خدمات بهداشتی و درمانی برای پناهجویان

Hälso- och sjukvård för asylsökande – persiska

پناهجویان در سوئد از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی اضطراری و درمان در مواردی که نتوان برای آن صبر کرد، برخوردارند.

در سوئد خدمات بهداشتی و درمانی همگانی توسط بهداری های استان یا ناحیه اداره می شود. این بهداری ها در سراسر کشور وجود دارند.

اگر مریض شوید یا صدمه ببینید بایستی در درجۀ نخست به یک درمانگاه مراجعه کنید. در اغلب موارد قبل از مراجعه به درمانگاه بایستی وقت رزرو کنید. هنگام رزرو وقت اگر به مترجم نیاز دارید بگویید. اگر بطور اضطراری مریضشوید و به آمبولانس نیاز داشته باشید بایستی به شماره امداد اضطراری 112 زنگ بزنید.

کمی پایین تر در این متن در مورد چگونگی پیدا کردن درمان مورد نیاز شما و اینکه کجا می توانید مشاوره و اطلاعات بیشتر دریافت کنید، اطلاعات وجود دارد.

حق دریافت درمان

وقتی در سوئد درخواست پناهندگی می کنید از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی اضطراری و درمان در مواردی که نتوان برای آن صبر کرد، برخوردار هستید. بهداری های استان و ناحیه در مورد نوع درمانی که شما می توانید دریافت کنید، تصمیم گیری می کنند. شما همچنین از حق دریافت خدمات زایمان، درمان هنگام کورتاژ، مشاوره برای وسایل جلوگیری از بارداری، خدمات تندرستی مادران و درمان مطابق قانون محافظت در برابر بیماریهای مُسری (قانونب که از شیوع بیماریهای مُسری جلوگیری می کند) نیز برخوردار هستید.

کودکان و نوجوانان پناهجوی زیر 18 سال از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی یکسان با سایر کودکان ساکن سوئد برخوردارند. خدمات درمانی تا حدی زیادی برای کودکان رایگان است، ولی ممکن است با توجه به محل زندگی متفاوت باشد. داروی نسخه ای تجویز شده توسط دکتر برای کودکان رایگان است.

هنگام ملاقات با کارکنان خدمات درمانی حق دارید از مترجم استفاده کنید. هنگام رزرو وقت ملاقات بگویید ک هبه مترجم نیاز دارید.

معاینات تندرستی

به همۀ پناهجویان انجام معاینات تندرستی پیشنهاد می شود. پس از درخواست پناهندگی در اسرع وقت یک دعوتنامه برای انجام معاینات تندرستی دریافت می کنید.

این معاینات تندرستی روی درخواست پناهندگی شما تأثیری نمی گذارد. هدف از انجام این معاینات آنست که شما بتوانید زودتر درمان مورد نیاز خود را دریافت کنید. هنگام انجام معاینات تندرستی به شما در مورد مسائل تندرستی توصیه می شود، گرفتن آزمایش پیشنهاد می شود و در بارۀ خدمات بهداشتی و درمانی سوئد اطلاعات دریافت می کنید. کارکنان خدمات درمانی برای اداره مهاجرت کار نمی کنند و دارای وظیفۀ رازداری هستند.

خشونت و تعرض جنسی

بسیاری از پناهجویان در کشور خود یا در راه فرار به سوئد در معرض خشونت یا تعرض جنسی قرار داشته اند. داشتن اینگونه تجربیات روی حال جسمی و روحی فرد را بد می کند. فرد بغیر از صدمات جسمی ممکن است دچار افسردگی، اضطراب یا دشواری خواب نیز بشود. هنگام انجام معاینات تندرستی، ناراحتی های خود را برای کارکنان درمانی بگویید تا آنها بتوانند به شما در دریافت درمان صحیح کمک کنند.

همه گونه خشونت و تعرضات جنسی در سوود خلاف قانون است. همیشه کسی که به شما صدمه زده مقصر است، و شما هرگز بخاطر اینکه در معرض خشونت یا تعرض جنسی قرار گرفته اید مجازات نمی شوید. این امر صرفنظر از نوع رابطه ای که افراد با هم دارند صِدق می کند، بطور مثال تعرض جنسی در زندگی زناشوئی و تنبیه فرزند نیز شامل همین امر است. اگر در معرض خشونت یا تعرض قرار دارید با پلیس تماس بگیرید.

ختنه زنان

ما می دانیم که در بسیاری از نقاط جهان ختنه زنان انجام می شود. ختنه زنان یعنی اینکه کسی آلت تناسلی یک زن یا دختر را ببرد. ختنه زنان بطور کامل در سوئد ممنوع است و جُرم شدیدی محسوب می شود. کسی در معرض این ختنه قرار گرفته باشد دچار ناراحتی های روحی و جسمی می شود. اگر کسی با شما یا دخترتان اینکار را کرده و شما یا او بهمین علت دچار ناراحتی هستید برای دریافت کمک به خدمات درمانی مراجعه کنید. با کارکنان معاینات تندرستی یا نزدیکترین درمانگاه خود صحبت کنید.

بیماریهای مقاربتی

شما حق دارید در مورد چگونگی محافظت خود در برابر بیماریهای مقاربتی و چگونگی جلوگیری از سرایت دادن به دیگران معلومات کسب کنید. کلامیدیا، هپاتیت، سوزاک و اچ.آی.وی چند مثال برای بیماریهای مقاربتی هستند. اگر می دانید که به چنین بیماری مبتلا هستید مطابق قوانین سوئد بایستی برای کارکنان خدمات درمانی تعریف کنید تا تحت درمان قرار گرفته و بیماری را به فرد دیگری سرایت ندهید. هنگام معاینات تندرستی با کارکنان صحبت کنید. اگر از سرایت بیماری نامطمئن هستید کارکنان درمانی می توانند آزمایش بگیرند.

وسایل جلوگیری از بارداری و حمایت مادران

حمایت مادران و خدمات زایمان در سوئد برای پناهجویان رایگان است. درمان هنگام کورتاژ نیز مجانی است. شما همچنین از مشاوره برای وسایل جلوگیری از بارداری نیز برخوردار هستید، تا خودتان بتوانید صاحب فرزند شدن خود را انتخاب کنید. هم پسران و هم دختران از حق دریافت اطلاعات در مورد محافظت از خود و دیگران در مقابل بارداری برخوردار هستند.

انواع مختلف بسیاری از وسایل جلوگیری از باراداری وجود دارد. کاندوم را می توان از داروخانه یا فروشگاه مواد غذائی خریداری کرد. اگر وسیله جلوگیری از بارداری دیگری می خواهید دکتر یا متخصص مامائی می تواند وسیلۀ مناسب برای شما را تجویز کند. وسایل جلوگیری از بارداری نسخه ای برای افراد زیر 18 سال رایگان هستند.

اگر باردار هستید هنگام معاینات تندرستی با کارکنان درمانی صحبت کنید یا به نزدیکترین درمانگاه مادران یا بیمارستان مراجعه کرده و در مورد درمان مورد نیاز خود صحبت کنید.

عدم تندرستی روحی

وقتی شما منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود هستید عادی است که برای آینده احساس نگرانی کنید. حال بسیاری از پناهجویان نیز بخاطر تجربیات ناگوار خود یا نگرانی برای خانواده شان بد است. اضطراب، دشواری خواب یا احساس غمزدگی و سستی چند مثال برای بدی حال روحی هستند.

در محل زندگی خود می توانید از خدمات درمانی کمک و حمایت دریافت کنید. هنگام انجام معاینات تندرستی با کارکنان درمانی صحبت کنید. اگر برای بدی حال فرزندتان نگران هستید با کارکنان درمانگاه کودکان یا مدرسه او صحبت کنید.

نقصان کارکردی

هنگام معاینات تندرستی همچنین در مورد داشتن نقصان کارکردی یا اگر تصور می کنید دچار آن هستید نیز صحبت کنید. بعبارت دیگر اگر توان کارکرد جسمی، روحی یا عقلی کاهش یافته باشد.

اگر دچار نقصان کارکردی هستید که هنگام درخواست پناهندگی برای شما مشکل ارتباطی ایجاد می کند می توانید کمک و حمایت دریافت کنید. داشتن نقصان کارکردی مانعی برای دریافت اجازه اقامت نیست.

اگر دارای نوعی نقصان کارکردی هستید و در سوئد اجازه اقامت گرفته اید از حق دریافت حمایت برای آسانتر وارد شدن به جامعه سوئد برخوردار هستید.

خدمات دندانپزشکی

بزرگسالان از حق دریافت خدمات دندانپزشکی اضطراری برخوردارند. تشخیص اضطراری بودن خدمات و اینکه چه نوع خدمات دندانپزشکی بایستی دریافت کنید با دندانپزشک است. کودکان از خدمات دندانپزشکی اضطراری و پیشگیرانه نزد دکتر دندانپزشک برخوردارند. خدمات دندانپزشکی برای همه کودکان در سوئد رایگان است.

اگر به خدمات دندانپزشکی نیاز دارید بایستی به درمانگاه دندانپزشکی همگانی یا دندانپزشک دیگری که بهداری استان یا ناحیه معرفی می کند، مراجعه کنید.

دارو

از داروخانه می توانید انواع مختلف دارو و سایر محصولات بهداشتی را خریداری کنید. نسخه دکتر را نیز از داروخانه تهیه می کنید. بخاطر داشته باشید که هنگام دریافت دارو کارت اِل.اِم.آ خود را بهمراه داشته باشید. در اینصورت برای اغلب داروهایی که دکتر برای شما تجویز کرده باشد پول کمتری پرداخت می کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد تندرستی و خدمات درمانی

  • در وبسایت www.1177.se External link, opens in new window. به زبان های مختلف در مورد بیماری ها و چگونگی کارکرد خدمات درمانی در سوئد اطلاعات وجود دارد. در آنجا همچنین شماره تلفن درمانگاهها و دندانپزشک های شهر محل سکونت خود را نیز پیدا می کنید.
  • همچنین می توانید به راهنمای خدمات درمانی شماره تلفن 1177 نیز زنگ بزنید. در اینصورت با یک پرستار صحبت می کنید که می تواند به سوالات شما پاسخ دهد و برای خدمات درمانی مشاوره بدهد. این پرستار می تواند نیاز شما به درمان را نیز تشخیص دهد و در صورت لزوم شما را به واحد درمانی صحیح راهنمائی کند.
  • دروب سایت https://www.rfsu.se/upos External link, opens in new window. فیلم های کوتاهی  درمورد بدن، تمایلات جنسی، و تندرستی برای شما که علاقمند هستید وجود دارد. این فیلم ها به زبانهای مختلف هستند. در این سایت شما میتوانید فیلم هایی هم درمورد پیشگیری از بارداری، زایمان و حاملگی پیدا کنید.
  • در وبسایت http://www.youmo.se/ External link, opens in new window. اطلاعات برای جوانان در مورد تندرستی، روابط، امور جنسی و بسیاری موارد دیگر به زبان های مختلف وجود دارد.
  • خط آسایش زن برای زنانی که در معرض تهدید و خشونت جسمی، روحی و جنسی قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه می کند. به شماره 50 50 50‑020 زنگ بزنید. آنها در مدت چند دقیقه مترجم فراهم می کنند. همچنین می توانید در وبسایت kvinnofridslinjen.se نیز مطالب بیشتری بخوانید. اطلاعات به چندین زبان وجود دارد.
  • کارکنان واحد پذیرش یا کارکنان امور مسکن اداره مهاجرت می توانند به شما برای یافتن اطلاعات بیشتر کمک کنند و پی ببرند که شما در محل زندگی خود ببرای دریافت درمان صحیح به کجا بایستی مراجعه کنید.

سفرهای بیماران

اگر بخاطر وضعیت تندرستی تان نمی توانید خودتان را به خدمات درمانی برسانید می توانید یک سفر برای بیماران رزرو کنید. درصورت وجود دلایل پزشکی می توانید همچنین برای سفر به و از خدمات درمانی یا بیمارستان نیز بابت هزینه های سفر خود پول جبرانی دریافت کنید. تشخیص اینکه شما از حق سفر بیماران برخوردار هستید یا نه با واحدی است که به شما درمان ارائه می کند. به راهنمای خدمات درمانی شمار تلفن 1177 زنگ بزنید تا در مورد مقررات بهداری استان یا ناحیه محل سکونت خود اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

مطالب بیشتر را در وبسایت  www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor/  بخوانید (فقط به زبان سوئدی است) External link, opens in new window.

کارت اِل.اِم.آ خود را بهمراه داشته باشید

هنگام مراجعه به یک واحد درمانی یا گرفتن دارو از داروخانه بایستی کارت اِل.اِم.آ خود را نشان دهید. اگر هنوز کارت اِ.اِم.آ خود را نگرفته اید، برگ رسید تقاضای پناهندگی خود را نشان دهید. در برخی موارد وقتی به خدمات درمانی مراجعه می کنید با نشان دادن کارت اِ.اِم.آ خود هزینه کمتری پرداخت می کنید. همچنین برای اغلب داروهایی که دکتر تجویز کرده باشد نیز با نشان دادن کارت خود به داروخانه مبلغ کمتری پرداخت می کنید.

Last updated: