För dig som söker asyl med förälder eller annan vård­nads­ha­vare

Den här informationen är till för dig som har kommit till Sverige tillsammans med din familj för att söka asyl. Att söka asyl betyder att man kommer till ett nytt land och ber om skydd undan krig eller förföljelse.

Här beskriver vi vilka steg man går igenom som asylsökande, hur Migrationsverket bestämmer vem som har rätt till asyl, och vilket stöd du och din familj har rätt till medan ni väntar på ett beslut.

Informationen kan läsas på olika sätt. Du kan antingen läsa allt från första till sista sidan för att få kunskap om vad som händer när du söker asyl. Eller så kan du läsa det avsnitt som känns viktigast för dig just nu.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: