LMA-kort för asylsökande

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande.

När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Kortet är personligt och ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din ansökan om asyl. LMA-kortet innehåller också information om du har rätt att arbeta under tiden som asylsökande, så kallat AT-UND.

Bild av LMA-kortFörstora bilden

LMA-kort. Klicka på bilden för att se den i större format.

Ha alltid ditt LMA-kort med dig

Under fotot på ditt LMA-kort finns ditt ärendenummer hos Migrationsverket, det numret är bra att ha när du pratar med Migrationsverkets personal. Med hjälp av detta nummer är det lättare att snabbt ta fram dina handlingar.

Visa upp ditt LMA-kort när du kontaktar myndigheter eller behöver visa för en arbetsgivare att du har rätt att arbeta. Om du har fått jobb och vill öppna ett bankkonto måste du visa upp ditt LMA-kort för banken.

Du kan i vissa fall använda LMA-kortet för att legitimera dig när du ska hämta ut postpaket från utlandet eller rekommenderad post från Migrationsverket.

Du betalar en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp LMA-kortet på apoteket. Du betalar också i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården.

Läs mer om sjukvård för asylsökande

LMA-kortets giltig­hetstid

Du behöver inte byta ut ditt LMA-kort under tiden du är asylsökande, men du behöver besöka Migrationsverket regelbundet för att förlänga kortets giltighetstid.

LMA-kortet uppdateras digitalt och giltighetstiden kan förlängas med tre månader varje gång du besöker Migrationsverket, oavsett orsak för besöket. Fråga gärna handläggaren du träffar om kortets giltighetstid har förlängts. Om du inte har besökt oss på några månader får du en påminnelse två veckor innan kortet upphör att gälla. Om dina barn också har LMA-kort som ska förlängas behöver barnen följa med dig till Migrationsverket.

LMA-kortet har en QR-kod

De nya LMA-korten utfärdade efter 1 januari 2022 har en QR-kod som gör att alla med tillgång till QR-läsare enkelt kan kontrollera om kortet är giltigt och om du har rätt att arbeta (så kallad AT-UND). Ingen mer personlig information om dig visas och kontrollen loggas inte.

När du får ett beslut om AT-UND registreras det direkt på ditt LMA-kort och din arbetsgivare kan kontrollera det genom att scanna QR-koden.

Om du förlorar ditt LMA-kort

Om ditt LMA-kort blir stulet, eller om du tappar bort det, måste du anmäla detta till din mottagningsenhet eller servicecenter. Migrationsverket spärrar då ditt kort och beställer ett nytt.

Lämna till­baka kortet

Du ska lämna tillbaka LMA-kortet när du skrivs ut från Migrationsverket. Det gäller oavsett om du fått uppehållstillstånd, din rätt till bistånd upphört av andra skäl eller om du ska lämna Sverige.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Boka tid innan du besöker oss

Sidan senast uppdaterad: