برای درخواست پناهندگی

Att ansöka om asyl – dari

در وقت درخواست پناهندگی باید تمام فامیل به اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنند. کارمندان اداره مهاجرت در اولین جلسه از شما و فامیلتان سوالات زیادی میپرسند تا شما را در سیستم داده های اداره مهاجرت ثبت کنند.

در انتظار مصاحبه پناهندگی

قدم بعدی در پروسهٔ پناهندگی این است که شما با فامیل تان به مصاحبه پناهندگی طلب میگردید، این یک انترویو طولانی میباشد که شما در ان تمام دلایل پناهندگی تانرا بشکل مفصل ارائه مینمائید. اینکه بعد از انترویو تصمیم در چه مدت اعلان میگردد، از قضیه تا قضیه متفاوت میباشد.

در حین زمانیکه شما منتظر تصمیم هستید، با بخش پذیرش در تماس خواهید بود. کارمندان بخش پذیرش در رابطه به این تصمیم میگیرند که آیا شما مستحق حمایت مالی هستید یا خیر، در مورد تصمیم تان به شما معلومات ارائه میکند و اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که شما نمی توانید در سوئد بمانید، پس درین راسته با شما کمک میکند.

اگر در یکی از بخشهای مسکونی اداره مهاجرت زندگی میکنید، پس میتوانید با کارمندان مسکن بخش پذیرش نیز ملاقات کنید. آنها به شما قوانین را توضیح میدهند و معلومات عملی را به شما ارائه میکنند. شما میتوانید با کمک یک مترجم به ما بگوئید که نام شما چیست، چه وقت متولد شده اید و در ضمن اینکه به کدام زبان صحبت میکنید. کارمندان پذیرش میخواهند بداند که فامیل شما کی ها اند، چه حالت دارند و اینکه اگر فامیل شما به کدام کمک مخصوص نیاز داشته باشد. و اینکه اگر از کسی یا چیزی می ترسید، مهم است که در رابطه به ان بگوئید.

شما درین جلسه اول بشکل کوتاه ارائه میکنید که شما از کجا امده اید، به سوئد چگونه سفر کرده اید و اینکه در سوئد چرا به پناهندگی نیاز دارید. معلومات مفصل را بعداً در یک جلسه دیگر ارائه میکنید که انرا انترویو یا مصاحبه مرکزی میگوید. سپس میتوانید در صورت تمایل و در صورت اجازه والدینتان، این فرصت را داشته باشید که خودتان با کارمندان صحبت کنید.

آرائه دهید شما کی هستید

اداره مهاجرت میخواهد در مورد شما بداند که شما کی هستید و از کجا آمده اید تا در رابطه به شما تصمیم درستی بگیرد. و نیز این هم برای اداره مهاجرت مهم است تا بدانند که عمر هر فرد فامیل شما چند است، چون حقوق پناهندگی اطفال تابه بزرگسالان فرق میکند.

این مسئولیت والدین شما است تا هویت شما را ثابت کند، یعنی اینکه شما کی هستید. بهترین راه اثبات هویت نشان دادن پاسپورت یا کارت هویت میباشد. اگر والدین شما نتوانند که هویت شما را ثابت کنند، پس برای اداره مهاجرت دشوار میشود که تصمیم بگیرید که ایا شما حق پناهندگی را دارید یا خیر.

عکس و اثر انگشت

از شما عکس گرفته میشود، قد شما اندازه میگردد و اگر شش ساله هستید باید اثر انگشت خود را بگذارید.

اگر عمر شما 14 سال یا بیشتر از ان باشد، سپس اداره مهاجرت مصاحبه میکند که آیا اثر انگشت شما در کدام کشور دیگری اروپائي ثبت شده یا خیر.

اگر اثر انگشت شما نشان دهد که برای پناهندگی قبلاً هم درخواست داده اید یا در کدام کشور دیگری اروپائی اجازهٔ اقامت دارید، سپس اداره مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که شما باید پس به همان کشور برگردید. اگر اعضای فامیل شما در کدام کشور دیگر اروپائي قرار دارد، پس اداره مهاجرت سوئد نیز میتواند چنین تصمیم بگیرد که شما هم باید درخواست پناهندگی خود را در همان کشور اروپائی تسلیم کنید. قبل ازینکه درین رابطه تصمیم گرفته شود، کارمندان از شما و والدینتان درین رابطه پرسش میکند. این قوانین را مقررات دوبلین مینامند.

در رابطه به مقررات دوبلین بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

کارت LMAZoom image

بالای عکس کلیک کنید تا بزرگ شود

کارت LMA

زمانیکه ادارهٔ مهاجرت درخواست فامیلی شما را راجستر کرد، سپس برای شما یک رسید داده میشود که درخواست پناهندگی را داده اید. بعد از چند هفته این رسید به یک کارت LMA مبدل میگردد که به هر فرد کارت جداگانه داده میشود.

LMA مخفف قانون پذیرش پناهجویان است. کارت LMA یک کارت پلاستیکی با عکس شما دران است. این مدرک نشان میدهد که شما یک پناهجو هستید و میتوانید تا زمانی که منتظر تصمیم هستید در سوئد بمانید. هر بار که شما به اداره مهاجرت حاضر میشود، به داکتر میروید و اینکه از دواخانه دوا میگیرید باید کارت LMA با خود داشته باشید.

EU-logotyp

Last updated: