Hälso- och sjukvård för asylsökande

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta.

I Sverige ansvarar landsting och regioner för hälso- och sjukvården. De finns över hela landet. Varje landsting eller region har en egen webbplats med information om den vård de erbjuder vid sjukhus och vårdcentraler. Det finns också en gemensam webbplats för alla landsting och regioner: 1177 Vårdguiden.

På 1177 Vårdguiden hittar du bland annat kontaktuppgifter och öppettider till olika vård- och tandmottagningar. Du kan ringa till 1177 Vårdguiden dygnet runt. Telefonnumret är 1177. När du ringer får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och kan hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

Läs mer på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt till vård

När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Du kommer att få en kallelse till en gratis hälsoundersökning så snart som möjligt efter att du ansökte om asyl.

Hälsoundersökningen påverkar inte din ansökan om asyl. Den är till för dig och för att du ska kunna få tidig hjälp om du har behov av vård. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdpersonalen arbetar inte för Migrationsverket och har tystnadsplikt.

Funktionsnedsättning

Vid hälsoundersökningen har du också möjlighet att berätta om du har, eller om du tror att du har, en funktionsnedsättning. Det vill säga om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd.

Om du har en funktionsnedsättning och får uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till stöd som gör det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

När du behöver vård

Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via 1177 Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Om du blir akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112.

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget/regionen hänvisar till.

Sök på ”Hitta vård” på 1177.se för mer information. Informationen finns på många språk.

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Medicin

På apotek kan du köpa olika sorters medicin och andra hälsoprodukter. Där hämtar du också ut medicin som en läkare har skrivit ut till dig på recept.

Sjukresor

Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand, kan du boka en sjukresa. Du kan också få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus om det finns medicinska skäl. Det är den som ger dig vård som bedömer om du har rätt till sjukresa. Ring 1177 Vårdguiden för att få mer information om vad som gäller för landstinget/regionen där du bor.

Läs mer på www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sjukresor/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta med ditt LMA-kort

När du besöker en vårdmottagning eller hämtar ut medicin vid ett apotek, behöver du visa upp ditt LMA-kort. Om du inte har hunnit få ditt LMA-kort ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl. Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket.

Avgifter för sjukvård

Dessa avgifter gäller för asylsökande som visar upp sitt LMA-kort.

Besök vid vårdcentral eller sjukhus

Besök till läkare på vårdcentral

50 kronor

Besök till läkare efter remiss*

50 kronor

Besök efter remiss* till annan vård än läkarvård (till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, kurator)

25 kronor

Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning

Gratis

Skyddsvård om du har en smittsam sjukdom

Gratis

*En remiss är ett meddelande som läkaren skickar till en annan vårdmottagning när det behövs en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och dina tidigare sjukdomar och skador. Den vårdmottagning som tar emot remissen kommer sedan att kalla dig till undersökning.

Akut sjukhusvård

Avgiften för akuta besök på sjukhus varierar över landet. Du hittar aktuella avgifter på landstingets/regionens webbplats eller via 1177 Vårdguiden.

Akut tandvård

Akut besök på Folktandvården eller en annan tandläkare som Folktandvården hänvisar till

50 kronor

Akut besök hos privat tandläkare utan Folktandvårdens godkännande

Tandläkarens avgift

Medicin

Du betalar 50 kronor för de flesta mediciner som du hämtar ut på recept. Ibland är de mediciner som skrivs ut på recept dyrare än 50 kronor. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjukresor

Du betalar högst 40 kronor för en sjukresa.

Ersättning från Migrationsverket

Du kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för avgifter som du har betalat när du har behövt vård och kostnader för medicin som du har fått utskrivet på recept.

Om dina utgifter överstiger 400 kronor

Om du under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda mediciner och annan behandling (till exempel sjukgymnastik) kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska du visa dina kvitton på att du har betalat avgiften (inte fakturor). När det gäller kvitton för medicin behöver du lämna in receptspecifikationen, den del av kvittot där ditt namn framgår.

Akut sjukvård och mediciner

Kostnad för akut sjukvård ingår inte i de 400 kronor som beskrivs ovan, men du kan ansöka om särskilt bidrag för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Samma belopp gäller om du har behövt akut tandvård, under förutsättning att Folktandvården inte hade öppet eller inte hade lediga tider när du behövde vården.

Ta med kvittot till Migrationsverket och lämna in en ansökan om särskilt bidrag så snart du kan efter akutbesöket.

Du kan också ansöka om ersättning för kostnader för receptbelagda mediciner som har kostat mer än 50 kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.