تقاضای گذرنامه خارجیان

Ansök om främlingspass – persiska

شمایی که فاقد گذرنامه هستید، و امکان تهیه یک گذرنامه را ندارید، می توانید در برخی موارد یک گذرنامه خارجیان از اداره مهاجرت دریافت کنید. اگر شهروند سوئد شده‌اید باید برای دریافت گذرنامه سوئدی به اداره پلیس مراجعه نمایید.

Ett främlingspass

شرایط دریافت گذرنامه خارجیان

برای دریافت یک گذرنامه خارجیان می بایست:

 • بواسطه نیاز به حمایت در برابر مقامات کشور موطن خود در سوئد دارای اجازه اقامت باشید و به همین دلیل امکان مراجعه جهت درخواست گذرنامه را نداشته باشید، یا اینکه در برخی موارد اهل کشوری باشید که سوئد گذرنامه آن را به رسمیت نمی شناسد.

شما نمی توانید یک گذرنامه خارجیان دریافت کنید اگر:

 • شهروند سوئد یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا/ جامعه اقتصادی اروپا باشید
 • اجازه اقامت شما بر اساس نیاز به حمایت به دلایلی صادر شده که ارتباطی به مقامات کشور موطن تان ندارد (برای مثال مسائل شرافتی، فجایع طبیعی و یا وضعیت عمومی کشور). در این صورت باید با مقامات کشور موطن خود تماس گرفته و یک گذرنامه دریافت کنید.
 • دارای مدرک دیگری هستید که بمانند گذرنامه بوده و امکان سفر با آن وجود دارد.
 • در کشور موطن خود به سر می برید.

اداره مهاجرت ارزیابی خود را بر اساس دلایلی که در پرونده تان وجود دارد استوار می کند و هر درخواستی را به صورت فردی مورد بررسی قرار می دهد. این که تهیه گذرنامه از کشور موطن سخت، پر دردسر و یا گران است دلیل کافی برای دریافت یک گذرنامه خارجیان نیست.

شرایط استفاده از خدمات الکترونیک

برای استفاده از خدمات الکترونیک باید دارای شرایط زیر باشید

 • در سوئد ساکن و ثبت شده باشید
 • دارای یک بانک-آیدی باشید
 • امکان پرداخت هزینه را با کارت حساب یا کارت پرداختی داشته باشید
 • یک کپی از کارت شناسایی سوئدی
 • یک کپی از گذرنامه خارجیان قبلی احتمالی که برای شما صادر شده (کپی از صفحه اطلاعات ·شخصی و همه صفحاتی که مهر خورده است) و یا شکایت به پلیس که در ان نوشته شده که گذرنامه خارجیان خود را گم کرده‌اید.

مطالب بیشتری پیرامون نحوه ضمیمه کردن یک کپی از گذرنامه به درخواست خود، مطالعه نمایید (په انګلیسي ژبه)

مطالب بیشتری پیرامون درخواست گذرنامه خارجیان برای کودک زیر عنوان Barn under 18 مطالعه نمایید.

اگر قبلا هویت خود را احراز نکرده اید می توانید یک کپی از گذرنامه کشورتان و یا مدارک دیگری که هویتتان را ثابت کند (اگر گذرنامه ندارید) ضمیمه کنید. برای مثال کارت شناسایی، مدرک تولد یا دفترچه خدمت نظامی.

این امر را مد نظر قرار دهید که اگر مدارکی که ما نیاز داریم را همراه با درخواست خود ارسال نکنید ممکن است صدور تصمیم برای شما مدت طولانی‌تری را دربربگیرد.

از طریق خدمات الکترونیکی وقت رزرو نمایید

قبل از ارسال درخواست خود از طریق خدمات الکترونیکی، وقتی برای انگشت نگاری و عکسبرداری رزرو نمایید. رزرو وقت بعنوان بخشی از خدمات الکترونیکی ارائه می‌گردد.

اطلاعات مربوط به نحوه لغو یا تغییر وقتی که از طریق خدمات الکترونیکی رزرو نموده‌اید را در ایمیلی که بعنوان تایید رزرو وقت دریافت می‌کنید، می‌یابید.

کودکان زیر ۱۸ سال

کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند راسا تقاضای گذرنامه خارجیان کنند. این سرپرست و یا قیم کودک است که برای وی تقاضای گذرنامه خارجیان می کند.

اگر فرزند شما دو سرپرست دارد و شما با استفاده از خدمات الکترونیکی درخواست می‌کنید، باید فرم رضایت جهت صدور گذرنامه از سوی اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا مدرک سفر) برای کودک زیر ١٨ سال، 246011، در خدمات الکترونیکی پر شده و ضمیمه شود. هر دو سرپرست باید رضایت خود را از این امر اعلام نموده و أمضاهای آنها باید توسط شهود تایید شده باشد.

موافقت با صدور گذرنامه از سوس اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا گذرنامه پناهندگی) برای کودکان زیر ۱۸ سال، فرم شماره ۲۴۶۰۱۱ (به سوئدی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

اگر به عنوان قیم تقاضا می کنید می بایست مدرک قیمومیت و یک کپی از کارت شناسایی خود را ضمیمه کنید.

کودکی که هیچکدام از والدین خود را در سوئد ندارد می بایست در زمان عکسبرداری و انگشت نگاری قیم خود را به همراه داشته باشد.

اکثر متقاضیان می بایست هزینه ای برای درخواست گذرنامه خارجیان پرداخت کنند.
هزینه را در زمان تسلیم تقاضا با کارت پرداخت می کنید.

اگر امکان پرداخت با کارت را ندارید می توانید هزینه را از طریق حساب بانکی و یا دریافت یک برگه پرداخت در زمان انگشت نگاری و عکسبرداری پرداخت کنید. اداره مهاجرت بررسی تقاضای شما را قبل از پرداخت هزینه آغاز نمی کند.

هزینه های گذرنامه خارجیان (به انگلیسی)

اگر امکان تقاضای گذرنامه خارجیان از طریق وب را ندارید می بایست تقاضای خود را از طریق پر کردن فرم «تقاضای گذرنامه خارجیان، فرم شماره ۱۹۰۰۱» صورت داده و به صورت حضوری به یکی از واحدهای مجوز اداره مهاجرت تسلیم کنید. قبل از مراجعه خود فرم مذکور را پر کنید.

تقاضای گذرنامه خارجیان، فرم شماره ۱۹۱۰۱۱ (به سوئدی) Pdf, 732.6 kB, opens in new window.

Application for alien's passport, form 191011 (به انگلیسی) Pdf, 1.2 MB, opens in new window.

کودکان زیر ۱۸ سال

کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند راسا تقاضای گذرنامه خارجیان کنند. این سرپرست و یا قیم کودک است که برای وی تقاضای گذرنامه خارجیان می کند.

شما بعنوان سرپرست برای کودک زیر ١٨ سال از طریق تسلیم فرم رضایت جهت صدور از سوی اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا مدرک سفر) برای کودک زیر ١٨ سال، 246011، همراه با فرم درخواست کودک، باید این درخواست را تایید نمایید. اگر کودک دو سرپرست دارد، هر دوی آنها باید تایید کنند.

موافقت با صدور گذرنامه از سوس اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا گذرنامه پناهندگی) برای کودکان زیر ۱۸ سال، فرم شماره ۲۴۶۰۱۱ (به سوئدی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

کودکی که هیچکدام از والدین خود را در سوئد ندارد می بایست در زمان عکسبرداری و انگشت نگاری قیم خود را به همراه داشته باشد. قیم کودک می بایست مدرک قیمومیت و کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشد.

رزرو وقت

قبل از این که برای تسلیم تقاضای خود به اداره مهاجرت مراجعه کنید می بایست وقت رزرو کتید. شما می بایست برای هر فردی که مایل به تسلیم تقاضای گذرنامه خارجیان است یک وقت جداگانه رزرو کنید، و هر فردی می بایست فرم تقاضای شخصی خودش را تحویل بدهد.

برای تسلیم تقاضای خود وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

تسلیم تقاضایتان

در زمان تسلیم تقاضا می بایست موارد زیر را به همراه داشته بشید

 • کارت شناسایی سوئدی شما
 • فرم تقاضا، تکمیل شده و امضاء شده (یک فرم جداگانه برای هر فرد)
 • یک کپی از گذرنامه خارجیان چنانچه قبلا برایتان صادر شده باشد و یا یک گزارش پلیس که در آن درج شده باشد گذرنامه خارجیان خود را گم کرده اید.
 • موافقت والدین یا سرپرست در مورد تقاضای کودکان زیر ۱۸ سال ( فرم «موافقت با صدور گذرنامه از سوی اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا گذرنامه پناهندگی) برای کودکان زیر ۱۸ سال، فرم شماره ۲۴۶۰۱۱»

اگر قبلا هویت خود را احراز نکرده اید می توانید یک کپی از گذرنامه کشورتان و یا مدارک دیگری که هویتتان را ثابت کند (اگر گذرنامه ندارید) ضمیمه کنید. برای مثال کارت شناسایی، مدرک تولد یا دفترچه خدمت نظامی.

اگر دارای یک گذرنامه ملی و یا یک گذرنامه خارجیان قدیمی هستید می بایست آن ها را به اداره مهاجرت تحویل بدهید. برخی اوقات مسئول پرونده می پذیرد که کپی گذرنامه خود را در هنگام تقاضا تسلیم کنید، اما در این صورت وقتی زمان رسیدگی به پرونده تان برسد و یا در زمان دریافت گدذرنامه جدید از شما خواسته خواهد شد که اصل گذرنامه قدیمی خود را تحویل دهید.

اداره مهاجرت در زمان تسلیم تقاضا از شما عکسبرداری و انگشت نگاری می کند. عکس شما، اثر انگشت شما و اطلاعات فردی شما در یک چیپ کامپیوتری در گذرنامه خارجیان ذخیره میشود. این اطلاعات در نزد اداره مهاجرت ذخیره نمی شود، بلکه تنها در چیپ گذرنامه ذخیره می شود. کودکان زیر شش سال نیازی به دادن اثر انگشت ندارند.

اکثر متقاضیان می بایست هزینه ای برای درخواست گذرنامه خارجیان پرداخت کنند.
هزینه را با کارت در زمان تسلیم تقاضا در اداره مهاجرت پرداخت می کنید. شما همچنین می توانید یک برگه پرداخت دریافت کرده و هزینه را بعدا پرداخت کنید. اداره مهاجرت بررسی تقاضای شما را قبل از پرداخت هزینه آغاز نمی کند.

هزینه های گذرنامه خارجیان (به انگلیسی)

در وب سایت اداره مهاجرت می توانید بخوانید که مدت زمان انتظار برای رسیدگی به درخواست در حال حاضر چه مدت است. چنانچه برای رسیدگی به درخواست نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری از شما باشد زمان رسیدگی ممکن است طولانی تر شود.

هنگامی که اداره مهاجرت به درخواست شما رسیدگی کرد تصمیم آن با پست برای شما ارسال می شود.

مدت انتظار در حال حاضر (به انگلیسی)

تصمیم با پست به منزلتان ارسال می شود. اگر اداره مهاجرت تصمیم گرفته باشد که حق دریافت یک گذرنامه خارجیان را دارید، به شما اطلاع داده خواهد شد که چه زمانی می توانید گذرنامه خارجیان خود را تحویل بگیرید. ممکن است از روزی که تصمیم خود را دریافت کرده اید تا تحویل گرفتن گذرنامه تان در واحد مجوزی که تقاضای گذرنامه کرده اید تا ۱۴ روز طول بکشد.

اگر به درخواست خود پاسخ رد بگیرید

اگر اداره مهاجرت تقاضای شما برای گذرنامه خارجیان را رد کند می توانید از تصمیم شکایت کنید

اگر مایل به شکایت هستید می بایست نامه ای نوشته و در آن بنویسید که مایلید که اداره مهاجرت چه تصمیمی را تغییر بدهد و چرا فکر می کنید که تصمیم اشتباه بوده است. در نامه می بایست اطلاعات فردی خود و شماره پرونده خود را بنویسید و خودتان زیر نامه را امضاء کنید.

اطمینان حاصل کنید که اداره مهاجرت شکایت شما را حداکثر سه هفته پس از آن که تصمیم به دست شما رسیده است دریافت کند.

اگر مایلید فرد دیگری برای شما شکایت کند می بایست به آن فرد یک وکالتنامه کتبی بدهید.

شمایی که یک گذرنامه خارجیان دریافت می کنید می بایست قبل از مراجعه به اداره مهاجرت برای تحویل گرفته گذرنامه خود وقت رزرو کنید. توجه کنید که باید برای هر فردی که می خواهد گذرنامه تحویل بگیرد یک وقت جداگانه رزرو کنید. اگر می خواهید گذرنامه کودکان خود را تحویل بگیرید می بایست برای هر گذرنامه ای که قرار است تحویل داده شود یک وقت جداگانه بگیرید.

شما می بایست گذرنامه خود را در همان واحد مجوز یا دفتر خدمات که تقاضای خود را تسلیم کرده اید تحویل بگیرید، اگر به شما اطلاع داده نشده باشد که می بایست گذرنامه را در نقطه دیگری تحویل بگیرید. اگر مایلید گذرنامه خود را در نقطه دیگری تحویل بگیرید در زمان انگشت نگاری و عکسبرداری با کارمندان صحبت کنید.

گذرنامه خود را می بایست شخصا تحویل بگیرید. سرپرست یا قیم کودکان زیر ۱۸ سال می تواند بدون نیاز به حضور کودک گذرنامه را تحویل بگیرد.

اگر در زمان تسلیم تقاضا در نزد اداره مهاجرت قید شده باشد، کودکان بالای ۱۵ سال می توانند بتنهایی گذرنامه خود را تحویل بگیرند.

در زمان تحویل گرفتن گذرنام خارجیان خود می بایست یک مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید. اگر یک گذرنامه خارجیان صادر شده از قبل دارید چنانچه آن را تحویل نداده باشند می باست در زمان تحویل گرفتن گذرنامه جدید آن را تحویل دهید.

برای تحویل گرفتن گذرنامه خارجیان وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

سفر با گذرنامه خارجیان

گذرنامه خارجیان دارای شرایط مورد نظر اتحادیه اروپا بوده و می توان با آن به همه کشورها سفر کرد. برای برخی کشورها ممکن است نیاز به ویزا داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر قبل از سفر با سفارتخانه کشور مربوطه تماس بگیرید.

اگر به واسطه نیاز به حمایت اجازه اقامت دریافت کرده باشید در گذرنامه خارجیان شما درج خواهد شد که اجازه سفر به موطن خود و یا کشوری که از آن فرار کرده اید را ندارید.

اگر نتوانسته باشید هویت خود را احراز کنید در گذرنامه خارجیان شما درج خواهد شد که هویتتان احراز نشده است، که ممکن است سفر به برخی کشورها را برایتان دشوارتر سازد.

مدت اعتبار گذرنامه

گذرنامه خارجیان (Främlingspass) حداکثر سه سال اعتبار دارد و قابل تمدید نیست. اگر پس از پایان مدت اعتبار به گذرنامه جدید خارجیان نیاز داشته باشید، می توانید برای گذرنامه جدید درخواست دهید.

زمانی که مایل به درخواست یک گذرنامه خارجیان جدید هستید می بایست دوباره عکسبرداری شده و اثر انگشت تحویل بدهید، چون اثر انگشت و عکس شما در نزد اداره مهاجرت ذخیره نشده است، بلکه فقط در یک چیپ کامپیوتری موجود در داخل گذرنامه ذخیره می شود.

اگر گذرنامه تان مفقود شود

اگر گذرنامه خود را گم کنید و یا از شما دزدیده شود می بایست ابتدا مورد آن را به پلیس گزارش کنید. اگر نیاز به یک گذرنامه خارجیان جدید دارید می بایست یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای یک گذرنامه خارجیان جدید می کنید یک کپی از گزارش به پلیس را که در ایستگاه پلیس به شما داده شده و یا از طریق پست برایتان ارسال شده است را به همراه داشته باشید.

حوزه اعتبار محدود شده در صورت مفقود شدن گذرنامه

اگر گذرنامه خارجیان یا فرملینگ خود را گم کرده اید یا مشکوک به سوء استفاده از این گذرنامه هستید، اداره مهاجرت می تواند حوزه اعتبار گذرنامه جدید خارجیان یا فرملینگ را محدود کند. این بدان معناست که گذرنامه خارجیان یا فرملینگ جدید فقط برای سفر به سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ معتبر می باشد. اگر بیش از یک گذرنامه خارجیان یا فرملینگ را گم کرده باشید، نتیجه اش ممکن است این بشود که گذرنامه جدید فقط در سوئد معتبر باشد.

شما که گذرنامه خارجیان یا فرملینگ را به عنوان یک فرد نیازمند پناه جایگزینی دریافت کرده اید تحت تأثیر قوانین محدود کردن حوزه اعتبار قرار نمی گیرید.

Last updated: