Hälso- och sjukvård för asylsökande

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta.

I Sverige drivs den offentliga hälso- och sjukvården av regioner. De finns över hela landet.

När du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Ofta behöver du boka tid innan du besöker vårdcentralen. Berätta om du behöver tolk när du bokar tid. Om du blir akut sjuk och behöver en ambulans ska du ringa nödnumret 112.

Längre ned i den här texten finns information om hur du hittar den vård som du behöver och var du kan få råd eller mer information.

Rätt till vård

När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är regionen som beslutar om vilken vård du kan få. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids).

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare.

Du har rätt till tolk när du träffar sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Hälso­un­der­sök­ning

Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Du kommer att få en kallelse till en gratis hälsoundersökning så snart som möjligt efter att du ansökte om asyl.

Hälsoundersökningen påverkar inte din ansökan om asyl. Den är till för dig och för att du ska kunna få tidig hjälp om du har behov av vård. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdpersonalen arbetar inte för Migrationsverket och har tystnadsplikt.

Våld och sexu­ella över­grepp

Många asylsökande har utsatts för våld eller sexuella övergrepp, i hemlandet eller under flykten till Sverige. Man kan må dåligt både fysiskt och psykiskt av sådana upplevelser. Förutom fysiska skador kan man till exempel bli deprimerad, få ångest eller ha svårt att sova. Berätta för vårdpersonalen vid hälsoundersökningen om vilka besvär du har, så kan de hjälpa dig att få rätt vård.

All form av våld och sexuella övergrepp är olagligt i Sverige. Det är alltid den som har skadat dig som är ansvarig, och du kan aldrig straffas för att du har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Detta gäller oavsett vilken relation man har till varandra, det gäller till exempel även våldtäkt inom äktenskapet och aga av barn. Kontakta polisen om du är utsatt.

Kvinnlig omskä­relse

Vi vet att kvinnlig omskärelse förekommer i många delar av världen. Det är när någon skär i en flickas eller kvinnas underliv. I Sverige är det förbjudet att skära i, eller på annat sätt skada, delar av en flickas eller kvinnas underliv. Många kallar detta för kvinnlig omskärelse. I svensk lag kallas det för könsstympning och är ett allvarligt brott. Den som har blivit utsatt kan få både fysiska och psykiska besvär.

Om någon har gjort detta mot dig eller din dotter och du eller hon har problem på grund av det kan ni få hjälp av sjukvården. Prata med personalen vid hälsoundersökningen eller på din närmaste vårdcentral.

Sexu­ellt över­för­bara sjuk­domar

Du har rätt att få kunskap om hur du skyddar dig mot sexuellt överförbara sjukdomar och hur du undviker att smitta andra. Exempel på sexuellt överförbara sjukdomar är klamydia, hepatit, gonorré och hiv. Om du vet att du har en sådan sjukdom måste du enligt svensk lag berätta det för sjukvårdspersonal så att du kan få vård och undvika att smitta någon annan. Prata med personalen när du gör din hälsoundersökning. Är du osäker på om du är smittad kan vårdpersonalen ta prover.

Preven­tiv­medel och mödra­vård

I Sverige är mödravård och förlossningsvård gratis för asylsökande. Det gäller även vård i samband med aborter. Du har också rätt till gratis preventivmedelsrådgivning, så att du själv kan välja om du vill bli förälder. Både flickor och pojkar har rätt till information om hur de kan skydda sig själva och andra från graviditet.

Det finns många former av preventivmedel. Kondomer kan du köpa på apoteket eller i mataffären. Om du vill ha en annan form av preventivmedel kan en läkare eller barnmorska skriva recept på den sort som ni kommer fram till passar dig. Preventivmedel med recept är gratis för dig som är under 18 år gammal.

Om du som kvinna är gravid kan du prata med vårdpersonalen när du gör din hälsoundersökning, eller kontakta mödrahälsovården på ditt närmaste sjukhus, för att prata om vilken vård du behöver.

Psykisk ohälsa

Det är vanligt att känna sig orolig för vad som kommer att hända i framtiden när man väntar på beslut om sin asylansökan. Många asylsökande mår också dåligt på grund av sina upplevelser eller oro för sina familjer. Exempel på att man mår psykiskt dåligt kan vara att man har ångest, svårt att sova eller känner sig ledsen och orkeslös.

Du kan få hjälp och stöd från sjukvården där du bor. Prata med vårdpersonalen när du gör din hälsoundersökning. Om du är orolig för att ditt barn mår dåligt kan du prata med personalen på barnavårdscentralen eller på barnets skola.

Funk­tions­ned­sätt­ning

Vid hälsoundersökningen har du också möjlighet att berätta om du har, eller om du tror att du har, en funktionsnedsättning. Det vill säga om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd.

Om du har en funktionsnedsättning och får uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till stöd som gör det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Tand­vård

Du som är vuxen har rätt till akut tandvård. Det är tandläkaren som bedömer om ditt behov av tandvård är akut och vilken typ av behandling du ska få. Barn har rätt till både akut och förebyggande behandling hos tandläkare. Tandvården är gratis för alla barn i Sverige.

När du behöver tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som regionen hänvisar till.

Synun­der­sök­ning och glas­ögon

Om du tror att du behöver glasögon ska du vända dig till din mottagningsenhet och ansöka om ett särskilt bidrag för synundersökning och glasögon. Det är handläggaren på Migrationsverket som beslutar om du ska få en synundersökning. När du har fått ett beslut om beviljad synundersökning så kan du boka tid hos optikern och det måste du göra inom tre veckor. Om optikern bedömer att du behöver glasögon så beställer hen glasögon som Migrationsverket betalar.

Medicin

På apoteket kan du köpa olika sorters medicin och andra hälsoprodukter. Där hämtar du också ut medicin som en läkare har skrivit ut till dig på recept. Kom ihåg att visa upp ditt LMA-kort när du hämtar ut medicin på recept. Då betalar du en lägre avgift för de flesta mediciner som en läkare har sagt att du behöver.

Mer infor­ma­tion om hälsa och sjuk­vård

  • På webbplatsen www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns på den ort där du bor.
  • Du kan också ringa till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan svara på frågor och ge råd om sjukvård. Sjuksköterskan kan också bedöma ditt behov av vård, och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs.
  • www.rfsu.se/upos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns korta informationsfilmer för dig som vill veta mer om kroppen, sexualitet och hälsa. Filmerna finns på många olika språk. Här kan du bland annat hitta filmer om preventivmedel, förlossning och graviditet.
  • På webbplatsen www.youmo.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information för ungdomar om hälsa, relationer, sex och mycket annat på flera språk.
  • Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våldRing 020‑505050. De ordnar tolk inom några minuter. Du kan också läsa mer på kvinnofridslinjen.se. Information finns på flera språk.
  • Personalen på din mottagningsenhet eller boendepersonalen kan hjälpa dig att hitta mer information och ta reda på vart du ska vända dig för att få rätt vård på den ort där du bor.

Sjuk­resor

Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand, kan du boka en sjukresa. Du kan också få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus om det finns medicinska skäl. Det är den som ger dig vård som bedömer om du har rätt till sjukresa. Ring 1177 Vårdguiden för att få mer information om vad som gäller för regionen där du bor.

Läs mer på www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (endast på svenska)

Ta med ditt LMA-kort

När du besöker en vårdmottagning eller hämtar ut medicin vid ett apotek, behöver du visa upp ditt LMA-kort. Om du inte har hunnit få ditt LMA-kort ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl. Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket.

Film om hälso- och sjuk­vård för asyl­sö­kande

Sidan senast uppdaterad: