هزینه های خدمات بهداشتی

Avgifter för sjukvård – persiska

این مبالغ برای پناهجویانی است که کارت LMA خود را نشان می دهند.


هزینه مراجعه به مرکز درمانی یا بیمارستان

نوع مراجعه

هزینه

ملاقات دکتر در مرکز مراقبتی

50 کرون

ملاقات دکتر بعد از ارجاع*

50 کرون

بعد از ارجاع* ملاقات با دیگر مراقبان غیر از دکتر(مثلا پرستار، فیزیوتراپیست، مشاور

25 کرون

جلوگیری از بارداری و مراقبت های اولیه بارداری، حاملگی و زایمان

رایگان

مراقبت های حفاظتی در صورت وجود بیماری واگیر در شما

رایگان

ارجاع* یک نوع نامه نگاری/ارتباط است، دکتر در صورت لزوم انجام ارزیابی، آزمایشات یا درمان خاص، بیمار خود را به کلینیک مراقبتی دیگر انتقال می دهد. ارجاع شامل اطلاعات پزشکی درباره علائم بیماری شما، احساس شما و بیماری ها و صدمات قبلی می شود. سپس آن کلینیک مراقبتی که شما به آن ارجاع شده اید برای انجام آزمایش با شما تماس می گیرد.

مراقبت های بیمارستانی حاد

مخارج ویزیت بیمارستان در نقط مختلف کشور متفاوت است. شما می توانید از هزینه های کنونی در وب سایت شورای ناحیه ای/منطقه ای یا از طریق راهنمای 1177 مطلع شوید.

هزینه خدمات اورژانسی دندانپزشکی

نوع مراجعه

هزینه

مراجعه به مرکز خدماتی دندان پزشکی ملی یا دندان پزشک دیگری که این خدمات مشخص کرده

50 کرون

مراجعه به دندان پزشک خصوصی که خدمات دندان پزشکی ملی تایید نکرده

هزینه ی تعیین شده توسط دندانپزشک

هزینه ویزیت درمانی خود را بدین صورت می پردازید

همیشه از ارائه دهنده خدمات درمانی، یعنی مرکز درمانی، بیمارستان یا خدمات عمومی دندانپزشکی، در مورد نحوه پرداخت هزینه ویزیت دررابطه با دریافت کمک های درمانی بپرسید. شما برای ویزیت خود به روش های مختلف پرداخت می کنید که به شهری که در آن زندگی می کنید بستگی دارد. برخی از ارائه دهندگان خدمات درمانی از طریق کارت بانکی ویا نقدی میگیرند در حالی که دیگران فاکتور را برای شما ارسال می کنند. اگر ارائه دهنده خدمات درمانی فقط اجازه پرداخت صورتحساب را بدهد، می توانید بپرسید که آیا می توانید برگردید و آن را درمحل پرداخت کنید، چرا که پناهجویان برای پرداخت قبض های پرداختی خود امکانات محدودی دارند.

داروها

برای بیشتر داروهایی که با نسخه می خرید مبلغ 50 کرون پرداخت خواهید کرد. گاهی اوقات داروهای نسخه ای دیگری هم وجود دارند که گرانتر از 50 کرون هستند. بیشتر داروهایی که برای افراد زیر 18 سال تجویز می شود، رایگان است.

حمل و نقل بیمار

برای خدمات حمل و نقل بیمار بیشتر از 40 کرون پرداخت نخواهید کرد.

کمک مالی از طرف هیات مهاجرت

شما می توانید برای مخارج پزشکی خود و داروهایی که با نسخه خریداری کرده اید، از هیات مهاجرت درخواست کمک مالی ویژه کنید.

اگر هزینه های شما بیش از 400 کرون شود

اگر در طول 6 ماه بیش از 400 کرون برای مراجعه به دکتر، حمل و نقل بیمار، داروهای تجویز شده و دیگر مراقبتهای پزشکی (مانند فیزیوتراپی) هزینه کرده اید، می توانید درخواست کمک مالی ویژه کنید. هیات مهاجرت قادر است برای مخارج بالای 400 کرون، به شما کمک مالی کند. برای گرفتن پول موظف به ارائه ی رسید هستید تا اثبات کنید مبالغ را برای خدمات(نه دستمزد) پرداخت کرده اید. در خصوص رسید داروها، شما موظفید آن قسمتی از دفترچه ی نسخه را ارائه دهید که نام شما در آن ذکر شده است.

اگر با دکتر متخصص بدون داشتن معرفینامه از دکتر درمانگاه ملاقات کنید بایستی هزینه بالاتری پرداخت کنید. این پول در تأمین حداکثر هزینه ها، بعبارت دیگر سقف 400 کرون محاسبه نمی شود.

مراقبت های بهداشتی حساس و داروها

هزینه های مراقبتهای بهداشتی حساس شامل آن 400 کرون مذکور نمی شود، اما می توانید برای شرایطی که هزینه بالای 50 کرون باشد، درخواست کمک مالی ویژه کنید. همین قانون برای خدمات دندان پزشکی حساس هم وجود دارد، البته تا زمانی که در شرایط نیاز شما مرکز خدمات دندان پزشکی ملی باز نباشد یا وقت ویزیت فوری وجود نداشته باشد.

بعد از مراجعه به دکتر، رسید مربوطه را در اولین فرصتی که قادر هستید به هیات مهاجرت ببرید و درخواست کمک مالی ویژه کنید.

همچنین می توانید برای داروهای تجویز شده که هزینه ی بیش از 50 کرون دارند، تقاضای کمک مالی کنید.

اگر جواب منفی گرفته اید

اگر بخاطر گرفتن جواب منفی یا ترک خاک که دیگر قابل شکایت نباشد از حق دریافت کمک مالی از اداره مهاجرت محروم شده باشید بایستی کارت اِل.اِم.آ خود را تحویل دهید و دیگر نمی توانید بابت دارو یا ملاقات با دکتر پولی دریافت کنید.

Last updated: