کودکان پناهجو

Barn i asylprocessen – persiska

حقوق کودکان در طول روند پناهندگی با حقوق بزرگسالان تفاوت دارد. ما در اینجا اطلاعاتی را در مورد حقوق و فرصتهای حمایتی کودکان، و مرور پناهندگی و مسائل عملی آنها جمع آوری کرده​ایم.

سوئد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضاء کرده است. این کنوانسیون حقوق تمام کودکان را اعلام می​کند. این حقوق برای تمام کودکان ساکن سوئد اعم از شهروند، ساکن موقت یا پناهجو لازم الاجرا است.

شما در سوئد تا 18 سالگی کودک به حساب می​آیید. اکثر کودکان پناهجو به​همراه یک یا هر دو والد خود به اینجا آمده اند. البته کودکان بسیاری نیز بدون والدین یا قیم به سوئد می​آیند؛ این افراد صغير بدون همراه به حمایت ویژه نیاز دارند.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق افراد صغير بدون همراه (به انگلیسی)

کودکان پناهجو حق دارند حرف​های خود را بزنند

بر اساس قانون سوئد، اداره امور مهاجرت باید بهترین منافع کودک را در نظر بگیرد. همه کودکان حق دارند نظرات خود را بگویند و به حرف آنها گوش داده خواهد شد. دلایل پناهجویی کودک جداگانه بررسی می​شود، چون ممکن است سوای والدین خود دلایل دیگری برای پناهجویی داشته باشد. بعد از بررسی دلایل پناهجویی کودک، هیئت مهاجرت مسئول باید تحقیق را تا حد ممکن با سن، سلامتی و بلوغ کودک مطابقت دهد. کودکان حق دارند در طول تحقیق و بررسی یک همراه بزرگسال داشته باشند. این همراه می​تواند یکی از والدین یا قیم قانونی دیگر، یک فرد امین و یا وکيل تسخیری باشد.

تمام کودکان حق دارند به کودکستان​ و مدرسه بروند

تمام کودکان و نوجوانان پناهجو مثل سایر کودکان ساکن سوئد حق دارند به کودکستان ​و مدرسه بروند. شهرداری محل زندگی این کودکان باید این امکان را برای آنها فراهم کند که آنها نیز با شرایط یکسانی همچون سایر کودکان و نوجوان آن حوزه شهری به مدرسه بروند. این امر به کودکستان، مدرسه اجباری و دبيرستان مربوط می​شود. پناهندگان نوجوان برای اینکه بتوانند به دوره دوم دبیرستان بروند، باید قبل از 18 سالگی تحصیلات خود را آغاز کنند.

اداره امور مهاجرت اجازه ندارد بدون رضایت والدین اطلاعاتی را در مورد کودکان پناهجو به شهرداری بدهد. شما می​توانید موافقت خود را به اداره امور مهاجرت اعلام کنید تا اطلاعات مربوط به نام فرزند، تاریخ تولد، زبان مادری، کشور اصلی و شماره پرونده فرزندتان را به شهرداری بدهد. همچنین می​توانید خودتان با شهرداری تماس بگیرید و به آنها بگویید که دوست دارید فرزندتان به مدرسه یا کودکستان برود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدرسه

تمام کودکان حق دارند از خدمات پزشکی بهره برند

حق کودکان پناهجو در زمینه استفاده از خدمات پزشکی و دندانپزشکی مثل سایر کودکان ساکن سوئد می​باشد. خدمات دندانپزشکی برای کودکان زیر 18 سال رایگان است. خدمات پزشکی نیز در بیشتر شوراهای استان یا مناطق برای کودکان رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شورای استان یا منطقه محل سکونت خودتان تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر در مورد خدمات پزشکی در شورای استان یا منطقه شما در وب سایت ذیل موجود است www.1177.se External link, opens in new window.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات بهداشتی و پزشکی برای پناهجویان

کودکان حق دارند دوباره به خانوادهایشان ملحق شوند

بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل، کودکان حق دارند در کنار  خانواده​های خود زندگی کنند. مسئولان سوئدی نیز به همین دلیل سعی دارند والدین یا سایر قیم​های افراد صغیر بدون همراه را پیدا کنند. جستجوی خویشاوندان ادامه می​یابد و همزمان اداره امور مهاجرت نیز درخواست پناهندگی کودک را بررسی می​کند. هدف اولیه این است که اعضای خانواده در کشور اصلی خودشان پیوند مجدد داشته باشند. اگر خویشاوندان کودک در کشور دیگری امنیت داشته باشند، پیوند مجدد در آنجا صورت می​گیرد. اگر برای پیوند مجدد گزینه دیگری موجود نباشد، و کودک به عنوان پناهنده، اجازه اقامت سوئد را دریافت کرده باشد، اعضای خانواده کودک می​توانند اجازه اقامت سوئد را دریافت کنند.

کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیتی که به کودک اجازه اعطاء نشده و باید برگردد

اطلاعات بیشتر در مورد حقوق کودک

تمام مسئولان سوئدی باید بهترین منافع کودک را در تصمیم گیری خود لحاظ کنند و یک کمیسیون خاص متشکل از چندین مسئول از حقوق کودکان محافظت می​کنند. بخش خدمات ​اجتماعى ​شهرداری محل سکونت کودک مسئول مراقبت از کودک است، البته به این شرط که والدین قادر به انجام این کار نباشند یا به کودک آسیب بزنند. گاهی اوقات پلیس کودک آزار دیده را در حبس​حفاظتی قرار می​دهد. برای مثال کتک زدن کودکان یا ختنه کردن دختران مجاز نیست. همچنین کودکان زیر 18 سال اجازه ندارند ازدواج کنند.

اطلاعات بیشتر

کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوع حمایت موجود برای کودکان آزار دیده یا کودکانی که به صورتهای دیگر زندگی بدی دارند External link, opens in new window. 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنوانسیون حقوق کودک (به انگلیسی) External link, opens in new window.

اطلاعاتی در مورد کودکانی که به تازگی به سوئد رسیدهاند و درخواست پناهندگی دادهاند (به انگلیسی)

اگر قصد دارید در مورد پناهندگی و ارائه درخواست پناهندگی یا کمک به بزرگسالان در توضیح روند پناهندگی به کودکان بیشتر بدانید، این صفحات برای شما مفید خواهد بود.

اطلاعات مفید برای پناهجویانی که از شخصی ساکن سوئد فرزند به دنیا آورده اند یا در انتظار فرزند هستند

Last updated: