Om du har eller väntar barn med någon i Sverige

Om du har ett barn som är svensk medborgare eller som har tillstånd att bo i Sverige kan du i vissa fall få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till barnet utan att behöva lämna Sverige.

I vanliga fall ska den som vill leva tillsammans med en familjemedlem i Sverige ansöka om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat i sitt hemland, eller i ett annat land där han eller hon har tillstånd att bo. Tillståndet ska vara klart före resan till Sverige.

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem i Sverige

Söka till­stånd utan att lämna Sverige

Du som har ansökt om asyl och har barn eller väntar barn med en person som bor i Sverige, kan i vissa fall få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det gäller dig som har ett barn som har uppehållstillstånd eller som är svensk medborgare, och dig som väntar barn med en person som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. 

Om du behöver stanna i Sverige för att inte skiljas från ditt barn ska du berätta för Migrationsverket om din familjesituation. Skriv ett brev där du berättar om ditt barn, eller ditt ofödda barn. Skriv varför du inte kan skiljas från ditt barn för att ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland, och skicka med intyg om släktskapet eller graviditeten. Fyll också i och skicka med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nummer 160011.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 (på svenska) Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for residence permit to settle in Sweden, form 161011 (på engelska) Pdf, 869.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan berätta för Migrationsverket om din familjesituation vid vilken tidpunkt som helst när du är i Sverige, oavsett om barnet är fött än eller inte, och oavsett om du har en ansökan hos Migrationsverket eller migrationsdomstol.

Läs om hur du ska göra om du har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, men du vill stanna i Sverige på grund av anknytning till ditt barn

Sidan senast uppdaterad: