Kendisini LGBT-kişi kapsamında tanımlayıp da sığınma başvurusunda bulunanlar için

För dig som är hbtq-person och söker asyl – turkiska

Cinsel yöneliminiz, cinsiyetiniz, cinsiyetinizi ifade şekliniz, cinsel kimliğiniz veya başka bir topluluğa dahiliyet duygunuz nedeniyle sağlam temellere dayalı bir baskı veya eziyet görme korkusuna sahipseniz siyasi mülteci olabilirsiniz ve İsveç’e sığınma hakkınız var demektir. Bu, sığınmacı anlaşması ve AB’nin kurallarında da yer almaktadır.

Sığınma istemi başvurusu ve kurallar

Baskı görmek, hayatınıza veya sağlığınıza yönelik bir tehdit veya şiddet anlamına gelebildiği gibi, yasa ve kuralları veya insanların bakış açısını da içerebilir. Yani, cinsel yöneliminiz nedeni ile ciddi bir aşağılanma ile karşı karşıyasınız demektir. Örneğin bu ceza vermek veya kapsamlı bir ayrımcılık uygulanması nedeni ile okula gidememek, iş seçememek veya sağlık hizmeti alamamak olabilir.

Etnik kökenine, dinine, cinsiyetine ve cinsel yönelimine bakılmaksızın, baskı veya eziyet görmekten korkmadan kendini ifade etme ve politika ile ilgilenme hakkı da, size İsveç’te kalma hakkı tanıyacak diğer durumlardır.

Baskının ülkenizin kurumlarınca uygulanıyor olması veya aileniz ya da başka kişilerce tehdit ediliyor olmanız bir şey değiştirmez. İsveç Göç İdaresi ileride ülkenize geri döndüğünüzde başınıza gelebilecekleri soruşturur, döneceğiniz ülkenin kurumlarının söz konusu baskı tehlikesi karşısında sizi koruyup koruyamayacağını araştırır.

İsveç Göç İdaresi sizi sığınma isteminde bulunan kişi olarak kimlik kartınızdaki adınız, doğum tarihiniz ve yasal cinsiyetiniz ile kaydeder. İsveç yasaları sizi başka bir ad ile kaydetmemize izin vermemektedir. Ancak size hitap edilmesini istediğiniz başka bir ad veya adıl varsa ve bize bildirirseniz bunu not alırız.

İnceleme

İsveç Göç İdaresi sığınma ihtiyacınız olup olmadığına ve İsveç’te oturma izni alıp almayacağınıza karar vereceği zaman, hayatınızın nasıl olduğunu, niye özellikle ülkenize geri dönmekten korktuğunuzu anlayabilmek için, size dair bir inceleme yapacaktır. Sığınma isteminin nedeni cinsel yöneliminiz, cinsiyetinizi ifade şekliniz veya cinsel kimliğiniz ise bunu bize mümkün olduğunca erken bildirmeniz önem taşır.

Nasıl sığınma başvurusu yapacağınız konusunda daha fazla bilgi için lütfen okuyun

İsveç Göç İdaresi, hiç tanımadığınız birisine böyle bilgiler vermenin zor olabileceğini bilmektedir. Hatta bu konuda ilk kez biriyle konuşuyor olabilirsiniz. Kişisel ve özel hissedilenin sınırları da kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yine de bize iltica nedenlerinizin tümü hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeniz önem taşımaktadır. Ne kadar çok ayrıntılı bilgi verirseniz, İsveç Göç İdaresi’nin vereceği karara o kadar iyi bir zemin hazırlanmış olur. Araştırmayı yapan sorumlu kişi cinsel yöneliminiz, cinsiyetinizi ifade şekliniz veya cinsel kimliğinize, bu ve benzeri konularda düşünce ve duygularınıza, ailenizle, arkadaşlarınızla ve içinde yaşadığınız toplumla olan ilişkinize dair sorular sorabilir. Sır saklama yükümlülüğümüz olduğu için bize anlatmış olduklarınızı, sizin işinizle ilgisi olmayan kişilere anlatmayız.

İncelemenizi yapan sorumlu memurun söylediklerinizi anlamadığı kanısındaysanız veya inceleme sorumlusu memurun sormadığı bazı bilgilere sahipseniz bunu en kısa zamanda belirtmeli ya da anlatmalısınız. Başvurunuza yanıt gelene dek beklemeyin.

İltica başvurusu sürecinde kendinizi mümkün olduğunca güvende hissedebilmeniz için çevirmenin, incelemeyi yapan memurun veya sizi temsil edecek kişinin cinsiyetine ilişkin istemde bulunabilirsiniz. Bu isteminizi İsveç Göç İdaresi elinden geldiğince yerine getirmeye çalışacaktır. 18 yaşını doldurduysanız temsilci ve incelemenizi yapan memur ile yanınızda birlikte başvuruda bulunduğunuz başka biri olmadan yalnız olarak görüşürsünüz. Eğer isterseniz veya bildiğiniz size yardımcı olacak böyle biri varsa LGBT kişilerin durumu hakkında özel bilgiye sahip bir temsilci isteyebilirsiniz.

18 yaşını henüz doldur­mamış olanlar

İsveç Göç İdaresi iltica başvurusunda bulunan tüm çocukları dinler ve sığınma ihtiyaçları olup olmadığını araştırır. Bu nedenle ülkenizdeki yaşamınızı ve geri gittiğiniz taktirde başınıza neler gelebileceğini düşündüğünüzü ayrıntıları ile İsveç Göç İdaresi’ne anlatmanız önem taşımaktadır. 18 yaşını doldurmamışsanız ve yanınızda ebeveynleriniz varsa İsveç Göç İdaresi bu kişilere sizinle odada onlar olmadan konuşup konuşamayacağını soracaktır. Anne ve babanız sizinle İsveç’e gelmemişse sizin için tayin edilen vasiniz sizinle yalnız konuşup konuşamayacağımıza karar verir. İncelemeden sorumlu kişi ile anne ve babanız ya da vasiniz yanınızda olmadan konuşmak isterseniz bunu belirtmeniz önem taşır.

Çevirmen

Kelime ve deyimlerin anlamları İsveççe ve kendi dilinizde farklılık gösterebilir. Önemli olan duygularınızı ve deneyimlerinizi tarif etmeniz, korkularınızla bağlantılarını açıklamanızdır.

Çevirmeni anlamıyorsanız veya çevirmenin tarafsızca her söylediğinizi çevirmediği kanısındaysanız, bunu belirtmelisiniz. Çevirmenin her zaman cinsel yönelim, cinsel kimlik veya cinsiyeti ifade şekli gibi kelimeleri tam olarak bilmiyor olabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle sözcüklerin sizin için ne anlama geldiğini çevirmene açıklamanız da önem taşır.

İkamet

İsveç Göç İdaresi’nin konutlarında bir odayı aynı cinsiyete sahip genellikle iki veya daha fazla kişi paylaşır. Sığınma sürecinde bekleyiş, konut açısından zorluklar yaşanmasına neden olabilir ve konutta bazı sorunlar yaşanabilir.

Neye ihtiyacınız olduğunu veya kaldığınız yerde kendinizi güvende hissetmiyorsanız mümkün olan en kısa sürede bunu anlatmanız önem taşır. Konutta, çözmekte yardıma ihtiyaç duyacağınız bir sorun çıkarsa bunu bize bildirmelisiniz. O birimdeki inceleme sorumlusu memur ile veya kayıtlı olduğunuz konutta çalışanlarla konuşun.

Sağlık

Bazı şehirlerde belirli hedef grupları için, örneğin cinsel sağlık ve danışmanlık hizmeti veren klinikler mevcuttur. Hedef gruplara örnek kadınlar, gençler veya LGBT kişiler olabilir. İncelemeden sorumlu memurunuzdan bu konuda daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.

Gönüllü Kuru­luşlar

Sığınma sürecinde danışmanlık hizmeti ve destek almak için her zaman gönüllü kuruluşlarla iletişime geçme hakkına sahipsiniz. Haklarınıza ve olası seçeneklerinize ilişkin ne denli çok bilgi sahibi olursanız, sığınma sürecinde karşınıza çıkan her adıma o denli hazırlıklı olursunuz. RFSL böyle gönüllü bir kuruluş olup LGBT kişilerin hakları içi çalışır, özel destek ve sığınma başvurusunda bulunan LGBT kişiler için sosyal buluşma mekanları sağlar.

RFSL Newcomers [RFSL Yeni gelenler, (RFSL: Homoseksüel, biseksüel, transseksüel kişiler ve queer kişilerin ülke çapında haklarını savunan kuruluşun kısaltması)] External link, opens in new window.

RFSL Ungdom, Newcomers youth External link, opens in new window.

Last updated: