Om ni får avslag på er ansökan

Avslag betyder att ni har fått NEJ på er ansökan om asyl. Ni får inte stanna i Sverige.

Du och dina föräldrar får komma till ett möte där personalen hjälper er att förstå vad som står i beslutet. Om du och dina föräldrar vill, får du vara med vid samtalet.

Ett avslag på er ansökan betyder att Migrationsverket bedömer att ni inte har tillräckligt med skäl för att få asyl i Sverige och att ni måste åka hem. Migrationsverket kommer att hjälpa dina föräldrar att planera för hur ni ska resa hem igen.

Över­klaga

Om ni inte håller med om beslutet kan dina föräldrar överklaga. Det betyder att de skriver ett brev till Migrationsverket där de berättar varför ni tycker att beslutet är fel och att ni vill att domstolen ska ändra på beslutet. Om ni har ett offentligt biträde kan hen hjälpa er att skriva ett överklagande.

Om migrationsdomstolen håller med er ändrar Migrationsverket beslutet och ni får stanna. Om migrationsdomstolen avslår ert överklagande betyder det att de tycker att Migrationsverkets beslut är rätt. Då kan ni överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolen är en domstol som bara prövar vissa speciella ärenden där det är otydligt hur lagen ska tolkas. Om Migrationsöverdomstolen beslutar att inte pröva ert ärende betyder det att ni inte kan överklaga mer och att Migrationsverkets beslut börjar gälla. Det heter att beslutet ”får laga kraft”.

Man kan när som helst ändra sig och ta tillbaka ett överklagande och i stället bestämma sig för att åka hem. Då kan man få hjälp av Migrationsverket att resa tillbaka.

Åter­vända

Oavsett om dina föräldrar överklagar beslutet eller inte, måste ni förbereda er för att resa tillbaka. Dina föräldrar får komma till flera möten med Migrationsverket för att prata om vad som behöver göras för att ni ska kunna återvända. Om du och dina föräldrar vill kan du vara med.

Dina föräldrar är ansvariga för att ni ska lämna Sverige, inom den tid som står skriven i beslutet. Om ni inte reser inom den tiden finns det en risk att ni får ett återreseförbud. Det betyder att ni inte får resa in i Europa eller Sverige på en viss tid.

Om dina föräldrar accepterar beslutet och samarbetar med Migrationsverket kan de få hjälp att till exempel boka biljetter eller ordna praktiska frågor kring resan. Ni har också rätt till hjälp med pengar och boende fram tills det är dags att åka.

Om ni inte följer beslutet

Migrationsverket kan bara hjälpa er att återvända om dina föräldrar själva går med på att resa tillbaka till hemlandet. Om ni inte kommer när Migrationsverket kallar er till möten, eller om ni visar att ni inte tänker samarbeta lämnar Migrationsverket ert ärende till polisen.

Om ert ärende lämnas över till polisen är det polisen som ska se till att ni följer Migrationsverkets och domstolens beslut, alltså att ni ska lämna Sverige.

Nya händelser efter avslag

Ibland kan det hända något efter beslutet som gör att ni inte kan lämna Sverige. Det kan till exempel hända att någon i familjen blir för sjuk för att resa, eller att det kommer fram nya asylskäl eller nya bevis för era asylskäl som Migrationsverket inte kände till när vi fattade beslutet. Om det händer ska dina föräldrar skriva till Migrationsverket och berätta om vad som har hänt. Då bestämmer Migrationsverket om de nya skälen är tillräckliga för att stoppa utvisningen.

Ibland kan utvisningen stoppas tillfälligt så att Migrationsverket får tid att utreda den nya händelsen. Ett tillfälligt stopp kallas inhibition.

I väntan på att resa hem

Du har rätt att gå i skolan och få sjukvård så länge du är kvar i Sverige, även om Migrationsverket har lämnat över ert ärende till polisen.

När du ska lämna Sverige är det bra att du får med dig

  • intyg att du har gått i skolan
  • eventuella betyg från skolan
  • vaccinationsintyg
  • postadresser, mejladresser och telefonnummer till dem som du vill fortsätta ha kontakt med.
EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: