Si aad u codsato magangalyo

Att ansöka om asyl – somaliska

Si magangelyo loo codsado, waa inay qoyska oo dhami yimaadaan Hay'adda laanta socdaalka. Kulanka ugu horreeya, shaqaaluhu waxay adiga iyo qoyskaaga idin weydiin doonaan su'aalo badan si ay idiinku diiwaangeliyaan nidaamka kumbiyuutarka xogta ee Hay'adda laanta socdaalka.

Sugitaanka baaritaanka magangalyada

Tallaabada xigta ee habka magangalyadu waxa adiga iyo qoyskaagaba laydinku yeeri doonaa baaritaan ku saabsan magangalyada, waraysi dheer oo aad wax badan ku sheegi kartaan sababta aad magangalyada uga rabtaan Iswiidhan. Inta la sugayo baaritaanka/interfiyuuga magangalyada dadku way ku kala duwan yihiin.

Inta aad sugaysaan go'aan, waxaad la xiriiri doontaan qayb qaabbilsan soo dhawaynta. Shaqaalaha qaybta soo dhawayntu waxay ka shaqeeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin, inay go'aan ka gaaraan inaad xaq u leedihiin in laydin siiyo taageerada dhaqaale, inay idiin sheegaan inaa hesheen go'aan, iyo inay idin siiyaan taageero haddii ay Hay'adda laanta socdaalku go'aansato in aan laydiin oggolayn in aad joogtaan Iswiidhan.

Haddii aad deggan tihiin mid ka mid ah guryaha Hay'adda laanta socdaalka, waxa kale oo aad la kulmi doontaan shaqaalaha guryaha ee qaybta qaabbilaada soo dhawaynta. Waxay idiin sheegaynaa sharciyada oo waxay idin siinayaan macluumaad wax ku ool ah. Iyadoo turjubaan idin caawinayo, waxaa sheegi doontaan magaciina, goorta aad dhalateen iyo luqadda aad ku hadashaan. Shaqaaluhu waxay rabaan inay ogaadaan sida qoyskiinu u eg yahay, sidaa tihiin iyo haddii qof qoyska ka mid ahi u baahan yahay taageero gaar ah. Haddii aad qof ama shay ka cabsanayso, waa muhiim inaad sheegto.

Kulanka ugu horeeya waxaad si kooban u sheegi doontaan halka aad ka timid, sida aad ugu soo safartay Iswiidhan iyo sababta aad uga baahan tihiin ilaalinta Iswiidhan. Kulan dambe ayaa heli doontaan inaa wakhti dheeraad ah kaga hadashaan, baaritaanka/interfiyuu magangalyada. Markaa waxaad sidoo kale lagu siinayaa fursad aad kala hadasho shaqaalaha adiga laftaadu, haddii aad rabto iyo haddii waalidkaa kuu oggolaado.

Muujiya/tusa dadka aad tihiin

Hay'adda laanta socdaalku waxay rabtaa inay ogaato dadka aad tihiin iyo meesha aad ka tiimaadeen si ay uga qaataan go'aan sax ah. Sido kale waxaa muhiim ah inay hay'adda laanta socdaalku ogaato da'da qof walba oo qoyska ka tirsan uu yahay sababtoo ah carruurta magangalyo doonka ahi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan dadka waaweyn ee magangalyo doonka ahi ay leeyihiin.

Waa masuuliyad waalidkaa saaran inaad muujisaan/tustaan dadka aad tihiin. Habka ugu fiican ee lagu tusi karo dadka aad tihiin waa idinkoo tusa, tusaale ahaan, baasaboor ama kaar aqoonsi. Haddii waalidkaa aanay muujin karin dadka aad tihiin, way ku adkaan doontaa Hay’adda socdaalka inay qiimeeyaan inaad xaq u leedihiin magangalyo iyo in kale.

Sawir iyo sawirka faraha

Waa lagu sawirayaa, waxa la cabbiryaa dhererkaaga, haddii aad buuxisay lix jir, waa in sawirka faraha lagaa qaado.

Sawirada faraha waxaa lagaa qaadayaa adigoo ku cadaadinaya farahaaga mishiinka akhriya farahaaga. Haddii aad 14 sano jirto ama aad ka weyn tahay, Hay'adda laanta socdaalku waxay baari doontaa in farahaagu ka diiwaangashan yihiin waddan kale oo Yurub ah.

Haddii sawiradiina faraha laga arko inaad magangelyo ka codsateen ama aad sharci deggenaansho ah ku leedihiin waddan kale oo Yurub ah, Hay'adda laanta socdaalku waxay go'aan ka qaadanaysaa inaad dib ugu laabataan halkaas. Hay'adda laanta socdaalku waxay kaloo go'aamin kartaa in codsigiina magangelyo doonka ah laga tijaabiyo waddan kale oo Yurub ah haddii aad ku leedihiin xubno qoyskiina ka mid ah halkaas. Ka hor inta aan la go'aamin, waxay shaqaaluhu idin weydiin doonaan adiga iyo waalidkaaba waxaad ka qabtaan arrintaas. Xeerarkan waxaa lagu magacaabaa Xeerka Dublin.

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan xeerka Dublin

kaarka LMA-gaZoom image

Guji sawirka si uu u weynaado.

kaarka LMA-ga

Markay Hay'adda laanta socdaalku diiwaangeliso codsiga qoyskaaga ee magangalyada, waxaad heli doontaan rasiid ah inaad magangalyo codsateen. Laba toddobaad ka dib, waxaa qof kasta loogu beddeleyaa rasiidka kaarka LMA ah.

LMA macneheedu waa sharciga qaabbilaada magangalyo doonka. Kaarka LMA-gu waa kaar caag ah oo sawirkaagu ku yaalo. Waxay caddayn u tahay inaad tahay magangalyo doon oo aad joogi karto Iswiidhan inta aad go'aanka sugayso. Waa inaad soo qaadato kaarka LMA-ga mar kasta oo aad booqanayso Hay'adda laanta socdaalka, aad dhakhtarka aadayso ama aad daawo ka soo qaadanayso farmashiyaha.

EU-logotyp

Last updated: