Aktiviteter medan du väntar på beslut

Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att börja lära dig det svenska språket, få kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller för att förbättra din hälsa.

Den samhällsintroduktion som Migrationsverket ordnar är obligatorisk, men det finns också många frivilliga aktiviteter att välja bland, till exempel språkcaféer eller idrottsaktiviteter. Utbudet kan variera beroende på var du bor.

Obli­ga­to­risk samhälls­in­tro­duk­tion

På samhällsintroduktionen som Migrationsverket ordnar kommer du att få information om hur asylprocessen ser ut samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som asylsökande. Du får också information om hur det är att leva i Sverige, om lagar och regler, normer och värderingar i Sverige.

Samhällsintroduktionen är obligatorisk för alla som är 15 år och äldre och söker asyl i Sverige. Det betyder att du inte kan välja bort den. Om du blir sjuk eller får andra förhinder som gör att du inte kan komma ska du meddela Migrationsverket.

Infor­ma­tion för barn under 15 år

Barn under 15 år behöver inte delta i samhällsintroduktionen. Istället har Migrationsverket tagit fram skriftlig information för barn. Informationen handlar om vad som händer när man söker asyl och om vilka rättigheter barn har i Sverige.

Information för dig som är barn och har sökt asyl

Andra aktiviteter medan du väntar

Utöver den obligatoriska samhällsintroduktion som Migrationsverket ordnar kan du som är asylsökande även delta i olika aktiviteter för att börja lära dig det svenska språket, få mer kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller för att förbättra din hälsa.

Många ideella organisationer, till exempel idrottsföreningar, kulturföreningar, humanitära föreningar, kyrkor eller moskéer, ordnar aktiviteter för dig som är asylsökande. Det kan till exempel vara aktiviteter där man lär sig mer om samhället eller om arbetsmarknaden, svenskundervisning, språkcaféer eller aktiviteter som handlar om att förbättra hälsan.

Det finns också studieförbund och folkhögskolor som erbjuder studiecirklar eller kurser i svenska och samhällsinformation för dig som asylsökande. Där träffas man i grupp och lär sig svenska tillsammans med en lärare eller en ledare. Du som deltar i gruppen kan vara med och bestämma hur undervisningen ska se ut. Gruppen träffas flera gånger.

De allra flesta aktiviteter som organisationerna, studieförbunden och folkhögskolorna ordnar är en del av samhällets Tidiga insatser för asylsökande (TIA). De aktiviteterna är gratis att delta i. Om du vill delta i en studiecirkel, kurs eller annan aktivitet inom Tidiga insatser för asylsökande ska du kontakta ett studieförbund, folkhögskola eller ideell organisation där du bor. För att delta behöver du kunna visa ditt LMA-kort.

Ersätt­ning för resor till akti­vi­teter

Om den aktivitet du deltar i är en del av Tidiga insatser för asylsökande, kan Migrationsverket i vissa fall betala ersättning för dina resor med kollektivtrafik till aktiviteten. Fråga den som ordnar aktiviteten om den är en Tidig insats för asylsökande.

Om du behöver ersättning för dina resor ska du be om att få ett intyg som visar att du är deltagare, från den som ordnar aktiviteten. Intyget ska du ta med dig till Migrationsverket.

Vem kan få ersätt­ning för resor?

Du kan få ersättning för resorna om du har fyllt 18 år och

  • har sökt asyl i Sverige och ditt ärende ska prövas här
  • väntar på ditt första beslut i ärendet om uppehållstillstånd
  • har fått uppehållstillstånd i Sverige men fortfarande bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder.

Om du har en inkomst eller om du går i gymnasiet kan du inte få ersättning för resor till tidiga insatser.

För att få ersättning för resor till aktiviteter måste det vara minst tre kilometer mellan din bostad och aktiviteten. Men om du inte kan promenera till aktiviteten, till exempel för att du har en funktionsnedsättning eller måste ta små barn med dig, kan du ändå få ersättning för en kortare resa med kollektivtrafik.

I första hand kan du få ersättning för resor till aktiviteter som ges i samma kommun som du bor i. Därför ska du först leta efter en aktivitet som passar dig i din egen kommun. Om det inte finns tillräckligt med aktiviteter där du bor, kan du i vissa fall få ersättning för resor till en annan kommun. Prata med din mottagningsenhet för att få veta vilka aktiviteter som finns där du bor och vilka resor som du kan få ersättning för.

Ersättningen betalas ut till ditt bankkort, oftast en månad i taget. Om du har frågor om din reseersättning ska du kontakta din mottagningsenhet.

Om du slutar delta i en akti­vitet

Om du slutar delta i en aktivitet kan du inte få ersättning för resor längre. Då ska du meddela den som ordnar aktiviteten och din mottagningsenhet att du har slutat. Den som ordnar aktiviteten får också kontakta mottagningsenheten och meddela att deltagaren har slutat.

Om du är sjuk eller får andra förhinder som gör att du tillfälligt inte kan komma till aktiviteten ska du meddela den som ordnar aktiviteten.

Studera svenska och lär dig mer om samhället på egen hand

På internet finns många program för att lära sig svenska på egen hand.

På www.informationsverige.se hittar du alla länkar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta programmen kräver tillgång till internet. Alla är gratis.

www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns också mycket information om det svenska samhället.

Träna dina grund­läg­gande digi­tala färdig­heter

Digitala jag är en utbildning på internet för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, till exempel i kontakt med olika myndigheter. Utbildningen är gratis och finns på flera språk.

Läs mer på www.digitalajag.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: