Dugsiga

Skola – somaliska

Iswiidhan dugsigu waa bilaash, carruurtu dhaammaantoodna waa inay dugsi aadaan. Waxaad xaq u leedahay inaad dugsi aado sida dhammaan carruurta kale ee ku nool Iswiidhan.

Dugsiga hoose dhexe

Dugsiga hoose dhexe waxa uu qaataa toban sano waxana sida caadiga ah la bilaabaa sannadka uu ilmuhu buuxiyo lix sano. Sannad dugsiyeedka ugu horreeya, oo loo yaqaano fasalka lixaadyada, wuxuu ka kooban yahay ciyaaro badan iyo hala-buur si loogu diyaariyo dugsiga soo socda. Dugsiga hoose dhexe ardaydu dhammaantood waxay bartaan qiyaas ahaan maadooyin isku mid ah.

Dugsi sare

Dugsiga sare waa waxbarasho ikhtiyaari ah halkaas oo ardaydu ay fursad u helaan inay doortaan takhasus si ay ugu diyaariyaan xirfad shaqo ama waxbarasho ay sii wataan oo jaamacad ama kulliyad ah. Si aad wax uga barato dugsi sare, waa in aad soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga hoose.

Qofka magangelyo doonka ah, wuxuu xaq u leeyahay inuu dhammaysto waxbarashada dugsiga sare haddii uu bilaabay waxbarashadiisa dugsiga sare ka hor intii aanu buuxin 18 jir. Tani waxay sidoo kale khuseysaa haddii aad u guurto degmo kale.

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan dugsiga magangalyo doonka External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: