Xuquuqahaaga

Dina rättig­heter – somaliska

Iswiidhan waxaad tahay ilmo inta aad ka gaarayso 18 sano. Carruurta magangelyo doonka ahi waxay leeyihiin xuquuqo la mid ah tan ay leeyihiin carruurta Iswiidhan joogta dhammaantood.

Taas macnaheedu waa, tusaale ahaan, inaad xaq u leedahay inaad ku noolaato ammaan, aad iskuul dhigato oo aad hesho wakhti firaaqo ah. Waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka iyo daryeelka ilkaha ee aad u baahan tahay. Adiga ayaa go'aan ka gaari kara jirkaaga, qofna kuguma qasbi karo inaad galmo la samayso ama aad guursato. Qofna kuma garaaci karo kuuma hanjabi karo.

Axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta, waxa loogu yeero heshiiska carruurta, waa sharci Iswiidhan. Halkaa waxaa ku qoran xuquuqaha ay carruurta dhammaantood leeyihiin. Qaar ka mid ah xeerarka ugu muhiimsan ee ku jira Axdiga xuquuqda carruurta waa in

  • dhammaan carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay noolaadaan oo ay horumar sameeyaan
  • danta ugu wanaagsan ee carruurtu waa inay mar walba muhiim ahaato
  • carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay sheegaan siday wax u arkaan
  • carruurta dhammaantood waxay leeyihiin xuquuqo isku mid ah.

Marka dadka waaweyn ee mas'uulka ka ah adiga ay gaaraan go'aamo adiga saamayn kugu leh, waa inay ku dhagaystaan waxa aad rabto oo ay ka fikiraan waxa adiga kuu fiican. Waxaad xaq u leedahay inaad sheegto waxay adiga kula tahay oo lagu dhagaysto, laakiin taas macnaheedu maaha inay mar walba noqoto sida aad adigu rabto.

Ka akhri warbixin badan oo ku saabsan xuquuqahaaga markaad tahay ilmo ku nool Iswiidhan

EU-logotyp

Last updated: