Asylutredning

Asylutredningen är ett samtal där du och din familj får berätta mer om varför ni vill ha asyl i Sverige. En asylutredning för en familj kan ta flera timmar, så ni får kanske vara på Migrationsverket hela dagen. Till utredningen ska ni ta med er sådant som kallas för bevisning. Det är identitetshandlingar och annat som visar att det ni berättar stämmer.

En person från Migrationsverket håller i utredningen och skriver ner det som ni pratar om i ett protokoll. Ibland kan det vara två personer från Migrationsverket med vid en utredning, då är det en person som ställer frågorna och den andra personen skriver. Om ni har ett offentligt biträde kan hen följa med er till asylutredningen. En tolk översätter det ni säger så att ni förstår varandra. Ibland kan en eller flera personer vara med i utredningen på telefon eller video.

Handläggaren från Migrationsverket kommer att fråga er om vad ni har varit med om i hemlandet och vad ni tror skulle hända om ni återvände dit. Ni kommer också att få frågor om era identiteter och hur ni tog er till Sverige.

Du har säkert hört de här frågorna förut, men nu får ni mer tid på er att berätta mer detaljer än vid tidigare samtal.

Barn får också prata

Barnkonventionen säger att du har rätt att tala om du vill det, och att alla vuxna som bestämmer saker som påverkar barn måste tänka på vad som är bäst för barnet. Det betyder att Migrationsverket måste lyssna särskilt på vad asylsökande barn har varit med om. Barn kan nämligen ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. Därför vill handläggaren gärna intervjua dig också, om du själv vill det och om dina föräldrar säger ja till det. Om du vill får du ha med dig dina föräldrar eller en annan vuxen som du känner dig trygg med.

När Migrationsverket utreder dina asylskäl ska handläggaren försöka anpassa utredningen efter din ålder, mognad och hälsa. Om du inte förstår en fråga ska du säga till. Det är också viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Om du inte vill prata alls är det också okej, handläggaren kan fråga dina föräldrar vad du har varit med om.

Du kommer kanske att få frågor om saker som kan vara svårt eller pinsamt att prata om. Det är viktigt att du berättar sanningen för Migrationsverket, även om det är jobbigt. Om du får samma fråga flera gånger betyder det inte att du har svarat fel, utan att handläggaren behöver mer information och verkligen vill förstå din berättelse. Om du behöver ta en paus kan du be handläggaren om att få en paus.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: