Mer information och stöd

Här hittar du tips på organisationer som kan ge dig stöd och länkar där du kan lära dig mer om Sverige.

Bris, Barnens rätt i samhället, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en organisation som arbetar för barns rättigheter. Du kan kontakta Bris om du behöver en vuxen att prata med.

Ring Bris stödtelefon för unga: 116 111.

Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en organisation som arbetar för barns rättigheter.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en organisation som arbetar med att skydda och hjälpa människor som behöver det. Röda korset kan hjälpa dig att hitta dina släktingar.

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en myndighet som ser till att andra svenska myndigheter följer barnkonventionen. Här kan du lära dig mer om dina rättigheter.

Youmo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är din ungdomsmottagning på webben. Här kan du läsa om sex, hälsa och relationer på flera olika språk.

RFSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queers och intersexpersoners rättigheter. RFSL Newcomers arbetar med asylsökande och nyanlända.

Kärleken är fri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Information finns på flera språk. Du kan också ringa 020‑50 50 50. De ordnar tolk inom några minuter.

Information till barn om barnäktenskap och vad som gäller i Sverige har tagits fram av Socialstyrelsen.

Min rätt – Din roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktar sig till dig som är ensamkommande barn, din gode man och andra aktörer som alla har olika roller för att hjälpa dig. Här kan du få mer information om de olika rollerna och vilka rättigheter du har. Du kan till exempel se korta filmer om vad en god man ska hjälpa dig med.

Filmerna Vad händer nu? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är för dig som är ensamkommande barn i Sverige och som bor på ett boende eller i familjehem. I filmerna får du veta vad som kommer att hända den första tiden i Sverige, vilka personer du kan möta och hur asylprocessen går till. Du kan se filmerna ensam eller tillsammans med en vuxen. Filmerna finns på flera språk.

Information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en portal för nyanlända i Sverige. Här kan du få information om hur det svenska samhället fungerar när det gäller exempelvis bostad, utbildning och sjukvård.

Lära svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en sida från Information Sverige om hur du kan lära dig svenska på egen hand.

I appen ”Migrationsverket Stories” får du veta hur det går till att söka asyl och vilka rättigheter asylsökande barn har i Sverige. Du kan välja om du vill lyssna på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska eller albanska. Appen finns för både iPhone och Android och passar barn i åldrarna sju till elva år.

Sidan senast uppdaterad: