Sığınma talebi başvurusu

Så här ansöker du om asyl – turkiska

İsveç’te sığınma talebinde bulunmak istiyorsanız Göç İdaresi’ne [Migrationsverket] giderek başvurunuzu bizzat elden teslim etmelisiniz. İsveç’e gelmeden önce sığınma talebinde bulunulamaz.

İsveç’e giriş yaparken sınır polisi ile karşılaşırsanız, sığınma talebinde bulunmak istediğinizi söylemelisiniz. Sınır polisine uluslararası hava limanlarında, gemi terminallerinde, tren ve otobüslerin İsveç’e giriş yaptığı kapılarda, pasaport kontrolü sırasında rastlanır. Sınır polisi size bazı sorular sorduktan sonra, sığınma başvurunuzu kabul edecek kurum olan Göç İdaresine teslim eder.

Halihazırda İsveç’te bulunuyorsanız, Göç İdaresi (Migrationsverket) ile kendiniz temasa geçmelisiniz. Göteborg, Malmö ya da Stokholm’da bulunan Göç İdaresi başvuru birimlerinde sığınma talebinde bulunabilirsiniz.

Göç İdaresinin ziyaret adresi (İngilizce)

Göç İdaresi başvuru­nuzu kaydeder

Sığınma başvurusunda bulunurken kim olduğunuzu, neden sığınma isteminde bulunmak istediğinizi ve İsveç’e nasıl geldiğinizi belirtmelisiniz.

Kim olduğu­nuzu anlat­malısınız

Bir pasaport veya başka bir kimlik belgeniz varsa, adınızı, nerede doğduğunuzu ve hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu kanıtlamak için kimliğinizi vermelisiniz. Göç İdaresinin doğru bir karara varabilmesi için kimlik belgelerinizi vermeniz büyük önem taşır.

Kimlik belgelerinizi veremiyorsanız kim olduğunuzu başka şekilde kanıtlamaya çalışmalısınız. Örneğin doğum belgesi, evlilik cüzdanı, askerliğinizi yaptığınıza dair belge veya nikah belgesi ile bunu yapabilirsiniz. Bu tip belgeler kendi başlarına kim olduğunuzu kanıtlamasa da bazen birkaçı bir arada kimlik tespitinde bulunulmasını sağlayabilir.

Kim olduğunuzu neden anlatmanız gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz (İngilizce)

Göç İdaresi, kimlik belgelerinizdeki adınızı ve doğum tarihinizi kullanarak sizi sığınmacı olarak kaydeder. Bunun sonucu olarak da örneğin trans bireyler, ancak doğuşta kendilerine atfedilen ad ve cinsiyetleri ile kaydedilebilir. Maalesef İsveç yasaları sizi başka bir ad altında kaydetmemize izin vermemektedir, ancak başka bir ad veya ön ad ile hitap edilmek isterseniz bunu bize bildirebilirsiniz. Biz de kayıtlara bunu not olarak kaydederiz. Ayrıca özel nedenlerden ötürü çevirmene, temsilciye ihtiyaç duyuyorsanız, işlemlerinizi yapacak kişilerin belli bir cinsiyete sahip olmasını istiyor veya belli cinsiyette diğer sığınmacılar ile aynı odayı paylaşmayı istemiyorsanız bunu da şimdiden belirtmenizde yarar vardır.

Fotoğ­rafınız çekilir, parmak iziniz alınır

Sığınma başvurusunda bulunduğunuz zaman fotoğrafınız çekilir ve parmak iziniz alınır. Fotoğrafınız Göç İdaresinin kayıtlarında ve sığınma başvurusunda bulunduğunuzu gösteren LMA-kartı için kullanılır. Altı yaşını doldurmamış çocukların parmak izi vermeleri gerekmez.

Parmak izi, başka bir Schengen ülkesinde sığınma talebinde bulunup bulunmadığınız, sığınmacı olarak oturma izninizin olup olmadığı veya size karşı herhangi bir yasağın bulunup bulunmadığını anlamak için kullanılır. İsveç’e gelirken başka bir ülkede kaydınızın yapıldığı veya başka bir ülkeden zaten sığınma talep etmiş olduğunuz parmak izi kontrolünde anlaşılırsa, Göç İdaresi sığınma talebinizin incelenmesi ve değerlendirilmesi sorumluluğunun hangi ülkede olduğunu araştıracaktır. Sığınma talebinizden hangi ülkenin sorumlu tutulacağını belirleyen Dublin Yönetmeliğidir.

14 yaşını doldurmamış çocuklar için parmak izi kontrolü yapmıyoruz.

Dublin Yönetmeliğine ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz (İngilizce)

Başvuru görüş­mesi

Fotoğrafınız çekildikten ve parmak izi bıraktıktan sonra durumunuzu araştıracak bir görevli ile görüşürsünüz. Bir çevirmen yardımı ile kim olduğunuz, ülkenizi niye terk ettiğiniz ve neden İsveç’e geldiğiniz gibi konularda biraz daha bilgi verirsiniz. Ayrıca size ailenize ve kendinizi nasıl hissettiğinize dair sorular da yöneltilecektir.

Herhangi bir engelliniz varsa, yani fiziksel, psikolojik veya entelektüel çalışma için sizi elverişsiz kılan bir durum söz konusu ise bunu Göç İdaresine bildirmelisiniz. Engellilik durumunuz, sığınma başvurucusunda bulunurken Göç İdaresi ile iletişiminizi zorlaştırıyorsa yardım istemeye hakkınız vardır. Ayrıca sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bir konut istemeye de hakkınız bulunmaktadır.

Sığınma talebi sonrası işleyen sürece dair, bir sonraki adımın ne olduğu ve ne yapmanız gerektiğine dair size bilgi verilir. Pratik sorunlara ilişkin, örneğin ikametgâh hakkınız, ekonomik yardım, sağlık ve çocuklar için okul gibi konularda da bilgi edinirsiniz.

Kararı beklerken öncelikle amaç kendi geçiminizi kendiniz sağlamanızdır. Herhangi bir geliriniz veya başka bir varlığınız yoksa Göç İdaresine yapacağınız bir başvuruyla ekonomik yardım isteminde bulunabilirsiniz.

Daha ileri bir tarihte sığınma talebi nedeni ile başlatılan incelemeye çağrılırsınız. Burada sizden, niye göç ettiğinize ve geri dönmek zorunda kalırsanız sizi nelerin beklediğine ilişkin daha fazla bilgi vermeniz istenir.

Temelsiz olduğu apaçık başvuru

Sığınma talebi için hiçbir nedeninizin olmadığı açıkça ortada ise, incelemeden sorumlu memur, Göç İdaresinin sığınma talebi için herhangi bir nedene sahip olmadığınızı düşündüğünü ve birkaç haftaya kadar kararın elinize geçeceğini size bildirir. Sığınma talebi için gerekçeden tamamen yoksunsanız, elinize hemen uygulamaya konacak bir geri gönderilme kararı geçecektir.

Hemen uygulamaya konacak geri gönderilme kararının ne anlama geldiğini buradan okuyabilirsiniz (İngilizce)

Başvuru­nuzu yaptıktan sonra

Bir inceleme memuru tüm belgelerinizi, tüm anlattıklarınızı ve parmak izi kontrollerinin sonucunu gözden geçirir. Memur, başvuruda vermiş olduğunuz bilgilere bakarak dilekçenizin ne kadar incelenmesi gerektiğine karar verir. Her başvuru farklı olduğu için her birine harcanan zaman da farklıdır.

İnceleme memuru sürecin devamı için dilekçenizi hazırlar. Örneğin daha başka resmî kurumlardan bilgi edinmek gerekebilir. Başvuru dilekçenize tamamlayıcı belgeler gerekiyorsa bunu inceleme memuru size bildirecektir. Mesela başvuru sırasında herhangi bir kimlik belgesi vermemiş olabilirsiniz.

Sığınma talebi ince­le­me­sini bekleyin

Sığınma başvurunuz İsveç’te incelenecekse, Göç İdaresi sığınma hakkınız olup olmadığını araştırırken İsveç’te kalacaksınız.

Sığınma talebi nedeni ile başlatılan incelemeye çağrılma uzun zaman alabilir. Çağrıldığınız zaman neden İsveç’te sığınma talebinde bulunduğunuz, ülkenize geri gönderilirseniz size neler olabileceği gibi konularda daha fazla bilgi verirsiniz. Bekleme süresi kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir.

Karara varılmadan önce bir çok görüşmeye çağrılabilirsiniz. Göç İdaresinin size verdiği randevulara uyun. Yeniden randevu almak zor olabilir. Size yeni bir randevu vermemiz gerekirse, zaman yetersizliği nedeni ile hakkınızda verilecek karar için uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Adres bildi­rimi

Taşındığınız taktirde yeni adresinizi Göç İdaresine bildirmelisiniz ki başvurunuzun incelenmesine veya randevu zamanı ayarlamaya sıra geldiği zaman size ulaşabilelim. Göç İdaresinden gönderilen herhangi bir açıklamayı kaçırmamak için mektuplarınızı düzenli olarak okuyun.

İznin uzatıl­ması

Zaman sınırlı bir oturma izniniz varsa ve İsveç’te kalmak istiyorsanız, oturma izninizin süresi dolmadan uzatma başvurusunda bulunmanız gerekir. Sığınma istemi için gerekli koşullar hala mevcutsa oturma izniniz uzatılabilir. İsveç’te kalmak için daha başka nedenlerden ötürü de oturma izni alabilirsiniz.

Oturma izninizi uzatmak için ne yapacağınıza dair buradan bilgi edinebilirsiniz (İngilizce)

Last updated: