مسکن

Boende – persiska

در مدتی که منتظر تصمیم گیری در پرونده پناهندگی خود هستید، اگر مکانی برای زندگی ندارید اداره مهاجرت می‌تواند به شما کمک کند. شما همچنین می‌توانید خودتان شخصا نسبت به تهیه مسکن برای خود اقدام نمایید، بعنوان نمونه نزد بستگان یا دوستان. اگر خودتان مسکنی برای خود تهیه می‌نمایید بایستی نشانی خود را اطلاع دهید تا اداره مهاجرت بتواند با شما تماس بگیرد.

سکونت نزد اداره مهاجرت

در مدتی که منتظر تصمیم می‌باشید اداره مهاجرت به شما امکان سکونت در یک مسکن موقت می‌دهد. اگر خودتان پولی ندارید اداره مهاجرت هزینه این مسکن را می‌پردازد.

هنگامی که یک تصمیم اخراج دریافت نموده و این تصمیم اعتبار اجرایی یافته باشد و یا زمانی که مهلت ترک خاک به پایان رسیده باشد، بایستی از مسکن خود نقل مکان نمایید. این امر شامل شمایی می‌شود که بزرگسال بوده و با کودک زیر ١٨ سالی زندگی نمی‌کنید که سرپرست وی می‌باشید.

خانواده‌های دارای فرزند که تصمیم اخراج دریافت نموده‌اند کماکان حق استفاده از مسکن را دارند، اما بایستی به یکی از مراکز بازگشت پناهندگان اداره مهاجرت نقل مکان نمایند. آنها تا زمانی که سوئد را ترک کنند و یا بدلیل دیگری از سیستم پذیرش پناهندگان سوئد حذف شوند، حق استفاده از کمک مالی را دارند.

اگر پس از آنکه جواب منفی شما شروع به اعتبار یافتن نمود، درخواست اجازه اقامت کاری نمایید، از پوشش واحد پذیرش اداره مهاجرین خارج خواهید شد و دیگر حق دریافت کمک هزینه اقتصادی یا کمک برای داشتن مسکن نخواهید داشت. این امر شامل اعضای خانواده که همراه با شما درخواست اقامت نموده‌اند هم می‌شود.

مطالب بیشتری پیرامون سکونت نزد اداره مهاجرت مطالعه نمایید

سکونت در مسکن شخصی

اگر مایل به سکونت در مسکن متعلق به اداره مهاجرت نمی‌باشید می‌توانید خودتان یک محل سکونت برای خود بیابید. بسیاری افراد در مدتی که منتظر پاسخ به درخواست پناهندگی خود می‌باشند نزد دوستان یا بستگان خود زندگی می‌کنند. اگر تصمیم بگیرید که خودتان به تهیه مسکن جهت خود بپردازید باید هزینه مسکن را خودتان پرداخت نمایید.

اگر به منطقه‌ای نقل مکان نمایید که از سوی کمون بعنوان یک منطقه دارای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی به اداره مهاجرت معرفی شده، ممکن است حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه را از دست بدهید.

مطالب بیشتری پیرامون سکونت در مسکن شخصی مطالعه نمایید

Last updated: