LMA-kort för asylsökande

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande.

Bild av LMA-kort

När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Kortet är personligt och ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din ansökan om asyl.

Ha alltid ditt LMA-kort med dig

Visa upp ditt LMA-kort när du kontaktar myndigheter. Du kan i vissa fall använda LMA-kortet för att legitimera dig när du ska hämta ut postpaket från utlandet eller rekommenderad post från Migrationsverket. 

Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket.

Läs mer om sjukvård för asylsökande

Under fotot på ditt LMA-kort finns ett nummer som är bra att ha när du pratar med Migrationsverkets personal. Med hjälp av detta nummer är det lättare att snabbt ta fram dina handlingar.

Om du förlorar ditt LMA-kort

Om ditt LMA-kort blir stulet, eller om du tappar bort det, måste du anmäla detta till polisen. Då får du en polisrapport som du ska ta med dig när du går till din mottagningsenhet för att beställa ett nytt LMA-kort.

Så länge gäller ditt LMA-kort

Ditt första LMA-kort gäller i fyra månader. Sedan får du ett nytt LMA-kort som gäller i sex månader. Du behöver inte beställa ett nytt LMA-kort när det gamla kortet går ut. Det nya kortet kommer automatiskt till din mottagningsenhet där du kan hämta det. På de flesta mottagningsenheter måste du boka tid för att hämta ut ditt LMA-kort.

Du förlorar din rätt till ekonomiskt stöd om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

Du ska lämna tillbaka kortet när du skrivs ut från Migrationsverket. Det gäller oavsett om du fått uppehållstillstånd, din rätt till bistånd upphört av andra skäl eller om du ska lämna Sverige.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Boka tid innan du besöker oss

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-08