صحی و درمانی بروید، می توانید از خدمات حمل و نقل مریضان استفاده کنید. شما می توانید جبران آنعده سفر های رفت و آمد به یک مرکز خدمات صحی اولیه یا یک شفاخانه را، اگر بر بنای دلائل طبی بوده باشند، نیز دریافت کنید. این عرضه کننده خدمات صحی و درمانی است که تعیین می نماید که آیا شما مستحق استفاده از خدمات حمل و نقل مریضان هستید یا خیر. برای دریافت معلومات بیشتر در بارهٔ اینکه در شورای ولایتی/حوزه اجرایی اداره منطقه مربوطه تان چه مقرراتی در این مورد رایج اند، به 1177 زنگ بزنید.

بیشتر در www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor/ بخوانید (فقط به زبان سویدنی). External link, opens in new window.

کارت ایل ایم آ را باخود داشته باشید

هنگام مراجعه به مرکز خدمات صحی یا گرفتن ادویه از یک دواخانه باید کارت ایل ایم آ خود را نشان بدهید. اگر هنوز کارت ایل ایم آ را دریافت نکرده اید میتوانید رسید درخواست پناهنده گی تان را نشان دهید. اگر هنگامی مراجعه به خدمات صحی کارت ایل ایم آ خود را نشان دهید، در بعضی شرایط نسبتاً کمتر هزینه مریض را پرداخت می کنید. همچنین شما در بدل اغلب ادویه که از طریق نسخه دکتور و ارائه کارت ایل ایم آ خریداری می کنید، هزینه کمتر را پرداخت می کنید.

فیلم در مورد خدمات طبی و صحی برای پناه جویان

Last updated: