Att ansöka om asyl

För att söka asyl måste hela familjen komma till Migrationsverket. På det första mötet kommer personalen att ställa många frågor till dig och din familj för att kunna skriva in er i Migrationsverkets datasystem.

Väntan på asylut­red­ning

Nästa steg i asylprocessen är att du och din familj ska komma på en asylutredning, en längre intervju där ni får berätta mer om varför ni vill ha asyl i Sverige. Hur länge man får vänta på en asylutredning kan vara olika för olika personer.

Medan ni väntar på beslut kommer ni att ha kontakt med en mottagningsenhet. Personalen på mottagningsenheten arbetar bland annat med att bestämma om ni har rätt till ekonomiskt stöd, berätta om ni har fått beslut, och ge er stöd om Migrationsverket bestämmer att ni inte får stanna i Sverige.

Om ni bor i en av Migrationsverkets bostäder får ni också träffa mottagningsenhetens boendepersonal. De berättar om regler och ger praktisk information.

Med hjälp av tolk får ni berätta vad ni heter, när ni är födda och vilket språk ni talar. Personalen vill veta hur er familj ser ut, hur ni mår och om någon i familjen behöver särskilt stöd. Om du är rädd för någon eller något är det viktigt att du berättar det.

På det här första mötet kommer ni att få berätta kort om var ni kommer ifrån, hur ni har rest till Sverige och varför ni behöver skydd i Sverige. Ni kommer att få mer tid att berätta om det på ett senare möte, en asylutredning. Då kan du också få möjlighet att själv prata med personalen, om du vill det och om dina föräldrar tillåter det.

Visa vilka ni är

Migrationsverket vill veta vilka ni är och var ni kommer ifrån för att kunna fatta rätt beslut. Det är också viktigt för Migrationsverket att veta hur gamla alla i familjen är eftersom asylsökande barn har andra rättigheter än asylsökande vuxna.

Det är dina föräldrars ansvar att visa vilka ni är. Det bästa sättet att visa vem ni är genom att visa till exempel pass eller identitetskort. Om dina föräldrar inte kan visa vilka ni är blir det svårt för Migrationsverket att bedöma om ni har rätt till asyl eller inte.

Foto och fingeravtryck

Du kommer att bli fotograferad, vi mäter hur lång du är och om du har fyllt sex år får du lämna fingeravtryck.

Fingeravtryck tas genom att du får trycka dina fingrar mot en maskin som läser av dina fingeravtryck. Om du är 14 år eller äldre kollar Migrationsverket om dina fingeravtryck finns registrerade i något annat land i Europa.

Om era fingeravtryck visar att ni redan har sökt asyl, eller har uppehållstillstånd, i ett annat land i Europa kan Migrationsverket bestämma att ni ska resa tillbaka dit. Migrationsverket kan också bestämma att ni ska få er ansökan om asyl prövad i ett annat land i Europa om ni har familjemedlemmar där. Innan det bestäms frågar personalen vad du och dina föräldrar tycker om det. De här reglerna kallas för Dublinförordningen.

Läs mer om Dublinförordningen

Bild på LMA-kortFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

LMA-kort

När Migrationsverket har registrerat din familjs ansökan om asyl får ni ett kvitto på att ni har sökt asyl. Efter ett par veckor får ni byta kvittot mot varsitt LMA-kort.

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Ett LMA-kort är ett plastkort med foto på dig. Det är ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Du måste ta med ditt LMA-kort varje gång du besöker Migrationsverket, går till doktorn eller hämtar ut medicin på apoteket.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: