Göçmen Dairesi

Migrationsverket – turkiska

İsveç’te oturmak, İsveç’i ziyaret etmek, baskı nedeni ile İsveç’e iltica etmek veya İsveç vatandaşı olmak isteyenlerin başvurularını kabul ederek değerlendiren kurumun adı Göçmen Dairesidir.

Bu dilde elimizde çok fazla bilgi mevcut değildir. Daha fazla bilgiyi İngilizce veya İsveççe ağ sayfalarımızdan edinebilirsiniz.