Myndigheter och människor du möter

Du kommer att träffa många olika vuxna som har ansvar för olika saker som påverkar dig och din familj.

Migra­tions­verket

Migrationsverket ansvarar för att bestämma om du och din familj ska få stanna i Sverige. Om ni inte har någonstans att bo får ni en tillfällig bostad som Migrationsverket ansvarar för medan ni väntar på ett beslut. Om ni inte har några egna pengar får ni hjälp av Migrationsverket, så att dina föräldrar kan köpa mat och kläder.

Du kommer att besöka Migrationsverket flera gånger tillsammans med dina föräldrar, och ni kommer att träffa olika personer som jobbar där.

Kommunen

Kommunen ansvarar för att du får gå i skolan, och att små barn får vara på förskolan när deras föräldrar jobbar. I skolan jobbar många vuxna som du kan prata med om du har frågor om hur något fungerar i Sverige.

I kommunen finns något som heter socialtjänsten. Socialtjänsten hjälper barn som inte känner sig trygga hemma eller som inte har en vuxen som kan ta hand om dem.

Tolk

För att du, din familj, och personalen på Migrationsverket ska kunna förstå varandra kommer en tolk att översätta det ni säger. Tolken kan prata både svenska och det språk som ni talar. Antingen sitter tolken i samma rum som ni, eller så är hen med på telefon eller video. Tolken ska översätta allt som sägs i rummet, och inte säga något mer.

Det är viktigt att du och tolken förstår varandra och att du vågar berätta allt när tolken är med. Om du inte förstår tolken måste du berätta det. Berätta också om du och tolken är släkt eller känner varandra på något annat sätt. Om du helst vill ha en man eller kvinna som tolk ska du eller dina föräldrar berätta det i förväg.

Du och din familj har rätt till tolk när ni ska på viktiga möten. Det kan vara när ni träffar Migrationsverket eller någon som jobbar på kommunen, när ni ska till doktorn eller när dina föräldrar ska prata med dina lärare. Barn lär sig ofta svenska fortare än vuxna, men du ska aldrig behöva vara tolk åt dina föräldrar. Det är inte ditt ansvar att översätta när vuxna pratar.

Offent­ligt biträde

Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar och som hjälper dig och din familj med er ansökan om asyl. Det är Migrationsverket som bestämmer vem som ska vara ert offentliga biträde, men hen arbetar inte för Migrationsverket. Om Migrationsverket har bestämt att ni ska få ett offentligt biträde behöver ni inte betala för det. Om dina föräldrar vill ha en särskild person som offentligt biträde kan de säga det till Migrationsverket.

Tyst­nads­plikt

Alla som jobbar på Migrationsverket har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta vad de vet om dig och din familj för vem som helst. Det är bara dina föräldrar och de som jobbar med din ansökan som har rätt att veta vad du har sagt.

Tolken och det offentliga biträdet har också tystnadsplikt, liksom personal på kommunen och inom sjukvården eller skolan.

Alla som har tystnadsplikt får bryta tystnadsplikten så att de kan prata med någon annan ansvarig vuxen om de tror att du är i fara på något sätt.

Dina föräldrar har inte tystnadsplikt, eftersom det är deras ansvar att prata med andra vuxna om dig.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: