Go’aan

Beslut – somaliska

Hay'adda laanta socdaalka ayaa go'aan ka gaaraysa in magangelyo lagaa siiyo Iswiidhan iyadoo eegaysa wax walba oo aad u sheegtay iyo waxaad tustay, iyo waxa aanu ka ognahay xaaladda dalkaaga hooyo. Kadibna waxaa la barbar dhigayaa sida uu sharcigu ka qabo qofka magangelyo ka helaya Iswiidhan.

Waxaa lagugu wargelinayaa inay Hey'adda laanta socdaalku go'aan ka gaartay codsigaagii magangalyada iyada oo adiga iyo qofka kaa mas’uulka ah (gode man) laydinku yeerayo kulan, ama in go'aanka guriga laguugu soo dirayo oo uu boostada kuugu imanayo. Xitaa haddii go'aanka boostada laguugu soo diro, adiga iyo qofka kaa mas’uulka ah (gode man) waxaa laydinku yeeri doonaa kulan halkaas oo qofka kiiskaaga gacanta ku hayaa uu kuu sharaxi doona go'aanka iyo waxa dhacay go’aanka kadib. Go'aanka magangalya doonku wuxuu ku qoran yahay luqadda iswiidhishka, laakiin qofka kiiska gacanta ku haya ka tirsan qaybta qaabbilaada (mottagningsenheten) ayaa kuu sharraxaya isaga oo kaashanaya turjumaan macnaha ay leedahay.

Qofka kiiska gacanta ku haya ee kuu sheega go'aanka waxaa laga yaabaa in aanu ahayn qofkii ku waraystay ee go'aanka gaaray. Had iyo jeer waa laba qof ayaa si wadajir ah go'aanka u gaara. Waa si aanu annagu u hubinno inuu noqon doono go'aan sax ah. Dadka kiisaska gacanta ku haya ee Hay'adda laanta socdaalka looma oggola inay go'aan ka gaaraan sida ay iyagu wax u rabaan, ee laakiin waa inay raacaan sharciga.

Haa ama maya

Haddii codsigaaga magangalya doonka haa la yiraahdo, waxaad heli doontaa sharci deggenaansho ah, waxaadna xaq u leedahay inaad Iswiidhan joogto.

Haddii codsigaagii magangalyada maya la yiraahdo, waxaa loo yaqaannaa in codsigaagii la diiday.

EU-logotyp

Last updated: