Haddii codsigiina diidmo laydinka siiyo

Om ni får avslag på er ansökan – somaliska

Diidmada macneheedu waa in aad MAYA ka hesheen codsigiinii magangalyada. Laydiinma oggolaan inaad joogtaan Iswiidhan

Adiga iyo waalidkaa waxaa imanaysaan kulan ay shaqaaluhu idinka caawin doonaan inaad fahantaan waxa ku qoran go'aanka. Haddii adiga iyo waalidkaa aad rabtaan, waa laguu oggolyahay inaad adigu timaado wada hadalka.

Diidmada codsigiina waxay macnaheedu tahay in Hay'adda laanta socdaalku ay u aragto in ay daan haysanin sababo idinku filan oo magangelyo laydinku siiyo Iswiidhan oo ay tahay inaad wadankiinii ku laabataan. Hay'adda laanta socdaalka ayaa waalidkaa ka caawin doonta inay qorsheeyaan sidii aad waddankii ugu noqon lahaydeen.

Ka dacwoonaya

Haddii aydaan ku raacsanayn go'aanka, waalidkaa ayaa ka dacwoon kara. Taas macneheedu waxa weeye inay warqad u soo qoraan Hay'adda laanta socdaalka oo ay ku sheegayaan sababta ay u arkaan inuu go'aanku khaldan yahay oo ay doonayaan in maxkamaddu ay wax ka beddesho go'aanka. Haddii aad leedihiin qareen, wuxuu qofkaasi idinka caawin karaa inuu idiin qoro warqad dacwo ah.

Haddii ay maxkamada laanta socdaalku idinku raacdo, Hay'adda laanta socdaalka ayaa beddeleysa go'aanka kadibna wadanka ayaa laydiin oggolaanayaa inaa joogtaan. Haddii maxkamada hay'adda laanta socdaalku diido racfaankiina, waxay taa macnaheedu tahay inay u arkaan in go'aankii Hay’adda laanta socdaalka uu yahay mid sax ah. Markaa kadib waxaa rafcaan u qaadan kartaan Maxkamada sare ee laanta socdaalka.

Maxkamada sare ee hay'adda laanta socdaalku waa maxkamad tijaabisa oo eegta kiisas gaar ah oo keliya kuwaas oo ah kiisaska aanay caddayn sida sharciga loo turjumanayo. Haddii maxkamada sare ee hay'adda laanta socdaalku go'aansato in aanay soo qaadin ama eegin dacwadiina, waxay taa macnaheedu tahay in aydaan mar dambe dacwoon karin oo uu go'aankii Hay’adda laanta scdaalku dhaqan gal yahay. Waxaana la yiraahdaa “go’aan dhaqan galay”.

Qofku wuu beddeli karaa wakhti kasta inuu la soo noqon karo warqaddii racfaanka oo uu go'aansado inuu waddankiisii dib ugu laabto. Markaa wuxuu qofku kaalmo ka heli karaa Hay'adda laanta socdaalka si uu dib ugu laabato waddankiisii.

dib ugu noqonaya

Iyadoo aan loo eegin in waalidkaa uu racfaan ka qaadanayo go'aanka iyo in kale, waa inaad isu diyaarisaan dib u laabashao. Waalidkaa waxaa laga yaabaa inay dhowr kulan la yeeshaan Hay'adda laanta soocdaalka si ay ugala hadlaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo si aad dib u laabataan. Haddii adiga iyo waalidkaa aad rabtaan, waa laguu oggolyahay inaad adigu timaado wada hadalka.

Waalidkaa ayaa mas'uul ka ah inaad ka baxdaan Iswiidhan, muddada ku qoran go'aanka. Haddii aydaan ka bixin wakhtigaas, waxaa jirta khatar ah in laydinka mamnuuco inaad dib u soo laabataan. Taas macneheedu waxa weeye in aan laydiin oggolaan inaad Yurub ama Iswiidhan dib ugu soo laabataan wakhti go'an.

Haddii waalidkaa go'aanka aqbalo oo ay la shaqeeyaan Hay'adda laanta socdaalka, waxay heli karaan caawimo, tusaale ahaan, tigidhada ama nidaaminta su'aalo wax ku ool ah oo ku saabsan safarka. Waxa kale oo aad xaq u leedihiin in laydinka caawiyo lacag iyo guri ilaa laga gaadhayo wakhtiga aad baxaysaan.

Haddii aad raaci waydaan go'aanka

Hay'adda laanta socdaalku waxay idin caawin kartaa oo kaliya inaad dib u laabataan haddii waalidkaa laftooda ay oggol yihiin inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Haddii aad iman weydaan markay Hay'adda laanta socdaalku idiinku yeedho shirarka, ama aad muujisaan in aydaan ku talo jirin in aad wada shaqayn la yeelataan, markaa Hay'adda laanta socdaalku waxay kiiskiina u gudbinaysaa booliiska.

Haddii kiiska loo gudbiyo booliiska, booliiska ayey markaa tahay inay xaqiijiyaan inaad u raacdaan go'aanka Hay'adda laanta socdaalka iyo kan maxkamadda, taas oo ah inaa ka baxdaan Iswiidhan.

Dhacdooyin cusub diidmada kadib

Mararka qaarkood waxyaabo ayaa dhici kara go'aanka kadib taas oo macnaheedu tahay in aydaan ka bixi karin Iswiidhan. Waxaa dhici karta, tusaale ahaan, in qof qoyska ka mid ahi uu aad u jirrado inuu safro/dhoofo, ama waxa soo baxay sababo cusub oo ku saabsan magangelyadiina ama waxa soo baxay caddaymo cusub oo sabab u noqon kara magangalyadiina taas oo aanay Hay'adda laanta socdaalku hore u ogayn markii aanu go'aanka gaaraynay. Haddii ay taasi dhacdo, waalidkaa waa inay warqad u soo qoraan Hay’adda laanta socdaalka una sheegaan waxa dhacay. Markaa Hay'adda laanta socdaalka ayaa go'aaminaysa in sababaha cusub ay ku filan yihiin in la joojiyo masaafurinta.

Mararka qaarkood masaafurinta si ku meelgaar ah ayaa loo joojin karaa si ay Hay'adda laanta socdaalku u hesho wakhti ay ku baarto dhacdada cusub. Joojinta ku meelgaar ah waxaa loo yaqaan xannibaad/sugitaan.

Sugitaanka safarka waddankii

Waxaad xaq u leedahay in aad iskuul aado oo aad hesho daryeel caafimaad inta aad Iswiidhan joogto, xitaa haddii ay Hay'adda laanta socdaalku kiiskiina u gudbisay booliiska.

Markaad Iswiidhan ka baxayso, way fiican tahay inaad qaadato

  • shahaado inaad dhigatay iskuul
  • haddii ay jiraan shahaadooyin iskuulka lagaa siiyey
  • caddaymaha tallaalada
  • ciwaanka boostada, ciwaanka imeylka iyo lambarada talefoonada dadka aad rabto in aad la xiriirto.
EU-logotyp

Last updated: