Dhaqaalaha

Ekonomi – somaliska

Haddii qoyskaagu aanay haysan lacag ay iyagu leeyihiin, waxaad xaq u leedihiin inaad taageero dhaqaale ka codsataan Hay'adda laanta socdaalka. Waxaa jira laba nooc oo taageero dhaqaale ah oo la codsado, lacag gunno maalmeed ah iyo kaalmo dhaqaale oo gaarka ah.

Lacagta gunno maalmeedka ah

Dadka magangalyo doonka dhammaantood ee aan haysan lacag ay iyagu leeyihiin waxay codsan karaan lacagta gunno maalmeedka ah. Lacagta gunno maalmeedka waxa loogu talagalay inay ku filnaato cuntada, dharka, kabbaha, shaambada, daawada iyo waxyaabaha aad rabto inaad samayso wakhtiga firaaqada aad tahay. Waxaa loo yaqaan lacag gunno maalmeed ah sababtoo ah waa lacag qiyaas ah oo maalin kasta loogu talagalay, laakiin lacagtaa waxaa la bixiyaa halmar bishii. Waalidkaa waxa la siinayaa kaar bang oo lacagta loogu shubo.

Kaalmo dhaqaale oo gaar ah

Haddii aad u baahan tihiin inaad gadataan shay aanay ku filnayn lacagta gunno maalmeedku, waxaad codsan kartaan kaalmada dhaqaale ee gaar ah. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa okiyaale/muraayadaha indhaha, dharka jiilaalka ama gaadhiga carruureed lagu riixo.. Markuu qofku codsanayo kaalmada dhaqaale ee gaarka ah, waa muhiim inuu sharaxo sababta uu ugu baahan yahay lacagta. Codsiga waxaa loo gudbinayaa qaybta qaabbilaada soo dhaweynta si ay go'aan uga gaaraynaa in lacagta qofka la siiyo. Waxa laga yaabaa in qofka la siiyo lacag ka yar intii uu codsatay. Haddii aanu qofku ku qanacsanayn go'aanka dhaqaalaha gaarka ah, racfaan ayuu qofku ka qaadan karaa.

EU-logotyp

Last updated: