Skola

Alla asylsökande barn har rätt att gå i skolan. Du som är vuxen kan dock bli tvungen att vänta tills du har fått uppehållstillstånd innan du kan börja studera.

Alla asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola och skola. Det är kommunen där barnen bor som ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. För att få läsa på gymnasiet måste asylsökande ungdomar påbörja studierna innan de fyller 18 år.

Små barn har också rätt till förskola

Små barn som har fyllt ett år har rätt att gå i förskola medan föräldrarna arbetar eller studerar. Från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år har det också rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Förskolan är inte bara till för att passa barnen medan föräldrarna arbetar eller studerar. Barnet kan ha ett eget behov av att delta i förskolans verksamhet för att må bra och utvecklas, även om föräldrarna finns hemma.

Kommunen ansvarar för skolan

Kommunen där du bor ansvarar för att asylsökande barn och ungdomar får tillgång till förskola och skola på samma villkor som alla andra som bor i kommunen.

Migrationsverket får inte lämna information om asylsökande barn till kommunen, utan att föräldrarna har godkänt det. Du kan lämna ditt medgivande till Migrationsverket, som då skickar information om ditt barns namn, födelsedatum, språk, hemland och ärendenummer till kommunen. Du kan också själv kontakta kommunen och berätta att du vill att dina barn ska gå i skolan eller förskolan.

Läs mer om den svenska skolan:

Information om Sverige - Skolan i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den svenska skolan för nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om asylsökande barns rättigheter på sidan om barn

Svenska för invandrare

När du har fått uppehållstillstånd har du rätt till utbildning i svenska för invandrare (sfi) genom kommunen som du bor i. För att få läsa sfi måste du vara folkbokförd, det vill säga registrerad hos Skatteverket. Du måste också anmäla till kommunen att du behöver undervisning i svenska. Kontakta din kommun för mer information om sfi-undervisning där du bor.

Många asylsökande vill lära sig svenska medan de väntar på beslut. På många ställen i landet erbjuder olika frivilligorganisationer eller studieförbund svenskundervisning för asylsökande. Fråga din mottagningshandläggare hur det ser ut där du bor.

Om du vill försöka lära dig svenska på egen hand får du gärna använda det material som finns på www.digitalasparet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-08

Was the information on this page helpful to you?