Caafimaad

Hälsa – somaliska

Waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka iyo daryeelka ilkaha sida carruurta Iswiidhan joogta dhammaantood oo kale. daryeelka caafimaadka iyo daryeelka ilkuhu waa u bilaash carruurta dhammaantood. Haddii qof qoyska ka mid ahi u baahan yahay inuu u aado dhakhtarka ama dhakhtarka ilkaha, waa inaad tustaan kaarkiina LMA-ga.

Dhammaan dadka Iswiidhan ka codsanaya magangalyada waxay heleyaan baaritaan caafimaad. Baaritaanka caafimaadka waxa loogu talagalay in aad heshaan caawimo wakhti hore haddii aad u baahan tihiin daryeel caafimaad, iyo in aad heshaan warbixin ku saabsan sida daryeelka caafimaadka ee Iswiidhan u shaqeeyo. Ka faa'iidayso fursada in aad na waydiiso haddii ay jiraan wax aad isweydiinayso, hana ka cabsanin inaad noo sheegto sida uu caafimaadkaagu yahay. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka waxaa saaran waajibka sir qarinta, baadhitaanka caafimaadkuna ma saamaynayo codsigaga magangalyo doonka.

Baari­taanka aragga (indhaha)

Haddii aad u baahan tahay okiyaaleyaasha indhaha, waxaad dhaqaale gaar ah ka dalban kartaa Hey'adda laanta socdaalka, kadibna waxaad ballan ka samaysan kartaa dukaan iibiya okiyaaleyaasha indhaha.

Dhakhtarka ilkaha

Waxaad xaq u leedahay inaad hesho daryeelka ilkaha oo ka hortagga ah iyo daawaynta uu dhakhtarka ilkuhu u arko inaad u baahan tahay. Daryeelka ilkuhu waa u bilaash carruurta Iswiidhan joogta dhammaantood.

Qasbida iyo ku xadgudubka galmada

Dad badan oo magangelyo doon ah ayaa lagula kacay qasbid ama ku xadgudubyo galmo, intii ay joogeen waddamadoodii hooyo ama intii ay u soo socdeen Iswiidhan. Wuxuu qofku dareemi karaa xumaan dhinaca jirka ah iyo mid dhinaca maskaxda ah labadaba taas oo uga timid waxyaabihii uu qofku u soo joogay, laakiin waxaa jira caawimo uu qofku heli karo. Waxaad tusaale ahaan,kala hadli kartaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka marka aad samaynayso baaritaanka caafimaadka, rungta qaabbilaadda dhalinyarada caafimaadka ama kalkaalisada caafimaadka dugsiga ama la taliyaha arrimaha bulshada ee dugsigaaga. Waxay kaa caawin karaan inaad hesho daryeelka caafimaad oo sax ah.

Dhammaan noocyada qasbida iyo ku xadgudubka galmadu waa sharci darro Iswiidhan gudaheeda. Had iyo jeer qofka adigu ku dhaawacay ayey mas'uuliyadu saaran tahay, weligaana laguma ciqaabayo maadaama aad tahay dhibbane la qasbay ama ku xadgudub galmo loo geystey. Tani waxay khusaysaa iyada oo aan loo eegin xiriirka ka dhexeeya dadka, tusaale ahaan waxa ay sidoo kale khusaysaa kufsiga dadka isqaba dhexdooda iyo markay waalidiintu carruurtooda garaacaan. Marka qof weyni uu u galmoodo ilmo ka yar 15 sano, waxaa lagu xisaabinayaa kufsi. Iswiidhan sidoo kale waa sharci darro in qof lagu qasbo ama lagu khiyaaneeyo inuu guursado, carruurta ka yar 18 sano lama ogola inay guursadaan.

Kala xiriir booliiska telefoonka 114 14, haddii lagugu dirqiyo ama lagugu sameeyo xadgudub galmo, ama haddii aad ka baqayso in laguu guuriyo. Haddii aad ku sugan tahay khatar degdeg ah, wac telefoonka booliiska 112.

Gudniinka fircooniga ah

Gudniinka fircooniga ah, ama gudniinka/xalaalaynta sida dadka qaarkiis leeyihiin, waa marka la jaro ama la tolo xubinta taranka gabadha ama si kale loo dhaawacdo.

Gudniinka fircooniga ah gabi ahaanba waa mamnuuc Iswiidhan waxaana loo arkaa dambi culus. Qof lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah waxa uu la kulmi karaa dhibaatooyin dhinaca jirka ah iyo mid maskaxeed labadaba. Haddii qof sidan kugu sameeyey adiga oo aad dhibaato kala kulanto arrintaas, waxaad caawimo ka heli kartaa daryeelka caafimaadka. Kala hadal kalkaalisada caafimaadka dugsigaaga, rugta qaabbilaada caafimaadka dhalinyarada ama xaruntaada caafimaadka.

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan gudniinka fircooniga ah

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan arrimaha la xiriira sharafta iyo maamuuska

Cudurrada lagu kala qaado galmada

Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato sidaad iskaga ilaalin lahayd cudurrada galmada lagu kala qaado iyo sidaad iskaga ilaalin lahayd inaad dadka kale qaadsiiso. Tusaale ahaan cudurrada galmada lagu kala qaado waa sida cudur jabtida oo kale ah (klamydia), cagaarshowga, jabtida iyo HIV-ka. Haddii aad ogtahay in aad qabto xanuun noocan oo kale ah, waa in aad u sheegtaa marka aad samaynayso baaritaanka caafimaadka, si aad u hesho in lagu daaweeyo oo aad uga fogaato in aad dadka kale qaadsiiso. Haddii aanad hubin inaad cudurka qabto, shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa tijaabo kaa qaadaya.

Ka hortagga uurka iyo daryeelka hooyooyinka

Dalka Iswiidan, daryeelka hooyooyinka iyo daryeelka ummulidu lacag la'aan ayey u yihiin magangalyo doonka. Waxa kale oo aad xaq u leedahay talobixin ku saabsan ka hortagga uuraysiga oo bilaash ah, si aad adigu go'aan ugu gaarto haddii aad rabto in aad waalid noqoto. Gabdhaha iyo wiilasha labaduba waxay xaq u leeyihiin inay helaan macluumaad ku saabsan sida ay isaga ilaalin karaan uurka naftooda iyo dadka kaleba. Qofka gabarta ah haddii ay uur yeealato oo aanay doonayn inay ilmaha dhasho, waxay xaq u leedahay inay uurka iska joojiso iyada oo soo rididdaysa ilmaha.

Xanuunka dhimirka

Waa wax caadi ah in laga walwalo waxa dhici doona mustaqbalka inta aad sugayso go'aanka codsigaaga magangelyada. Dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay dareemaan xumaan maadaama ay soo mareen waxyaabo xun ama sababtoo ah waxay u hiloobeen qoyskoodii. Tusaale ahaan dareenka jirrada maskaxdu wuxuu noqon karaan inaad walbahaarto, dhibaato hurdo ama dareen murugo iyo niyad jab ah.

Waxaad caawimo iyo taageero ka heli kartaa daryeelka caafimaadka halka aad deggen tahay. Waxaad sidoo kale la hadli kartaa la-taliyaha arrimaha bulshada ama kalkaalisada caafimaadka ee dugsigaaga.

Naafonimada

Naafonimadu waa marka aad tusaae ahaan leedahay dhaawac ama jirro keenaysa inuu kugu adkaado dhaqdhaqaaqu, maqalku, hadalku ama fahanku, . Haddii aad naafo tahay, waxaad xaq u leedahay inaad hesho taageero wax ku ool ah nolol maalmeedkaaga, dugsiga ama marka aad la hadalayso Hay'adda laanta socdaalka. In aad tahay qof naafo ah ma saameynayso codsigaga magangalyo doonka. Baaritaanka caafimaadka, waxaad noo sheegi kartaa haddii aad tahay naafo, ama haddii aad u maleynayso inaad naafo tahay.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadka

Bogga websaydka ee www.1177.se/other-languages External link, opens in new window. waxaad laga heleyaa warbixin ku qoran luqaddo badan oo ku saabsan cudurro kala duwan iyo sida uu u shaqeeyo nidaamka daryeelka caafimaadka Iswiidhan. Waxaad sidoo kale ka wici kartaa macluumaadka daryeelka caafimaadka lambarka talefoonka 1177, waxaad halkaa kula la hadli kartaa kalkaaliye caafimaad oo kaaga jawaabi kara su'aalaha kadibna ku siin kara talo ku saabsan meesha aad la xiriiri karto si aad u hesho daryeelka sax ah.

Bogga www.youmo.se External link, opens in new window. waxaa laga heleyaa macluumaad ku saabsan caafimaadka dhalinyarada, xiriirka, galmada iyo waxyaabo kale oo badan oo ku qoran luqaddo kala duwan.

Bogga www.rfsu.se/upos External link, opens in new window. waxaa laga heleyaa macluumaad ku saabsan filimo gaagaaban oo loogu talagalay qofka raba inuu wax badan ka ogaadaan jirka, galmada iyo caafimaadka. Filimada waxaa lagu heli karaa luqaddo badan oo kala duwan. Halkan waxaad ka heli kartaa filimaan ku saabsan ka hortagga uurka, dhalmada iyo uurka, iyo waxyaabo kale.

Khadka ilaalada ee haweenku waxay bixiyaan talooyin iyo taageero loogu talagalay qofka dumarka ah ee lagula kacay hanjabaado iyo jirdil iyo mid maskaxeed ama xadgudub galmo. Wac 020‑50 50 50. Waxay kuu qabanayaan turjubaan daqiiqado gudahood. Waxa kale oo aad wax badan ka akhrisan kartaa kvinnofridslinjen.se External link, opens in new window.. Macluumaadka waxaa lagu heli karaa dhowr luqadood.

Ka wac booliiska 114 14 haddii aad rabto inaad soo sheegto fal sharci darro ah, tusaale ahaan in qof ku garaacay ama uu kuu geystey xadgudub galmo. Waxaad sidoo kale wici kartaa booliiska haddii aad ka baqayso in laguu guuriyo ama lagu gudo. Haddii xaaladdu ay degdeg tahay wac 112.

EU-logotyp

Last updated: