Beslut

Migrationsverket beslutar om ni ska få asyl i Sverige genom att titta på allt som ni har berättat och visat, och vad vi vet om situationen i ert hemland. Sedan jämförs det med vad lagen säger om vem som ska få asyl i Sverige.

När Migrationsverket har beslutat om ni ska få asyl, kallas din familj till ett möte. På mötet förklarar handläggaren beslutet och vad som händer sedan. Asylbeslutet är skrivet på svenska, men en handläggare på mottagningsenheten förklarar med hjälp av en tolk vad det betyder.

Handläggaren som berättar för er om beslutet är kanske inte samma person som intervjuade er och fattade beslutet. Det är alltid två personer som fattar beslutet tillsammans. Det är för att vi ska vara säkra på att det blir rätt beslut. Handläggarna på Migrationsverket får inte bestämma som de själva tycker, utan måste följa lagen.

Ja eller nej

Om ni får ja på er ansökan om asyl får ni uppehållstillstånd och har rätt att stanna i Sverige.

Om ni får nej på er ansökan om asyl kallas det att ni får avslag på er ansökan.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: