Dhaqaalaha

Ekonomi – somaliska

Marka aad magangelyo ka codsato Iswiidhan, waxaad fursad u haysataa inaad kaalmo dhaqaale ka codsato Hay'adda laanta socdaalka haddii aanad haysan lacag adigu aad leedahay. Waxaa jira laba nooc oo taageero dhaqaale ah oo la codsado, lacag gunno maalmeed ah iyo kaalmo dhaqaale oo gaarka ah.

Lacag gunno maalmeed ah

Qofka xaqa u leh lacagta gunno maalmeedka waxaa la siinayaa lacag go’an maalintii, taas oo la bixiyo bishii halmar. Lacagta waxa loogu talagalay inay ku filaato baahiyahaaga gaarka ah sida dharka, kabbaha, daawada iyo waxyaabaha aad rabto inaad samayso wakhtiga firaaqada. Mararka qaarkood waxaa lacag lagaa siinayaa dadka maamula guriga aad deggen tahay, markaa Hay'adda laanta socdaalku kuuma soo dirayso wax lacag gunno maalmeed ah.

Kaalmo dhaqaale oo gaar ah

Haddii aad baahi gaar ah u qabto shay aanay ku filnayn gunno maalmeedku, adiga iyo qofka kaa mas’uulka ah waxaad codsan kartaan kaalmo dhaqaale oo gaar ah. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa okiyaale/muraayada indhaha, dharka jiilaalka ama wax kale oo aanad ka maarmin.

Qofka kaa mas’uulka ah ayaa xil ka saaran yahay dhaqaalahaaga

Haddii aad ka yar tahay16 sano, qofka kaa mas’uulka ah ayaa buuxinaya foomka codsiga oo uu xil ka saaran yahay lacagtaada. Markaad buuxiso 16 sano, waxaad xaq u leedahay inaad adigu codsato oo aad mas'uul ka tahay lacagtaada gunnada ee maalinlaha ah iyo kaalmada dhaqaale ee gaarka ah. Waxaa lagu siinayaa kaar bangi kaas oo lacagta gunnada ee maalinlaha ah iyo kaalmada gaarka ah laguugu soo shubayo.

EU-logotyp

Last updated: