Guri

Bostad – somaliska

Haddii aad leedihiin qaraabo ama saaxiibo aad rabtaan inaad la deggenaataan, waa laydiin ogolyahay. Markaa waa inay waalidkaa u sheegaan Hay'adda laanta socdaalka meesha aad deggenaanaysaan, si aanu warqadaha idiinku soo dirno.

Haddii aadaan haysan meel aad deggenaataan, waxaad deggenaan kartaan mid ka mid ah guryaha ku meelgaarka ah ee Hay’adda laanta socdaalka. Wuxuu noqon karaa guri weyn oo ay ku nool yihiin dad badan oo magangalyo doon ahi ama guri dabaq ah oo ku yaala xaafad caadi ah. Meel kastaba aad deggenaateene, waxaad la deggenaan doontaa qoyskaaga.

Haddii aad u baahataan inay Hay'adda laanta socdaalku idinka caawiso guriga markaa ma go'aamin kartaan idinku meesha aad deggi doontaan. Hay'adda laanta socdaalka ayaa boos idinka siin doonta guri meeli ka banaan tahay, waxaana laga yaabaa inaa ku khasbanaataan inaa u guurtaan meel kale inta aad go'aanka sugaysaan.

Haddii ay Hay'adda laanta socdaalku go'aansato in laydiin oggolaado inaad Iswiidhan joogtaan, waxaa markaa laydin siin doonaa caawimo si aad u heshaan guri aad idinku leedihiin.

EU-logotyp

Last updated: