حمایت مالی پناهجویان

Ekonomiskt stöd för asylsökande – persiska

مهم است که قادر به پشتیبانی از خود باشید. اگر قادر به بدست آوردن پول نباشید و منابع حمایتی دیگری نداشته باشید، می توانید از هیأت مهاجرت درخواست حمایت مالی کنید. حمایت مالی متشکل از چند بخش است: کمک در مخارج روزانه، کمک به فراهم سازی وسایل آسایش و راحتی و مزایای خاص.

هنگامی که درخواست پناهجویی می کنید باید به هیأت مهاجرت اعلام کنید که چه مقدار پول یا منابع دیگری در دست دارید. اگر منابع تامین مالی ندارید، برای مخارج روزانه خود حقوق روزانه دریافت می کنید.افراد متاهل و همزی مسئولیت مشترکی در مورد اقتصاد خانواده دارند. این امر در برگیرنده آن است که اداره مهاجرت هنگامی که ما این امر که آیا حق دریافت کمک اقتصادی را دارید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، درآمد شریک زندگی شما را هم مد نظر قرار می‌دهد.

اگر وضعیت اقتصادی شما تغییر کرد، بعنوان نمونه اگر شما یا شریک زندگیتان کاری بدست آورد، بایستی این امر را به اداره مهاجرت اطلاع دهید. اطلاع ندادن اینکه شما یا شریک زندگیتان زمانی که کمک هزینه روزانه دریافت می‌کنید پول بدست می‌آورید، مجرمانه است. اگر نقل مکان کنید هم ممکن است حق شما برای دریافت کمک هزینه روزانه تحت تاثیر قرار گیرد. بهمین دلیل همیشه باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید که آدرس جدیدی دارید.

درباره اینکه اگر در زمان انتظار صدور حکم شغلی به شما پیشنهاد شود چه  کاری باید انجام دهید بیشتر بخوانید

کمک هزینه روزانه

میزان کمک هزینه روزانه بسته به اینکه آیا در یکی از کمپ‌های پناهندگی اداره مهاجرت زندگی می‌کنید که در آن غذا هم سرو می‌شود و یا در کمپی زندگی می‌کنید که غذا سرو نمی‌شود، متفاوت است. همچنین اگر با همسر یا یک همزی زندگی می‌کنید هم میزان کمک هزینه روزانه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در اقامتگاهی که در آن غذا سرو می شود، حقوق روزانه برابر است با:

 • روزانه 24 کرون برای بزرگسالانی که تنها هستند
 • 19 کرون در روز برای هر نفر، برای بزرگسالانی که با شریک زندگی خود زندگی می‌کنند
 • 19 کرون در روز برای هر نفر، برای افراد ١٨ تا ٢٠ ساله که با والدین خود زندگی می‌کنند
 • روزانه 12 کرون برای کودکان تا سن 17 سال

در اقامتگاهی که در آن غذا سرو نمی شود، حقوق روزانه برابر است با:

 • روزانه 71 کرون برای بزرگسالانی که تنها هستند
 • 61 کرون در روز برای هر نفر، برای بزرگسالانی که با شریک زندگی خود زندگی می‌کنند
 • 61 کرون در روز برای هر نفر، برای افراد ١٨ تا ٢٠ ساله که با والدین خود زندگی می‌کنند
 • روزانه 37 کرون برای کودکان زیر 3 سال
 • روزانه 43 کرون برای کودکان 4 تا 10 سال
 • روزانه 50 کرون برای کودکان 11 تا 17 سال

خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند، حقوق کامل روزانه برای دو فرزند ارشد و نصف حقوق روزانه برای دیگر فرزندان را دریافت می کنند.

حقوق روزانه به جز غذا باید موارد دیگری همچون لباس، کفش، مراقبت های بهداشتی و دارو، خدمات دندان پزشکی، اقلام بهداشتی، دیگر کالاهای مصرفی و فعالیت های اوقات فراغت را پوشش دهد.

امکان کاهش حقوق روزانه وجود دارد اگر:

 • اگر در تصدیق هویت خود همکاری نکنید
 • با پنهان شدن باعث به تعویق انداختن رسیدگی به درخواست پناهجویی خود شوید
 • با وجود دریافت حکم ردی درخواستتان یا حکم اخراجتان در فرایند ترتیب سفر بازگشت به خانه همکاری نکنید

اگر به یک منطقه مسکونی نقل مکان نمایید که با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌باشد ممکن است حق دریافت کمک هزینه روزانه را از دست بدهید. همچنین اگر آدرس دیگری غیر از آدرس محلی که واقعا در آنجا زندگی می‌کنید را هم بدهید، بعنوان مثال یک صندوق پستی، ممکن است حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه‌های ویژه را از دست بدهید.

مطالب بیشتر پیرامون زندگی در مسکن شخصی خوانده و کنترل نمایید که آدرسی که می‌خواهید به آنجا نقل مکان نمایید حق شما برای دریافت کمک هزینه را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه

فرم درخواست کمک هزینه روزانه Ansökan om dagersättning (Mot23) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

فرم کمک هزینه روزانه را به این نحو پر نمایید

به پایان رسیدن حق دریافت کمک اقتصادی

هنگامی که اجازه اقامت دریافت نمایید حق دریافت کمک اقتصادی را از دست می‌دهید. اگر در یک کمپ پناهندگی اداره مهاجرت زندگی می‌کنید، معمولا هنگامی که از سوی یک کمون پذیرفته شوید، حق دریافت کمک هزینه را از دست می‌دهید. اگر در مسکن شخصی زندگی می‌کنید، معمولا یک ماه پس از آنکه اجازه اقامت گرفتید، حق دریافت کمک هزینه را از دست خواهید داد.

همچنین اگر یک تصمیم ترک خاک یا اخراج دریافت نموده‌اید که قوت اجرایی یافته و یا هنگامی که مهلت شما برای ترک داوطلبانه کشور به پایان رسیده باشد نیز ممکن است حق دریافت کمک اقتصادی را از دست بدهید. این امر شامل شمایی می‌شود که بزرگسال بوده و با کودکی که زیر ١٨ سال دارد و شما سرپرستی او را برعهده دارید، زندگی نمی‌کنید. حق شما برای دریافت کمک اقتصادی هنگامی که کشور را ترک کنید نیز، به پایان می‌رسد.

خانواده‌های دارای فرزند اجازه دارند تا زمانی که سوئد را ترک کنند و یا به دلیل دیگری از آمار تحت پوشش واحد پذیرش مربوطه خارج شوند، اجازه دارند در سکونتگاه‌های اداره مهاجرت زندگی نموده و حق دریافت کمک هزینه اقتصادی را نیز حفظ می‌نمایند.

کمک هزینه ی خاص

اگر نیاز مبرم به چیزی دارید که تحت پوشش حقوق روزانه نیست، می توانید درخواست کمک هزینه ی ویژه دهید. باید ثابت کنید که نیاز مبرم به آن کالا یا خدمات دارید و اینکه نمی توانید به تنهایی هزینه اش را بپردازید. مثلا این نیاز می تواند نیاز به عینک، کالسکه بچه یا کفشهای زمستانی باشد. هیأت مهاجرت همیشه یک ارزیابی فردی از نیازها انجام می دهد.

شما تنها می توانید کمک هزینه ی ارزانترین موارد را برای برطرف کردن نیازتان دریافت کنید.

اگر به یک مسکن شخصی نقل مکان نمایید که در منطقه‌ای قرار دارد که از سوی یک کمون بعنوان منطقه‌ای با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی معرفی شده، حق شما برای دریافت کمک هزینه ویژه ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

هنگامی که مثلا برای رویت تحقیق پناهجویی، ملاقات با مامور پذیرش شما، یا شرکت در جلسه ی اطلاعاتی گروهی برای حضور در هیأت مهاجرت فرا خوانده می شوید، می توانید به منظور پرداخت هزینه ی مسافرت خود، کمک هزینه دریافت کنید. برای کسب اطالاعات درباره این موضوع، با مامور پذیرش خود صحبت کنید.

فرم تقاضای کمک هزینه ی ویژه برای بزرگسالان، فرم شماره 78MOT است. Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

چگونگی تکمیل فرم کمک هزینه ی ویژه برای بزرگسالان بیان شده است.

فرم تقاضای کمک هزینه ویژه برای کودکان بی سرپرست و جوانان، فرم شماره 72MOT است. Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

حقوق اقامتی

اگر شغلی پیدا کردید یا پیشنهادی کاری دریافت کردید، می توانید درخواست حقوق اقامتی کنید. این برای زمانی است که بیشتر از سه ماه مشغول به کار باشید و به جایی نقل مکان کرده اید که هیأت مهاجرت در آنجا اقامتگاه ندارد. حقوق اقامتی برابر است با:

 • ماهانه 850 کرون برای خانواده ها
 • ماهانه 350 کرون برای شخصی که سرپرست خانوار است

حکم درباره ی حقوق مالی

هنگامی که هیأت مهاجرت حکمی درباره حقوق مالی صادر کرد، شما اعلانی درباره ی این حکم دریافت خواهید کرد.

 • توسط مامور اجرایی در نهاد پذیریشی شما، یا
 • به اصطلاح با استفاده از ابلاغیه ابتدایی

زمانی که اداره مهاجرت از طریق ابلاغ ساده شما را مطلع می‌کند، ما تصمیم را با پست به منزل شما در آدرسی که به ما داده‌اید، ارسال می‌نماییم. روز کاری بعدی ما نامه جدیدی با یک پیام کنترل ارسال می‌کنیم با این مضمون که تصمیم مذکور را برای شما ارسال نموده‌ایم. در پیام کنترل ذکر شده که تصمیم مذکور در چه تاریخی ارسال شده است. تلقی اداره مهاجرت آن است که دو هفته پس از آنکه تصمیم مربوطه برای شما ارسال شد، از تصمیم مذکور مطلع شده‌اید. بعد از آن سه هفته وقت دارید که برای حکم فرجام خواهی کنید.

اگر آدرس ارائه شده معتبر نباشد و حضور شما در سوئد ثبت شده باشد، این حکم و نامه ی کنترل به آدرسی که در پرونده ثبت نامی شما وجود دارد، ارسال خواهد شد.

 همچنین بطور منظم، پست خود را چک کنید.

کارت بانکی

اگر اداره مهاجرت با پرداخت کمک هزینه روزانه به شما موافقت کند به شما یک کارت بانکی داده می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است که پول‌ها به آن واریز می‌شود.

شما جهت دریافت کمک هزینه روزانه حق دارید خودتان کارت بانکی داشته باشید، حتی اگر در خانواده چندین بزرگسال باشید.

در باره کارت بانکی برای متقاضیان پناهندگی بیشتر بخوانید

اگر قصد فرجام خواهی دارید

اگر فکر می کنید که هیأت مهاجرت درباره حقوق شما حکم اشتباهی صادر کرده، حق فرجام خواهی حکم را دارید. در چنین شرایطی شما باید فرجام خواهی خود را تا سه هفته بعد از آگاهی از حکم به هیأت مهاجرت تحویل دهید. اگر هیأت مهاجرت حکم را تغییر ندهد، فرجام خواهی شما به دادگاه اجرایی انتقال داده می شود که حکم را مورد بررسی دوباره قرار خواهد داد. در صورتی که دادگاه اجرایی هم فرجام خواهی شما را رد کند، این مسئله به دادگاه فرجام خواهی منتقل می شود.

درباره فرجام خواهی و اینکه چه کاری باید انجام دهید بیشتر بخوانید

اگر درباره حقوق روزانه یا دیگر کمک هزینه ها سوالی دارید

اگر درباره حمایت مالی پناهجویان سوالاتی کلی دارید، می توانید با هیأت مهاجرت تماس بگیرید. اما اگر درباره حقوق شخصی خودتان سوال دارید، مجبورید به نهاد پذیرش بیایید. کارمندان هیأت مهاجرت به دلایل امنیتی نمی توانند درباره این مسائل پشت تلفن با شما صحبت کنند. در ملاقات با نهاد پذیرش کارت LMA خود را به همراه داشته باشید.

Last updated: