Haddii aad hesho sharci daggenaansho

Om ni får uppe­hålls­till­stånd – somaliska

Sharciga deggenaanshaha macnihiisu waa inaad HAA ku hesheen codsigiinii magangalyo doonka. Waxaa laydiin oggolaaday inaad joogi kartaan Iswiidhan.

Haddii adiga iyo qoyskaagu aad heshaan sharciga deggenaanshaha, waxaad la kulmi doontaa kulan aad la yeelanaysaan shaqaalaha qaybta qaabbilaada soo dhawaynta. Shaqaaluhu waxay idiin sharxayaan waxa ku qoran go'aankiina iyo sababta laydinku siiyay sharciga daggenaanshaha. Waxaad heli doontaan warqad muujinaysa inaad hesheen sharciga deggenaanshada.

Markaad heshaan sharciga deggenaanshada, waa inaad u tagtaan Hay'adda cashuuraha si aad isu diwaangelisaan. Taas macneheedu waxa weeye in aad heli doontaan toban lambar oo leh afarta lambar ee ugu dambeeya.

Haddii aad deggenaydeen guryaha Hay'adda laanta socdaalka, waxaad heli kartaan caawimo ah inaad u guurtaan guri cusub.

Muddo intee leeg ayuu sharcigayga deggenaanshuhu shaqaynayaa?

Haddii laydinku yeero qaxooti, waxaad heli doontaan sharci deggenaansho ah oo shaqaynaya saddex sano. Haddii laydinku yeero inaad taa beddelkeeda u baahan tihiin gabbaad/ilaalo, waxaad heli doontaan sharci deggenaansho ah oo shaqaynaya 13 bilood. Wakhtigaas kadib waxaad codsan kartaan in laydiin dheereeyo Haddii aad weli u baahan tihiin gabbaad/ilaalo, waxaa laydin siinayaa sharci deggenaansho ah oo laba sano oo kale ah.

Sharciga daggenaanshaha joogtada ah

Markaad haysataan sharciga deggenaanshaha muddo saddex sano ah, waxaad codsan kartaan sharciga deggenaanshada joogtada ah isla markaana waxaad codsan kartaan in laydiin dheereeyo. . Haddii aad tahay 15 sano ama aad ka weyn tahay, waxaa lagaa rabaa inaad ku noolaato nolol dhawrsan si aad u hesho sharci deggenaansho joogto ah. Tusaale ahaan, haddii aad dembi gashay, codsigaaga sharciga deggenaanshaha joogtada ah waa la diidi karaa. Haddii aad 18 jir tahay ama aad ka weyn tahay marka aad codsanayso sharciga deggenaanshada joogtada ah, waa in aad sidoo kale haysataa shaqo oo aad naftaada masruufi kartaa.

Haddii aanad buuxin shuruudaha sharciga deggenaanshada joogtada ah, waxaad weli heli kartaa sharciga deggenaansha oo la dheereeyey haddii aad weli u baahan tahay gabbaad/ilaalo.

EU-logotyp

Last updated: